Thống kê giải Đặc Biệt Đắk Lắk đầy đủ và chính xác từ XSHomNay

Thống kê giải ĐB Đắk Lắk là bảng thống kê của tất cả 2 số cuối giải đặc biệt Đắk Lắk các ngày trước, cung cấp dữ liệu các số chính xác nhất vào ngày hôm sau.

Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Đắk Lắk

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có ĐB về 95 (Ngày 16/07/2024: 290395)

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
23/02/2021
3861 95
2890 14
02/03/2021
23/10/2018
2317 95
7935 99
30/10/2018
06/03/2018
3143 95
4686 57
13/03/2018
15/08/2017
8194 95
9087 84
22/08/2017
05/01/2016
5404 95
0152 18
12/01/2016
23/06/2015
7750 95
7949 55
30/06/2015
11/11/2014
6030 95
9822 30
18/11/2014

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 95

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
14 - 1 lần 99 - 1 lần 57 - 1 lần 84 - 1 lần 18 - 1 lần
55 - 1 lần 30 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 95

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 2 lần 2 lần
1 2 lần 1 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 0 lần 1 lần 1 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày 17/07 hàng năm

Năm Ngày Giải đặc biệt
Năm 2018 17/07/2018 806617
Năm 2012 17/07/2012 +76854