Thống kê giải Đặc Biệt Gia Lai đầy đủ và chính xác từ XSHomNay

Thống kê giải ĐB Gia Lai là bảng thống kê của tất cả 2 số cuối giải đặc biệt Gia Lai các ngày trước, cung cấp dữ liệu các số chính xác nhất vào ngày hôm sau.

Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Gia Lai

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có ĐB về 89 (Ngày 12/07/2024: 622589)

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
26/04/2024
5858 89
3711 75
03/05/2024
25/08/2023
5555 89
8955 19
01/09/2023
09/08/2019
3451 89
0267 30
16/08/2019
16/03/2018
2041 89
3805 96
23/03/2018
05/05/2017
6633 89
2879 44
12/05/2017
11/12/2015
9205 89
7080 50
18/12/2015
18/04/2014
2971 89
1548 77
25/04/2014
08/02/2013
0089 89
1330 41
15/02/2013
13/07/2012
+831 89
+653 45
20/07/2012
14/01/2011
147 89
741 30
21/01/2011
09/07/2010
830 89
374 84
16/07/2010

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 89

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
30 - 2 lần 19 - 1 lần 75 - 1 lần 96 - 1 lần 44 - 1 lần
50 - 1 lần 77 - 1 lần 41 - 1 lần 45 - 1 lần 84 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 89

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 3 lần 3 lần 3 lần
1 2 lần 2 lần 2 lần
2 2 lần 2 lần 2 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 1 lần 1 lần 1 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày 13/07 hàng năm

Năm Ngày Giải đặc biệt
Năm 2018 13/07/2018 503442
Năm 2012 13/07/2012 +83189