Thống kê giải Đặc Biệt Đồng Nai đầy đủ và chính xác từ XSHomNay

Thống kê giải ĐB Đồng Nai là bảng thống kê của tất cả 2 số cuối giải đặc biệt Đồng Nai các ngày trước, cung cấp dữ liệu các số chính xác nhất vào ngày hôm sau.

Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Đồng Nai

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có ĐB về 92 (Ngày 24/07/2024: 453392)

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
20/03/2024
0250 92
6419 23
27/03/2024
23/05/2018
8959 92
5806 47
30/05/2018
01/07/2015
3603 92
1475 69
08/07/2015
08/10/2014
0101 92
1686 07
15/10/2014
20/06/2012
6386 92
7858 76
27/06/2012
20/07/2011
7322 92
9242 98
27/07/2011
18/11/2009
7508 92
9956 87
25/11/2009

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 92

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
23 - 1 lần 47 - 1 lần 69 - 1 lần 07 - 1 lần 76 - 1 lần
98 - 1 lần 87 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 92

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 3 lần 3 lần
1 1 lần 1 lần 2 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 0 lần
5 1 lần 0 lần 0 lần
6 1 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày 25/07 hàng năm

Năm Ngày Giải đặc biệt
Năm 2018 25/07/2018 818671
Năm 2012 25/07/2012 148055