Thống kê giải Đặc Biệt TP.HCM đầy đủ và chính xác từ XSHomNay

Thống kê giải ĐB TP.HCM là bảng thống kê của tất cả 2 số cuối giải đặc biệt TP.HCM các ngày trước, cung cấp dữ liệu các số chính xác nhất vào ngày hôm sau.

Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số TP.HCM

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có ĐB về 16 (Ngày 22/07/2024: 915016)

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
16/03/2024
1740 16
3180 59
18/03/2024
06/08/2022
2677 16
1139 44
08/08/2022
26/04/2021
7446 16
9716 34
01/05/2021
27/02/2021
3766 16
0005 07
01/03/2021
14/04/2018
5521 16
7393 83
16/04/2018
02/04/2018
5809 16
0261 74
07/04/2018
05/02/2018
8516 16
3773 23
10/02/2018
03/02/2018
6353 16
8516 16
05/02/2018
18/09/2017
4716 16
6241 53
23/09/2017
21/11/2016
7212 16
5545 64
26/11/2016
13/02/2016
6387 16
8917 56
15/02/2016
22/08/2015
7050 16
2725 28
24/08/2015
18/06/2012
5018 16
3153 09
23/06/2012
28/05/2012
2112 16
4537 00
02/06/2012

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 16

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
59 - 1 lần 44 - 1 lần 34 - 1 lần 07 - 1 lần 83 - 1 lần
74 - 1 lần 23 - 1 lần 16 - 1 lần 53 - 1 lần 64 - 1 lần
56 - 1 lần 28 - 1 lần 09 - 1 lần 00 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 16

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 3 lần 4 lần 3 lần
1 3 lần 3 lần 3 lần
2 2 lần 2 lần 3 lần
3 1 lần 2 lần 2 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 1 lần 1 lần 1 lần
7 1 lần 0 lần 0 lần
8 1 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày 23/07 hàng năm

Năm Ngày Giải đặc biệt
Năm 2022 23/07/2022 197889
Năm 2018 23/07/2018 104948
Năm 2016 23/07/2016 262669
Năm 2012 23/07/2012 185173
Năm 2011 23/07/2011 846945