Thống kê giải Đặc Biệt Đà Nẵng đầy đủ và chính xác từ XSHomNay

Thống kê giải ĐB Đà Nẵng là bảng thống kê của tất cả 2 số cuối giải đặc biệt Đà Nẵng các ngày trước, cung cấp dữ liệu các số chính xác nhất vào ngày hôm sau.

Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Đà Nẵng

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có ĐB về 38 (Ngày 13/07/2024: 484038)

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
16/12/2023
6387 38
2474 58
20/12/2023
14/06/2023
6438 38
4645 23
17/06/2023
25/08/2021
4379 38
6056 37
28/08/2021
28/10/2020
2818 38
8739 80
31/10/2020
05/02/2020
9586 38
8772 64
08/02/2020
11/01/2020
3719 38
2773 61
15/01/2020
18/09/2019
4141 38
8658 13
21/09/2019
10/07/2019
8327 38
4261 73
13/07/2019
07/02/2018
7140 38
2463 67
10/02/2018
05/12/2015
6696 38
1577 77
09/12/2015
15/01/2014
2443 38
9696 58
18/01/2014
17/08/2013
5434 38
2859 72
21/08/2013
07/03/2012
203 38
372 07
10/03/2012
14/01/2012
022 38
319 53
18/01/2012
24/11/2010
661 38
237 13
27/11/2010
17/07/2010
941 38
711 28
21/07/2010
20/06/2009
249 38
101 78
24/06/2009

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 38

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
58 - 2 lần 13 - 2 lần 37 - 1 lần 80 - 1 lần 64 - 1 lần
61 - 1 lần 23 - 1 lần 73 - 1 lần 67 - 1 lần 77 - 1 lần
72 - 1 lần 07 - 1 lần 53 - 1 lần 28 - 1 lần 78 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 38

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 4 lần 5 lần 4 lần
1 3 lần 4 lần 3 lần
2 3 lần 4 lần 3 lần
3 2 lần 1 lần 2 lần
4 2 lần 1 lần 2 lần
5 1 lần 1 lần 2 lần
6 1 lần 1 lần 1 lần
7 1 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày 14/07 hàng năm

Năm Ngày Giải đặc biệt
Năm 2021 14/07/2021 529373
Năm 2018 14/07/2018 379874
Năm 2012 14/07/2012 +56161
Năm 2010 14/07/2010 27512