XS Max 3D - Kết quả XS Max 3D nhanh và chính xác nhất tại XSHomNay

Xổ số Max 3D Thứ 6 ngày 12/07/2024

Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 459 218 1tr
Nhất 471 818 493 293 350N
Nhì 742 659 284 210N
745 294 904
Ba 706 241 950 536 100N
444 827 763 897

Xổ số Max 3D Thứ 4 ngày 10/07/2024

Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 630 172 1tr
Nhất 985 124 646 271 350N
Nhì 016 038 466 210N
438 781 237
Ba 381 030 343 805 100N
963 601 193 516

Xổ số Max 3D Thứ 2 ngày 08/07/2024

Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 534 467 1tr
Nhất 823 933 435 908 350N
Nhì 365 341 639 210N
313 877 154
Ba 393 970 831 147 100N
384 284 017 784

Xổ số Max 3D Thứ 6 ngày 05/07/2024

Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 769 867 1tr
Nhất 769 564 514 056 350N
Nhì 509 811 579 210N
438 389 628
Ba 579 691 374 022 100N
137 275 147 341

Xổ số Max 3D Thứ 4 ngày 03/07/2024

Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 571 631 1tr
Nhất 448 203 410 087 350N
Nhì 305 684 073 210N
527 910 242
Ba 353 211 914 769 100N
580 707 114 020

Xổ số Max 3D Thứ 2 ngày 01/07/2024

Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 789 895 1tr
Nhất 015 106 141 652 350N
Nhì 835 875 379 210N
060 008 619
Ba 356 450 005 661 100N
814 215 052 904

Xổ số Max 3D Thứ 6 ngày 28/06/2024

Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 398 551 1tr
Nhất 993 519 662 919 350N
Nhì 051 306 093 210N
380 520 586
Ba 772 918 867 591 100N
605 314 422 411

Xổ số Max 3D Thứ 4 ngày 26/06/2024

Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 443 532 1tr
Nhất 275 039 977 916 350N
Nhì 865 078 630 210N
275 723 436
Ba 678 522 424 167 100N
706 372 993 637

Xổ số Max 3D Thứ 2 ngày 24/06/2024

Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 825 663 1tr
Nhất 377 661 355 554 350N
Nhì 148 851 602 210N
822 619 273
Ba 795 107 599 549 100N
322 921 432 630

Xổ số Max 3D Thứ 6 ngày 21/06/2024

Giải Dãy số trúng Giá trị
ĐB 057 188 1tr
Nhất 550 607 554 264 350N
Nhì 512 904 410 210N
068 248 369
Ba 858 835 115 459 100N
365 150 855 288