Xổ Số Miền Trung Thứ Ba Hàng Tuần

Xổ Số Miền Trung Thứ Ba Hàng Tuần ( XSMT Thứ 3 ), là tổng hợp Kết Quả Quay SốTrực Tiếp của các tỉnh: Đắk Lắk, Quảng Nam Xem chi tiết bên dưới!

⬇️Xem Bảng Thống Kê Nhanh⬇️

XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT ngày 09/07/2024

Đắk Lắk Quảng Nam
G8
09
80
G7
044
382
G6
0745
2440
2107
7961
4887
2577
G5
5378
1204
G4
46976
42370
85288
68605
08083
74513
73104
69471
14902
14232
73173
33198
05086
14552
G3
67820
53248
30059
25682
G2
03619
61698
G1
35937
21519
ĐB
383140
557763
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 4,5,7,9 2,4
1 3,9 9
2 0
3 7 2
4 0,0,4,5,8
5 2,9
6 1,3
7 0,6,8 1,3,7
8 3,8 0,2,2,6,7
9 8,8

XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT ngày 02/07/2024

Đắk Lắk Quảng Nam
G8
53
19
G7
316
200
G6
3310
2655
0782
4727
1997
7548
G5
7108
7219
G4
73023
69422
68550
74306
43509
50344
73704
01684
76510
89882
68339
36809
66343
86901
G3
23685
64045
95202
74127
G2
67211
32732
G1
76520
87343
ĐB
945687
685646
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 4,6,8,9 0,1,2,9
1 0,1,6 0,9,9
2 0,2,3 7,7
3 2,9
4 4,5 3,3,6,8
5 0,3,5
6
7
8 2,5,7 2,4
9 7
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT ngày 25/06/2024

Đắk Lắk Quảng Nam
G8
42
65
G7
765
866
G6
3965
2269
5185
8847
2591
2773
G5
3475
7687
G4
92075
58925
83185
39967
39793
76813
64375
30388
37152
13144
75752
85768
25306
73585
G3
12093
86431
56632
81797
G2
55680
11830
G1
53608
36540
ĐB
019687
555714
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 8 6
1 3 4
2 5
3 1 0,2
4 2 0,4,7
5 2,2
6 5,5,7,9 5,6,8
7 5,5,5 3
8 0,5,5,7 5,7,8
9 3,3 1,7

XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT ngày 18/06/2024

Đắk Lắk Quảng Nam
G8
00
17
G7
536
177
G6
6934
3344
8596
6148
8070
9175
G5
3803
8157
G4
25945
31024
39470
85099
80650
56972
25968
83863
35030
29376
05703
65753
94623
63446
G3
26567
73526
50640
96348
G2
06958
44930
G1
95846
43591
ĐB
599625
602502
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 0,3 2,3
1 7
2 4,5,6 3
3 4,6 0,0
4 4,5,6 0,6,8,8
5 0,8 3,7
6 7,8 3
7 0,2 0,5,6,7
8
9 6,9 1

XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT ngày 11/06/2024

Đắk Lắk Quảng Nam
G8
22
77
G7
083
735
G6
5650
3657
8432
6199
7647
3710
G5
5479
1766
G4
57376
70968
10096
56801
30901
04964
85011
31577
80708
46224
09289
42486
05261
89473
G3
58717
02040
98278
47080
G2
06679
28103
G1
80758
21513
ĐB
116270
772841
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 1,1 3,8
1 1,7 0,3
2 2 4
3 2 5
4 0 1,7
5 0,7,8
6 4,8 1,6
7 0,6,9,9 3,7,7,8
8 3 0,6,9
9 6 9

XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT ngày 04/06/2024

Đắk Lắk Quảng Nam
G8
77
13
G7
106
195
G6
7773
1915
9448
1199
8607
6479
G5
6753
1765
G4
90777
35605
53423
75844
29003
26769
33286
05406
38440
04408
72469
80687
18845
45682
G3
88041
55375
59301
02884
G2
18390
50136
G1
54852
67993
ĐB
103914
436116
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 3,5,6 1,6,7,8
1 4,5 3,6
2 3
3 6
4 1,4,8 0,5
5 2,3
6 9 5,9
7 3,5,7,7 9
8 6 2,4,7
9 0 3,5,9

XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT ngày 28/05/2024

Đắk Lắk Quảng Nam
G8
79
45
G7
448
261
G6
7153
2618
9407
3516
5288
6026
G5
7361
4768
G4
09564
59050
95890
00187
82057
22367
30639
19957
94917
70752
86176
33409
74797
77024
G3
70050
60793
09554
38341
G2
11426
60767
G1
93098
69249
ĐB
704294
461903
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 7 3,9
1 8 6,7
2 6 4,6
3 9
4 8 1,5,9
5 0,0,3,7 2,4,7
6 1,4,7 1,7,8
7 9 6
8 7 8
9 0,3,4,8 7

Thống Kê Nhanh Xổ Số Đắk Lắk 14/07/2024

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày
09: 13 lần 42: 13 lần 71: 13 lần 14: 12 lần 87: 12 lần
93: 12 lần 63: 11 lần 08: 11 lần 79: 11 lần 40: 11 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày
21: 1 lần 74: 2 lần 24: 2 lần 27: 2 lần 59: 2 lần
43: 2 lần 99: 3 lần 88: 3 lần 97: 3 lần 66: 3 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
4_1: 20 ngày 5: 20 ngày 6_2: 18 ngày 4_4: 14 ngày 2: 6 ngày
8: 6 ngày 7: 5 ngày 6_1: 3 ngày 4_2: 3 ngày 3_1: 2 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
21: 38 ngày 59: 26 ngày 30: 25 ngày 56: 23 ngày 27: 18 ngày
35: 18 ngày 91: 17 ngày 54: 16 ngày 29: 16 ngày 95: 16 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 92 lần 1: 79 lần 2: 50 lần 3: 71 lần 4: 85 lần
5: 62 lần 6: 74 lần 7: 74 lần 8: 66 lần 9: 67 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 79 lần 1: 70 lần 2: 81 lần 3: 70 lần 4: 67 lần
5: 73 lần 6: 70 lần 7: 67 lần 8: 78 lần 9: 65 lần

Thống Kê Nhanh Xổ Số Quảng Nam 14/07/2024

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày
77: 14 lần 02: 13 lần 48: 12 lần 10: 12 lần 52: 11 lần
55: 11 lần 30: 11 lần 37: 10 lần 38: 10 lần 40: 10 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày
08: 2 lần 64: 3 lần 86: 3 lần 76: 3 lần 21: 3 lần
83: 3 lần 05: 3 lần 60: 4 lần 14: 4 lần 79: 4 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
4_7: 15 ngày 7: 12 ngày ĐB: 11 ngày 6_3: 11 ngày 4_6: 11 ngày
4_4: 7 ngày 4_5: 6 ngày 6_2: 6 ngày 6_1: 4 ngày 4_1: 3 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
60: 24 ngày 28: 19 ngày 15: 17 ngày 21: 17 ngày 56: 16 ngày
42: 16 ngày 58: 14 ngày 33: 13 ngày 64: 13 ngày 37: 12 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 74 lần 1: 68 lần 2: 61 lần 3: 86 lần 4: 88 lần
5: 74 lần 6: 65 lần 7: 70 lần 8: 59 lần 9: 75 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 74 lần 1: 78 lần 2: 85 lần 3: 70 lần 4: 61 lần
5: 67 lần 6: 57 lần 7: 84 lần 8: 69 lần 9: 75 lần