Thống kê giải Đặc Biệt Bình Phước đầy đủ và chính xác từ XSHomNay

Thống kê giải ĐB Bình Phước là bảng thống kê của tất cả 2 số cuối giải đặc biệt Bình Phước các ngày trước, cung cấp dữ liệu các số chính xác nhất vào ngày hôm sau.

Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Bình Phước

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có ĐB về 35 (Ngày 13/07/2024: 781035)

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
14/10/2023
9543 35
3065 81
21/10/2023
07/01/2023
9405 35
3923 80
14/01/2023
05/12/2020
3154 35
5368 48
12/12/2020
11/01/2020
0436 35
1318 04
18/01/2020
09/03/2019
6804 35
5022 57
16/03/2019
25/11/2017
2448 35
0477 45
02/12/2017
05/08/2017
3501 35
1293 34
12/08/2017
28/11/2015
1118 35
6508 93
05/12/2015
15/02/2014
2532 35
1188 70
22/02/2014
29/12/2012
3640 35
3450 89
05/01/2013
24/11/2012
4780 35
4034 99
01/12/2012
26/05/2012
3650 35
6442 88
02/06/2012
11/06/2011
4069 35
9020 42
18/06/2011
10/10/2009
6289 35
5544 69
17/10/2009

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 35

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
81 - 1 lần 80 - 1 lần 48 - 1 lần 04 - 1 lần 57 - 1 lần
45 - 1 lần 34 - 1 lần 93 - 1 lần 70 - 1 lần 89 - 1 lần
99 - 1 lần 88 - 1 lần 42 - 1 lần 69 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 35

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 4 lần 3 lần 3 lần
1 3 lần 2 lần 3 lần
2 2 lần 2 lần 2 lần
3 1 lần 2 lần 2 lần
4 1 lần 1 lần 2 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 1 lần 1 lần 1 lần
7 1 lần 1 lần 0 lần
8 0 lần 1 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày 14/07 hàng năm

Năm Ngày Giải đặc biệt
Năm 2018 14/07/2018 484979
Năm 2012 14/07/2012 458981