Thống kê giải Đặc Biệt Quảng Ngãi đầy đủ và chính xác từ XSHomNay

Thống kê giải ĐB Quảng Ngãi là bảng thống kê của tất cả 2 số cuối giải đặc biệt Quảng Ngãi các ngày trước, cung cấp dữ liệu các số chính xác nhất vào ngày hôm sau.

Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Quảng Ngãi

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có ĐB về 60 (Ngày 20/07/2024: 973360)

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
23/04/2022
8045 60
5990 53
30/04/2022
27/02/2021
0073 60
8544 45
06/03/2021
06/02/2021
8402 60
2276 73
13/02/2021
19/09/2020
0644 60
9038 59
26/09/2020
13/06/2020
0213 60
9336 86
20/06/2020
24/10/2015
2808 60
1688 10
31/10/2015
18/07/2015
1242 60
6228 92
25/07/2015
19/01/2013
0482 60
6670 53
26/01/2013
24/11/2012
+396 60
+948 91
01/12/2012
09/07/2011
629 60
606 33
16/07/2011
15/05/2010
795 60
473 81
22/05/2010

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 60

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
53 - 2 lần 45 - 1 lần 73 - 1 lần 59 - 1 lần 86 - 1 lần
10 - 1 lần 92 - 1 lần 91 - 1 lần 33 - 1 lần 81 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 60

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 3 lần 4 lần 2 lần
1 2 lần 2 lần 2 lần
2 2 lần 1 lần 2 lần
3 1 lần 1 lần 2 lần
4 1 lần 1 lần 2 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 1 lần 1 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày 21/07 hàng năm

Năm Ngày Giải đặc biệt
Năm 2018 21/07/2018 179450
Năm 2012 21/07/2012 +45291