Thống kê giải Đặc Biệt Trà Vinh đầy đủ và chính xác từ XSHomNay

Thống kê giải ĐB Trà Vinh là bảng thống kê của tất cả 2 số cuối giải đặc biệt Trà Vinh các ngày trước, cung cấp dữ liệu các số chính xác nhất vào ngày hôm sau.

Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Trà Vinh

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có ĐB về 05 (Ngày 12/07/2024: 120505)

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
18/12/2020
0528 05
2038 84
25/12/2020
11/05/2018
8221 05
8205 45
18/05/2018
14/04/2017
6016 05
3644 84
21/04/2017
28/09/2012
4185 05
3446 18
05/10/2012
20/04/2012
2399 05
9667 40
27/04/2012
21/01/2011
5087 05
9783 58
28/01/2011

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 05

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
84 - 2 lần 45 - 1 lần 18 - 1 lần 40 - 1 lần 58 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 05

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 2 lần 2 lần
1 2 lần 2 lần 2 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 0 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày 13/07 hàng năm

Năm Ngày Giải đặc biệt
Năm 2018 13/07/2018 211892
Năm 2012 13/07/2012 637428