Thống kê giải Đặc Biệt Đà Lạt đầy đủ và chính xác từ XSHomNay

Thống kê giải ĐB Đà Lạt là bảng thống kê của tất cả 2 số cuối giải đặc biệt Đà Lạt các ngày trước, cung cấp dữ liệu các số chính xác nhất vào ngày hôm sau.

Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Đà Lạt

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có ĐB về 45 (Ngày 21/07/2024: 562945)

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
17/07/2022
5570 45
5507 85
24/07/2022
15/05/2022
1439 45
2501 68
22/05/2022
05/12/2021
9748 45
1242 98
12/12/2021
26/11/2017
3062 45
6457 42
03/12/2017
31/05/2015
5202 45
2285 96
07/06/2015
09/03/2014
9022 45
6224 82
16/03/2014
06/10/2013
3711 45
2113 64
13/10/2013
05/02/2012
5142 45
3311 30
12/02/2012

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 45

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
85 - 1 lần 68 - 1 lần 98 - 1 lần 42 - 1 lần 96 - 1 lần
82 - 1 lần 64 - 1 lần 30 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 45

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 2 lần 2 lần
1 2 lần 2 lần 2 lần
2 2 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 0 lần 1 lần 1 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày 22/07 hàng năm

Năm Ngày Giải đặc biệt
Năm 2018 22/07/2018 366607
Năm 2012 22/07/2012 932455