Xổ Số Miền Trung Thứ Tư Hàng Tuần

Xổ Số Miền Trung Thứ Tư Hàng Tuần ( XSMT Thứ 4 ), là tổng hợp Kết Quả Quay SốTrực Tiếp của các tỉnh: Khánh Hòa, Đà Nẵng Xem chi tiết bên dưới!

⬇️Xem Bảng Thống Kê Nhanh⬇️

XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT ngày 17/07/2024

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
99
98
G7
874
395
G6
1366
4107
2814
2062
7964
6373
G5
9458
9233
G4
52323
98230
46938
99600
31369
28594
05952
66806
28271
63435
10298
08799
89829
39584
G3
41151
71519
13979
71713
G2
99661
80627
G1
80251
00497
ĐB
110541
074387
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 0,7 6
1 4,9 3
2 3 7,9
3 0,8 3,5
4 1
5 1,1,2,8
6 1,6,9 2,4
7 4 1,3,9
8 4,7
9 4,9 5,7,8,8,9

XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT ngày 10/07/2024

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
87
26
G7
459
738
G6
2091
7679
0499
4241
1194
2134
G5
2050
5273
G4
85755
62541
83043
53787
64613
18351
51050
05815
92995
53537
59634
69976
86489
14576
G3
97922
46713
08893
36465
G2
30061
65235
G1
00830
61105
ĐB
138382
473146
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 5
1 3,3 5
2 2 6
3 0 4,4,5,7,8
4 1,3 1,6
5 0,0,1,5,9
6 1 5
7 9 3,6,6
8 2,7,7 9
9 1,9 3,4,5
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT ngày 03/07/2024

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
94
21
G7
734
306
G6
2790
6319
7714
2726
4775
9684
G5
1064
8459
G4
26240
92858
54264
54651
18060
67977
94502
93632
64746
04073
09011
28883
51624
89831
G3
83558
69857
65063
98305
G2
22575
58413
G1
75174
10122
ĐB
817339
300596
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 2 5,6
1 4,9 1,3
2 1,2,4,6
3 4,9 1,2
4 0 6
5 1,7,8,8 9
6 0,4,4 3
7 4,5,7 3,5
8 3,4
9 0,4 6

XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT ngày 26/06/2024

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
82
25
G7
637
233
G6
6805
6923
9615
0358
0972
1455
G5
4552
1284
G4
07750
78394
40622
31117
74241
16041
27025
84922
31546
89836
87355
54897
93146
89992
G3
81003
07558
70467
47672
G2
60512
62399
G1
62572
46460
ĐB
560700
855306
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 0,3,5 6
1 2,5,7
2 2,3,5 2,5
3 7 3,6
4 1,1 6,6
5 0,2,8 5,5,8
6 0,7
7 2 2,2
8 2 4
9 4 2,7,9

XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT ngày 19/06/2024

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
39
97
G7
372
630
G6
9942
3835
5222
2006
0062
5217
G5
2830
2788
G4
05504
24058
00358
99749
53019
81271
35280
49538
50361
69124
03791
73475
85951
34984
G3
67855
68987
07712
31442
G2
49778
87584
G1
74785
19828
ĐB
573990
290340
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 4 6
1 9 2,7
2 2 4,8
3 0,5,9 0,8
4 2,9 0,2
5 5,8,8 1
6 1,2
7 1,2,8 5
8 0,5,7 4,4,8
9 0 1,7

XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT ngày 12/06/2024

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
59
78
G7
571
657
G6
3347
9950
5733
5443
6402
7710
G5
4515
8414
G4
29066
41051
53181
35748
29465
73385
51978
45383
48590
51721
94444
22781
75101
81247
G3
14176
07232
50957
41738
G2
98822
78547
G1
65367
04189
ĐB
237610
268689
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 1,2
1 0,5 0,4
2 2 1
3 2,3 8
4 7,8 3,4,7,7
5 0,1,9 7,7
6 5,6,7
7 1,6,8 8
8 1,5 1,3,9,9
9 0

XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT ngày 05/06/2024

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
27
98
G7
027
418
G6
8547
5924
7063
3195
1167
0278
G5
5400
4769
G4
53059
38671
82565
40147
91999
30935
84429
45677
27647
42031
16608
45285
53304
48394
G3
17408
16572
13038
94150
G2
12182
20908
G1
03231
76366
ĐB
617219
206039
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 0,8 4,8,8
1 9 8
2 4,7,7,9
3 1,5 1,8,9
4 7,7 7
5 9 0
6 3,5 6,7,9
7 1,2 7,8
8 2 5
9 9 4,5,8

Thống Kê Nhanh Xổ Số Khánh Hòa 18/07/2024

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày
38: 14 lần 25: 13 lần 22: 13 lần 97: 13 lần 03: 12 lần
39: 12 lần 06: 12 lần 21: 11 lần 43: 11 lần 14: 11 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày
69: 1 lần 32: 3 lần 30: 3 lần 68: 3 lần 49: 3 lần
09: 4 lần 24: 4 lần 17: 4 lần 12: 4 lần 31: 4 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
4_1: 18 ngày 4_5: 17 ngày 2: 12 ngày 4_4: 8 ngày 8: 8 ngày
4_3: 7 ngày 4_6: 7 ngày 5: 7 ngày 4_2: 7 ngày 6_2: 6 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
80: 20 ngày 86: 18 ngày 70: 17 ngày 09: 14 ngày 74: 14 ngày
49: 14 ngày 52: 14 ngày 23: 13 ngày 66: 12 ngày 69: 12 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 76 lần 1: 76 lần 2: 81 lần 3: 72 lần 4: 75 lần
5: 69 lần 6: 60 lần 7: 72 lần 8: 66 lần 9: 73 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 59 lần 1: 75 lần 2: 72 lần 3: 75 lần 4: 75 lần
5: 86 lần 6: 73 lần 7: 70 lần 8: 69 lần 9: 66 lần

Thống Kê Nhanh Xổ Số Đà Nẵng 18/07/2024

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày
07: 13 lần 22: 13 lần 66: 13 lần 79: 12 lần 99: 12 lần
58: 11 lần 59: 11 lần 08: 11 lần 78: 11 lần 51: 11 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày
21: 1 lần 89: 2 lần 11: 2 lần 26: 3 lần 92: 3 lần
12: 4 lần 56: 4 lần 43: 4 lần 46: 4 lần 69: 4 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
3_1: 18 ngày 4_2: 16 ngày 4_6: 12 ngày 3_2: 10 ngày 4_1: 9 ngày
4_7: 8 ngày 1: 2 ngày 5: 2 ngày 6_1: 1 ngày 6_2: 1 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
89: 38 ngày 06: 26 ngày 11: 21 ngày 21: 20 ngày 53: 17 ngày
20: 15 ngày 62: 15 ngày 26: 15 ngày 96: 15 ngày 98: 15 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 86 lần 1: 66 lần 2: 71 lần 3: 67 lần 4: 62 lần
5: 87 lần 6: 69 lần 7: 79 lần 8: 65 lần 9: 68 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 80 lần 1: 73 lần 2: 71 lần 3: 62 lần 4: 72 lần
5: 77 lần 6: 59 lần 7: 75 lần 8: 74 lần 9: 77 lần