Thống kê giải Đặc Biệt Quảng Bình đầy đủ và chính xác từ XSHomNay

Thống kê giải ĐB Quảng Bình là bảng thống kê của tất cả 2 số cuối giải đặc biệt Quảng Bình các ngày trước, cung cấp dữ liệu các số chính xác nhất vào ngày hôm sau.

Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Quảng Bình

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có ĐB về 14 (Ngày 11/07/2024: 514214)

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
28/12/2023
5470 14
7904 75
04/01/2024
06/05/2021
8921 14
2676 24
13/05/2021
28/05/2020
4947 14
8122 05
04/06/2020
26/03/2020
8144 14
0487 49
30/04/2020
27/02/2014
5370 14
8438 94
06/03/2014

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 14

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
75 - 1 lần 24 - 1 lần 05 - 1 lần 49 - 1 lần 94 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 14

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 2 lần 2 lần
1 1 lần 2 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 0 lần 1 lần
4 1 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày 12/07 hàng năm

Năm Ngày Giải đặc biệt
Năm 2018 12/07/2018 550229
Năm 2012 12/07/2012 +00847