Xổ Số Miền Nam Thứ Sáu Hàng Tuần

Xổ Số Miền Nam Thứ Sáu Hàng Tuần ( XSMN Thứ 6 ), là tổng hợp Kết Quả Quay SốTrực Tiếp của các tỉnh: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh Xem chi tiết bên dưới!

⬇️Xem Bảng Thống Kê Nhanh⬇️

XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN ngày 12/07/2024

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8
17
31
63
G7
691
568
160
G6
0686
5780
0965
1957
6763
6652
8268
0980
9223
G5
8635
8758
5935
G4
43077
67947
42666
78863
00350
74437
16999
59743
64122
46203
88348
56185
69186
20416
25820
99727
54030
16651
49860
77439
03595
G3
53707
92145
64607
29106
21815
22294
G2
15588
32680
04142
G1
44823
32888
47371
ĐB
144979
215939
120505
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 7 3,6,7 5
1 7 6 5
2 3 2 0,3,7
3 5,7 1,9 0,5,9
4 5,7 3,8 2
5 0 2,7,8 1
6 3,5,6 3,8 0,0,3,8
7 7,9 1
8 0,6,8 0,5,6,8 0
9 1,9 4,5

XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN ngày 05/07/2024

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8
17
12
49
G7
188
760
162
G6
0500
9454
7800
1557
6685
6201
8753
9010
3254
G5
0353
7396
7452
G4
32991
01425
02935
74970
68351
99184
53597
83738
54100
14663
03947
81698
25106
33994
31869
05894
72034
62588
56275
23543
86480
G3
44081
53815
25114
51091
44618
83825
G2
67033
34018
25796
G1
16133
81309
32957
ĐB
541462
951541
593763
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 0,0 0,1,6,9
1 5,7 2,4,8 0,8
2 5 5
3 3,3,5 8 4
4 1,7 3,9
5 1,3,4 7 2,3,4,7
6 2 0,3 2,3,9
7 0 5
8 1,4,8 5 0,8
9 1,7 1,4,6,8 4,6
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN ngày 28/06/2024

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8
61
99
59
G7
814
507
147
G6
6471
6636
2533
7393
8629
4413
6990
8258
2089
G5
1883
9960
8385
G4
65197
24318
09633
93266
04031
33519
54471
47058
24663
17246
79903
37460
32163
79923
70603
25098
18081
99045
64582
59324
68034
G3
47730
72588
99073
79755
95986
89236
G2
74121
14937
21441
G1
49063
00887
26552
ĐB
974635
588936
056642
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 3,7 3
1 4,8,9 3
2 1 3,9 4
3 0,1,3,3,5,6 6,7 4,6
4 6 1,2,5,7
5 5,8 2,8,9
6 1,3,6 0,0,3,3
7 1,1 3
8 3,8 7 1,2,5,6,9
9 7 3,9 0,8

XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN ngày 21/06/2024

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8
22
16
48
G7
043
090
253
G6
3911
7877
3039
1768
2876
3158
1699
2339
1917
G5
6495
5414
5888
G4
64357
17332
35609
56985
42764
30649
98489
59610
23686
22369
20938
03884
90969
32158
93708
08208
68486
75837
29722
28038
22234
G3
45438
27925
46315
11735
27695
65943
G2
20021
26784
53127
G1
15770
65446
86112
ĐB
269072
233766
615175
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 9 8,8
1 1 0,4,5,6 2,7
2 1,2,5 2,7
3 2,8,9 5,8 4,7,8,9
4 3,9 6 3,8
5 7 8,8 3
6 4 6,8,9,9
7 0,2,7 6 5
8 5,9 4,4,6 6,8
9 5 0 5,9

XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN ngày 14/06/2024

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8
15
91
76
G7
508
058
911
G6
2968
5410
4760
0390
2128
5774
7751
7601
7219
G5
5822
4062
0334
G4
85713
32799
68075
44929
84652
25990
31390
87032
81246
35942
18002
21318
20250
55979
74884
92567
86557
87528
37060
84249
94727
G3
10516
10724
15338
07649
06674
35898
G2
40856
51693
15551
G1
68104
65547
18454
ĐB
908718
042247
817276
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 4,8 2 1
1 0,3,5,6,8 8 1,9
2 2,4,9 8 7,8
3 2,8 4
4 2,6,7,7,9 9
5 2,6 0,8 1,1,4,7
6 0,8 2 0,7
7 5 4,9 4,6,6
8 4
9 0,0,9 0,1,3 8

XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN ngày 07/06/2024

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8
31
30
17
G7
103
119
015
G6
3304
3322
0541
1618
4006
1746
7364
8906
9739
G5
6516
1054
7970
G4
18106
40949
12389
08227
77091
59134
07467
49407
33060
90123
03375
94207
28453
89596
86158
37223
87614
33409
20626
56282
58615
G3
99869
87005
39991
58620
80195
66430
G2
01916
33403
50073
G1
12138
31746
45369
ĐB
025072
714218
982480
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 3,4,5,6 3,6,7,7 6,9
1 6,6 8,8,9 4,5,5,7
2 2,7 0,3 3,6
3 1,4,8 0 0,9
4 1,9 6,6
5 3,4 8
6 7,9 0 4,9
7 2 5 0,3
8 9 0,2
9 1 1,6 5

XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN ngày 31/05/2024

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8
37
90
95
G7
381
319
430
G6
8873
7567
0934
8045
1250
8648
0753
2287
8163
G5
3211
7698
5639
G4
12283
26588
17722
62178
36181
70742
56914
13355
88943
84264
60043
49092
33638
89786
57579
25357
14258
37304
65594
24670
39056
G3
99746
02364
07149
09358
08090
33100
G2
03737
64933
35718
G1
40021
23761
79493
ĐB
944233
419373
516374
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 0,4
1 1,4 9 8
2 1,2
3 3,4,7,7 3,8 0,9
4 2,6 3,3,5,8,9
5 0,5,8 3,6,7,8
6 4,7 1,4 3
7 3,8 3 0,4,9
8 1,1,3,8 6 7
9 0,2,8 0,3,4,5

Thống Kê Nhanh Xổ Số Vĩnh Long 14/07/2024

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày
16: 13 lần 21: 13 lần 33: 13 lần 03: 12 lần 67: 12 lần
34: 11 lần 23: 11 lần 69: 11 lần 81: 11 lần 94: 11 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày
58: 2 lần 76: 2 lần 20: 3 lần 78: 3 lần 57: 3 lần
92: 3 lần 19: 4 lần 44: 4 lần 77: 4 lần 70: 4 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
4_5: 11 ngày 4_6: 10 ngày 3_1: 9 ngày 4_2: 7 ngày 4_7: 7 ngày
4_4: 6 ngày 1: 6 ngày 6_1: 4 ngày 6_2: 4 ngày 5: 3 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
28: 22 ngày 58: 18 ngày 01: 17 ngày 76: 13 ngày 92: 13 ngày
02: 12 ngày 20: 12 ngày 87: 11 ngày 59: 11 ngày 96: 11 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 75 lần 1: 67 lần 2: 71 lần 3: 81 lần 4: 75 lần
5: 63 lần 6: 81 lần 7: 55 lần 8: 84 lần 9: 68 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 68 lần 1: 74 lần 2: 65 lần 3: 88 lần 4: 83 lần
5: 69 lần 6: 67 lần 7: 73 lần 8: 62 lần 9: 71 lần

Thống Kê Nhanh Xổ Số Bình Dương 14/07/2024

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày
58: 15 lần 32: 14 lần 85: 14 lần 68: 13 lần 46: 13 lần
48: 12 lần 71: 12 lần 30: 12 lần 08: 11 lần 28: 11 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày
04: 1 lần 17: 2 lần 99: 3 lần 74: 3 lần 45: 3 lần
36: 3 lần 24: 4 lần 44: 4 lần 84: 4 lần 05: 4 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
2: 22 ngày 8: 18 ngày 4_1: 13 ngày 3_2: 10 ngày 4_4: 7 ngày
ĐB: 4 ngày 7: 3 ngày 3_1: 3 ngày 6_3: 2 ngày 1: 2 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
67: 22 ngày 71: 21 ngày 51: 18 ngày 05: 17 ngày 56: 16 ngày
59: 16 ngày 82: 15 ngày 27: 14 ngày 11: 11 ngày 40: 11 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 67 lần 1: 65 lần 2: 76 lần 3: 80 lần 4: 68 lần
5: 72 lần 6: 74 lần 7: 71 lần 8: 77 lần 9: 70 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 75 lần 1: 67 lần 2: 76 lần 3: 80 lần 4: 48 lần
5: 75 lần 6: 72 lần 7: 67 lần 8: 93 lần 9: 67 lần

Thống Kê Nhanh Xổ Số Trà Vinh 14/07/2024

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày
57: 18 lần 34: 14 lần 80: 14 lần 62: 12 lần 39: 12 lần
93: 12 lần 67: 11 lần 60: 11 lần 53: 11 lần 00: 10 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày
69: 2 lần 46: 2 lần 61: 2 lần 04: 3 lần 40: 3 lần
97: 3 lần 24: 3 lần 71: 3 lần 43: 3 lần 77: 3 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
4_5: 14 ngày 2: 13 ngày 6_2: 11 ngày 6_3: 11 ngày 4_4: 10 ngày
4_1: 10 ngày 3_2: 9 ngày 6_1: 9 ngày 3_1: 8 ngày 4_6: 5 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
46: 29 ngày 61: 26 ngày 16: 19 ngày 77: 18 ngày 78: 18 ngày
91: 16 ngày 83: 15 ngày 44: 15 ngày 65: 14 ngày 33: 13 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 62 lần 1: 69 lần 2: 65 lần 3: 80 lần 4: 56 lần
5: 88 lần 6: 71 lần 7: 65 lần 8: 85 lần 9: 79 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 83 lần 1: 59 lần 2: 78 lần 3: 65 lần 4: 81 lần
5: 70 lần 6: 64 lần 7: 76 lần 8: 73 lần 9: 71 lần