Thống kê giải Đặc Biệt Vũng Tàu đầy đủ và chính xác từ XSHomNay

Thống kê giải ĐB Vũng Tàu là bảng thống kê của tất cả 2 số cuối giải đặc biệt Vũng Tàu các ngày trước, cung cấp dữ liệu các số chính xác nhất vào ngày hôm sau.

Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Vũng Tàu

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có ĐB về 13 (Ngày 09/07/2024: 874413)

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
31/07/2018
1998 13
3642 03
07/08/2018
06/12/2016
1750 13
7799 69
13/12/2016
18/10/2016
8202 13
8127 23
25/10/2016
23/02/2016
6939 13
8539 60
01/03/2016
19/04/2011
9805 13
0539 91
26/04/2011
15/12/2009
9259 13
4956 48
22/12/2009

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 13

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
03 - 1 lần 69 - 1 lần 23 - 1 lần 60 - 1 lần 91 - 1 lần
48 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 13

Bộ số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 2 lần 2 lần
1 1 lần 1 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày 10/07 hàng năm

Năm Ngày Giải đặc biệt
Năm 2018 10/07/2018 233510
Năm 2012 10/07/2012 415830