Thống kê giải Đặc Biệt Bình Định đầy đủ và chính xác từ XSHomNay

Thống kê giải ĐB Bình Định là bảng thống kê của tất cả 2 số cuối giải đặc biệt Bình Định các ngày trước, cung cấp dữ liệu các số chính xác nhất vào ngày hôm sau.

Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Bình Định

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có ĐB về 55 (Ngày 11/07/2024: 402055)

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
07/11/2019
8112 55
6398 75
14/11/2019
18/05/2017
6778 55
6965 81
25/05/2017
16/04/2015
0380 55
4615 53
23/04/2015
22/09/2011
938 55
251 64
29/09/2011
08/09/2011
644 55
580 19
15/09/2011
16/12/2010
556 55
026 44
23/12/2010
30/04/2009
850 55
500 57
07/05/2009

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 55

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
75 - 1 lần 81 - 1 lần 53 - 1 lần 64 - 1 lần 19 - 1 lần
44 - 1 lần 57 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 55

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 2 lần 2 lần
1 1 lần 1 lần 2 lần
2 1 lần 1 lần 2 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 0 lần
5 1 lần 1 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày 12/07 hàng năm

Năm Ngày Giải đặc biệt
Năm 2018 12/07/2018 212776
Năm 2012 12/07/2012 +82803