Thống kê giải Đặc Biệt Kiên Giang đầy đủ và chính xác từ XSHomNay

Thống kê giải ĐB Kiên Giang là bảng thống kê của tất cả 2 số cuối giải đặc biệt Kiên Giang các ngày trước, cung cấp dữ liệu các số chính xác nhất vào ngày hôm sau.

Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Kiên Giang

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có ĐB về 64 (Ngày 21/07/2024: 320064)

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
06/12/2020
3403 64
8991 04
13/12/2020
08/03/2020
7685 64
4063 09
15/03/2020
30/04/2017
2965 64
7701 05
07/05/2017
19/01/2014
1031 64
5315 99
26/01/2014

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 64

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
04 - 1 lần 09 - 1 lần 05 - 1 lần 99 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 64

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 3 lần 2 lần 1 lần
1 1 lần 1 lần 1 lần
2 0 lần 1 lần 1 lần
3 0 lần 0 lần 1 lần
4 0 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày 22/07 hàng năm

Năm Ngày Giải đặc biệt
Năm 2018 22/07/2018 615936
Năm 2012 22/07/2012 247361