Thống kê giải Đặc Biệt Bình Thuận đầy đủ và chính xác từ XSHomNay

Thống kê giải ĐB Bình Thuận là bảng thống kê của tất cả 2 số cuối giải đặc biệt Bình Thuận các ngày trước, cung cấp dữ liệu các số chính xác nhất vào ngày hôm sau.

Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Bình Thuận

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có ĐB về 49 (Ngày 11/07/2024: 432449)

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
22/09/2022
7349 49
2006 11
29/09/2022
21/07/2022
9397 49
7805 26
28/07/2022
27/02/2020
6614 49
5936 43
05/03/2020
01/08/2019
6868 49
5537 96
08/08/2019
20/12/2018
4619 49
9778 29
27/12/2018
26/07/2018
6798 49
9559 59
02/08/2018
09/11/2017
2660 49
1538 60
16/11/2017
16/07/2015
8647 49
3227 25
23/07/2015
31/01/2013
1149 49
3244 22
07/02/2013
07/07/2011
7887 49
9157 56
14/07/2011
17/02/2011
8702 49
5877 44
24/02/2011
25/02/2010
8395 49
0581 42
04/03/2010

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 49

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
11 - 1 lần 26 - 1 lần 43 - 1 lần 96 - 1 lần 29 - 1 lần
59 - 1 lần 60 - 1 lần 25 - 1 lần 22 - 1 lần 56 - 1 lần
44 - 1 lần 42 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 49

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 4 lần 3 lần 2 lần
1 3 lần 2 lần 2 lần
2 2 lần 2 lần 2 lần
3 1 lần 1 lần 2 lần
4 1 lần 1 lần 2 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 0 lần 1 lần 1 lần
7 0 lần 1 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày 12/07 hàng năm

Năm Ngày Giải đặc biệt
Năm 2018 12/07/2018 985502
Năm 2012 12/07/2012 990588