Thống kê giải Đặc Biệt Ninh Thuận đầy đủ và chính xác từ XSHomNay

Thống kê giải ĐB Ninh Thuận là bảng thống kê của tất cả 2 số cuối giải đặc biệt Ninh Thuận các ngày trước, cung cấp dữ liệu các số chính xác nhất vào ngày hôm sau.

Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Ninh Thuận

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có ĐB về 25 (Ngày 12/07/2024: 958925)

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
01/04/2022
2452 25
4811 15
08/04/2022
25/09/2020
3333 25
9694 62
02/10/2020
03/05/2019
3616 25
6093 05
10/05/2019
05/01/2018
3158 25
7215 17
12/01/2018
30/06/2017
0548 25
6503 66
07/07/2017
11/11/2011
027 25
133 26
18/11/2011
23/09/2011
914 25
436 97
30/09/2011

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 25

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
15 - 1 lần 62 - 1 lần 05 - 1 lần 17 - 1 lần 66 - 1 lần
26 - 1 lần 97 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 25

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 2 lần 3 lần
1 2 lần 2 lần 2 lần
2 1 lần 2 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày 13/07 hàng năm

Năm Ngày Giải đặc biệt
Năm 2018 13/07/2018 171754
Năm 2012 13/07/2012 +54642