Thống kê giải Đặc Biệt Quảng Trị đầy đủ và chính xác từ XSHomNay

Thống kê giải ĐB Quảng Trị là bảng thống kê của tất cả 2 số cuối giải đặc biệt Quảng Trị các ngày trước, cung cấp dữ liệu các số chính xác nhất vào ngày hôm sau.

Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Quảng Trị

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có ĐB về 11 (Ngày 11/07/2024: 698911)

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
01/02/2024
1859 11
3853 55
08/02/2024
14/06/2018
7107 11
7162 24
21/06/2018
24/08/2017
9502 11
3290 26
31/08/2017
29/09/2011
956 11
995 13
06/10/2011
30/09/2010
434 11
293 39
07/10/2010
16/07/2009
401 11
506 26
23/07/2009

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 11

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
26 - 2 lần 24 - 1 lần 55 - 1 lần 13 - 1 lần 39 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 11

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 3 lần 2 lần 2 lần
1 1 lần 1 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 0 lần 1 lần 1 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày 12/07 hàng năm

Năm Ngày Giải đặc biệt
Năm 2018 12/07/2018 167124
Năm 2012 12/07/2012 +43053