Xổ Số Miền Nam Chủ Nhật Hàng Tuần

Xổ Số Miền Nam Chủ Nhật Hàng Tuần ( XSMN Chủ Nhật ), là tổng hợp Kết Quả Quay SốTrực Tiếp của các tỉnh: Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt Xem chi tiết bên dưới!

⬇️Xem Bảng Thống Kê Nhanh⬇️

XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN ngày 14/07/2024

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8
02
63
74
G7
941
044
302
G6
4897
6251
7703
5884
6787
9302
3535
5463
8558
G5
3886
1953
1222
G4
43743
44723
61254
01108
02720
26200
15726
52795
52937
46279
74290
27922
21468
26587
00737
17292
08596
27751
28988
04847
19652
G3
22709
76027
61820
20409
22400
44657
G2
30311
50371
59030
G1
03021
35199
56524
ĐB
670927
712929
891032
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 0,2,3,8,9 2,9 0,2
1 1
2 0,1,3,6,7,7 0,2,9 2,4
3 7 0,2,5,7
4 1,3 4 7
5 1,4 3 1,2,7,8
6 3,8 3
7 1,9 4
8 6 4,7,7 8
9 7 0,5,9 2,6

XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN ngày 07/07/2024

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8
63
27
38
G7
779
859
734
G6
5388
1848
0992
8833
0038
7309
6639
5267
8974
G5
9526
8787
8428
G4
43486
20580
61661
84649
16964
38567
94612
17641
17557
70262
25806
11081
14638
43822
15733
86745
87877
83209
53101
53720
71611
G3
82472
93918
58950
39753
66588
26152
G2
70575
00852
37371
G1
25549
42358
47490
ĐB
652334
468856
090206
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 6,9 1,6,9
1 2,8 1
2 6 2,7 0,8
3 4 3,8,8 3,4,8,9
4 8,9,9 1 5
5 0,2,3,6,7,8,9 2
6 1,3,4,7 2 7
7 2,5,9 1,4,7
8 0,6,8 1,7 8
9 2 0
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN ngày 30/06/2024

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8
84
69
04
G7
171
422
705
G6
4966
6001
7184
1728
8367
4391
8058
7668
1813
G5
6326
8243
2428
G4
67394
72528
10123
75968
38597
45647
42221
46041
99930
94533
78203
69944
78923
60448
99539
04240
06544
33359
92898
28667
12763
G3
53778
32425
26874
36481
21508
95572
G2
82883
73855
80145
G1
42843
48622
33763
ĐB
097723
518901
743942
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 1 1,3 4,5,8
1 3
2 1,3,3,5,6,8 2,2,3,8 8
3 0,3 9
4 3,7 1,3,4,8 0,2,4,5
5 5 8,9
6 6,8 7,9 3,3,7,8
7 1,8 4 2
8 3,4,4 1
9 4,7 1 8

XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN ngày 23/06/2024

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8
99
41
59
G7
817
959
348
G6
7716
5447
8926
5394
6232
7209
2469
8972
9983
G5
2620
9715
3747
G4
61615
89128
93366
03004
79093
19380
88683
14738
61661
78863
07084
27171
20066
12974
95106
79417
95296
38094
78955
28421
22391
G3
08895
26753
86182
82403
37173
59563
G2
18892
09566
48865
G1
04886
51092
76385
ĐB
567164
638955
464423
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 4 3,9 6
1 5,6,7 5 7
2 0,6,8 1,3
3 2,8
4 7 1 7,8
5 3 5,9 5,9
6 4,6 1,3,6,6 3,5,9
7 1,4 2,3
8 0,3,6 2,4 3,5
9 2,3,5,9 2,4 1,4,6

XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN ngày 16/06/2024

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8
40
92
20
G7
126
276
305
G6
7647
2384
3075
2522
7105
0403
8292
1757
2363
G5
2206
5078
1058
G4
03950
40055
80789
48958
83780
68024
90302
34436
58617
55679
01985
25072
63631
05969
65196
89825
37055
22283
80570
79340
74553
G3
51388
97837
67843
01152
13360
32907
G2
13443
26935
22574
G1
64493
73794
78343
ĐB
976784
945838
960290
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 2,6 3,5 5,7
1 7
2 4,6 2 0,5
3 7 1,5,6,8
4 0,3,7 3 0,3
5 0,5,8 2 3,5,7,8
6 9 0,3
7 5 2,6,8,9 0,4
8 0,4,4,8,9 5 3
9 3 2,4 0,2,6

XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN ngày 09/06/2024

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8
76
14
49
G7
522
140
401
G6
0893
8814
8823
9895
8636
2667
7539
9787
6559
G5
0865
4848
8773
G4
16275
72613
31392
21036
01217
69846
82479
31213
06922
66779
16407
86509
66550
40049
26071
54612
34493
55194
84484
41145
26689
G3
77238
69887
40615
07489
86198
56308
G2
48624
17892
16674
G1
93779
58646
20050
ĐB
110288
869227
987763
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 7,9 1,8
1 3,4,7 3,4,5 2
2 2,3,4 2,7
3 6,8 6 9
4 6 0,6,8,9 5,9
5 0 0,9
6 5 7 3
7 5,6,9,9 9 1,3,4
8 7,8 9 4,7,9
9 2,3 2,5 3,4,8

XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN ngày 02/06/2024

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8
19
94
90
G7
995
564
028
G6
8015
4167
9889
1859
8964
1480
1610
1074
2662
G5
3246
0722
9465
G4
91786
80446
22701
85747
25205
68677
82728
38976
42487
03927
30580
56417
59489
54100
16546
41265
28680
86224
57387
35129
48426
G3
00305
78449
72815
84842
87307
68955
G2
07063
89624
85610
G1
62412
96831
99541
ĐB
221983
360184
474651
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 1,5,5 0 7
1 2,5,9 5,7 0,0
2 8 2,4,7 4,6,8,9
3 1
4 6,6,7,9 2 1,6
5 9 1,5
6 3,7 4,4 2,5,5
7 7 6 4
8 3,6,9 0,0,4,7,9 0,7
9 5 4 0

Thống Kê Nhanh Xổ Số Kiên Giang 18/07/2024

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày
71: 13 lần 22: 12 lần 27: 12 lần 14: 12 lần 76: 12 lần
43: 11 lần 56: 11 lần 09: 11 lần 74: 11 lần 38: 11 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày
98: 1 lần 51: 3 lần 97: 3 lần 91: 3 lần 32: 3 lần
34: 3 lần 21: 3 lần 58: 4 lần 61: 4 lần 75: 4 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
6_1: 23 ngày 4_4: 9 ngày 4_5: 6 ngày 4_6: 5 ngày 3_1: 5 ngày
2: 4 ngày 4_2: 4 ngày 6_2: 4 ngày ĐB: 2 ngày 8: 2 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
98: 31 ngày 96: 26 ngày 51: 26 ngày 83: 23 ngày 18: 18 ngày
34: 18 ngày 39: 17 ngày 16: 16 ngày 65: 15 ngày 60: 14 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 74 lần 1: 80 lần 2: 69 lần 3: 70 lần 4: 73 lần
5: 73 lần 6: 61 lần 7: 84 lần 8: 72 lần 9: 64 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 73 lần 1: 61 lần 2: 66 lần 3: 74 lần 4: 77 lần
5: 65 lần 6: 77 lần 7: 75 lần 8: 65 lần 9: 87 lần

Thống Kê Nhanh Xổ Số Tiền Giang 18/07/2024

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày
92: 15 lần 51: 12 lần 71: 12 lần 23: 12 lần 26: 11 lần
89: 11 lần 62: 11 lần 47: 10 lần 16: 10 lần 22: 10 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày
42: 0 lần 81: 2 lần 41: 2 lần 48: 3 lần 91: 3 lần
82: 3 lần 96: 3 lần 60: 4 lần 04: 4 lần 45: 4 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
4_4: 28 ngày 3_2: 14 ngày 8: 14 ngày 4_6: 10 ngày 3_1: 7 ngày
2: 4 ngày ĐB: 4 ngày 1: 3 ngày 6_1: 3 ngày 7: 3 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
33: 16 ngày 45: 16 ngày 62: 16 ngày 81: 16 ngày 82: 16 ngày
30: 15 ngày 44: 12 ngày 52: 11 ngày 32: 10 ngày 73: 10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 74 lần 1: 73 lần 2: 82 lần 3: 66 lần 4: 58 lần
5: 74 lần 6: 71 lần 7: 77 lần 8: 67 lần 9: 78 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 61 lần 1: 71 lần 2: 75 lần 3: 80 lần 4: 71 lần
5: 71 lần 6: 65 lần 7: 76 lần 8: 66 lần 9: 84 lần

Thống Kê Nhanh Xổ Số Đà Lạt 18/07/2024

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày
30: 15 lần 31: 12 lần 40: 12 lần 63: 12 lần 88: 12 lần
45: 11 lần 59: 11 lần 32: 11 lần 65: 11 lần 80: 11 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày
12: 2 lần 89: 2 lần 14: 2 lần 46: 3 lần 33: 3 lần
86: 3 lần 21: 3 lần 56: 3 lần 29: 4 lần 93: 4 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
7: 10 ngày 4_7: 7 ngày 4_2: 7 ngày 6_1: 6 ngày 1: 6 ngày
4_5: 5 ngày ĐB: 4 ngày 4_3: 3 ngày 4_4: 3 ngày 6_2: 2 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
14: 27 ngày 31: 18 ngày 76: 18 ngày 86: 17 ngày 66: 16 ngày
54: 14 ngày 03: 13 ngày 36: 13 ngày 78: 12 ngày 15: 12 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 63 lần 1: 66 lần 2: 64 lần 3: 78 lần 4: 72 lần
5: 73 lần 6: 70 lần 7: 85 lần 8: 77 lần 9: 72 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 97 lần 1: 74 lần 2: 71 lần 3: 71 lần 4: 62 lần
5: 69 lần 6: 59 lần 7: 74 lần 8: 76 lần 9: 67 lần