Thống kê giải Đặc Biệt Đắk Nông đầy đủ và chính xác từ XSHomNay

Thống kê giải ĐB Đắk Nông là bảng thống kê của tất cả 2 số cuối giải đặc biệt Đắk Nông các ngày trước, cung cấp dữ liệu các số chính xác nhất vào ngày hôm sau.

Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Đắk Nông

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có ĐB về 48 (Ngày 13/07/2024: 892548)

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
06/07/2024
1012 48
8925 48
13/07/2024
16/05/2020
8869 48
9638 46
23/05/2020
27/07/2019
2489 48
7881 63
03/08/2019
12/09/2015
5245 48
6413 66
19/09/2015
08/08/2015
0194 48
7711 34
15/08/2015
15/03/2014
2479 48
2896 28
22/03/2014
14/12/2013
0805 48
9239 13
21/12/2013
06/10/2012
+179 48
+874 36
13/10/2012

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 48

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
48 - 1 lần 46 - 1 lần 63 - 1 lần 66 - 1 lần 34 - 1 lần
28 - 1 lần 13 - 1 lần 36 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 48

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 3 lần 2 lần
1 2 lần 2 lần 2 lần
2 2 lần 2 lần 2 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 0 lần 1 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày 14/07 hàng năm

Năm Ngày Giải đặc biệt
Năm 2018 14/07/2018 103109
Năm 2012 14/07/2012 +28680