Thống kê giải Đặc Biệt Hậu Giang đầy đủ và chính xác từ XSHomNay

Thống kê giải ĐB Hậu Giang là bảng thống kê của tất cả 2 số cuối giải đặc biệt Hậu Giang các ngày trước, cung cấp dữ liệu các số chính xác nhất vào ngày hôm sau.

Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Hậu Giang

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có ĐB về 28 (Ngày 13/07/2024: 624128)

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
23/03/2024
9539 28
3789 47
30/03/2024
04/06/2022
8943 28
4797 52
11/06/2022
11/05/2019
6998 28
4297 78
18/05/2019
25/11/2017
6572 28
4568 20
02/12/2017
14/01/2017
6911 28
4602 32
21/01/2017
20/06/2015
0256 28
8754 08
27/06/2015
04/01/2014
0864 28
9090 17
11/01/2014
07/02/2009
7903 28
581 42
14/02/2009

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 28

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
47 - 1 lần 52 - 1 lần 78 - 1 lần 20 - 1 lần 32 - 1 lần
08 - 1 lần 17 - 1 lần 42 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 28

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 3 lần 2 lần
1 1 lần 2 lần 2 lần
2 1 lần 2 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 0 lần 1 lần
5 1 lần 0 lần 1 lần
6 1 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày 14/07 hàng năm

Năm Ngày Giải đặc biệt
Năm 2018 14/07/2018 646130
Năm 2012 14/07/2012 781831