Thống kê giải Đặc Biệt Cà Mau đầy đủ và chính xác từ XSHomNay

Thống kê giải ĐB Cà Mau là bảng thống kê của tất cả 2 số cuối giải đặc biệt Cà Mau các ngày trước, cung cấp dữ liệu các số chính xác nhất vào ngày hôm sau.

Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Cà Mau

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có ĐB về 98 (Ngày 08/07/2024: 136798)

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
22/04/2024
6413 98
2096 75
29/04/2024
22/06/2020
6595 98
8293 88
29/06/2020
18/05/2020
0810 98
9712 38
25/05/2020
10/04/2017
1836 98
5564 54
17/04/2017
20/03/2017
2870 98
7904 55
27/03/2017
26/09/2016
9629 98
1586 52
03/10/2016
03/06/2013
2772 98
4769 72
10/06/2013
28/01/2013
3865 98
4295 00
04/02/2013
28/11/2011
2256 98
3803 31
05/12/2011
18/07/2011
6956 98
0572 57
25/07/2011
05/04/2010
5604 98
4508 57
12/04/2010
15/02/2010
0644 98
0033 26
22/02/2010
27/04/2009
1156 98
5597 44
04/05/2009

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 98

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
57 - 2 lần 88 - 1 lần 38 - 1 lần 54 - 1 lần 55 - 1 lần
52 - 1 lần 72 - 1 lần 00 - 1 lần 31 - 1 lần 75 - 1 lần
26 - 1 lần 44 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 98

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 5 lần 2 lần 3 lần
1 2 lần 2 lần 2 lần
2 2 lần 2 lần 2 lần
3 1 lần 2 lần 2 lần
4 1 lần 2 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 1 lần 1 lần 1 lần
7 0 lần 1 lần 1 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày 09/07 hàng năm

Năm Ngày Giải đặc biệt
Năm 2018 09/07/2018 331611
Năm 2012 09/07/2012 364672