Thống Kê & Kết Quả Xổ Số Thái Bình ( XSTB ) Hôm Nay

XSTB - XS đài Thái Bình 21/07/2024

XSMB » XSTB Chủ Nhật » XSTB 21/07/2024
8QG - 6QG - 12QG - 7QG - 20QG - 15QG - 10QG - 18QG
ĐB 10190
Giải 1 86296
Giải 2 3320600021
Giải 3 066967945442036151222365478466
Giải 4 8027529266059745
Giải 5 688122321351607365803976
Giải 6 592230142
Giải 7 07892196
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đuôi
0 5,6,7
1
2 1,1,2,7
3 0,2,6
4 2,5
5 1,4,4
6 6
7 3,6
8 0,1,9
9 0,2,2,6,6,6
Đầu Đuôi
3,8,9 0
2,2,5,8 1
2,3,4,9,9 2
7 3
5,5 4
0,4 5
0,3,6,7,9,9,9 6
0,2 7
8
8 9

SXTB - XS đài Thái Bình 14/07/2024

XSMB » XSTB Chủ Nhật » XSTB 14/07/2024
17PZ - 20PZ - 3PZ - 18PZ - 6PZ - 8PZ - 2PZ - 13PZ
ĐB 81707
Giải 1 44574
Giải 2 7283105924
Giải 3 805492919830206652798197038879
Giải 4 6754716390947920
Giải 5 795964095695081040625469
Giải 6 754323701
Giải 7 20993318
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đuôi
0 1,6,7,9
1 0,8
2 0,0,3,4
3 1,3
4 9
5 4,4,9
6 2,3,9
7 0,4,9,9
8
9 4,5,8,9
Đầu Đuôi
1,2,2,7 0
0,3 1
6 2
2,3,6 3
2,5,5,7,9 4
9 5
0 6
0 7
1,9 8
0,4,5,6,7,7,9 9

SXTB - So xo Thái Bình 07/07/2024

XSMB » XSTB Chủ Nhật » XSTB 07/07/2024
18PR - 10PR - 5PR - 2PR - 13PR - 4PR - 14PR - 6PR
ĐB 04973
Giải 1 13645
Giải 2 9375880311
Giải 3 082699523698299056165676384794
Giải 4 4486113738000678
Giải 5 912826260814109416921102
Giải 6 876217170
Giải 7 77798180
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đuôi
0 0,2
1 1,4,6,7
2 6,8
3 6,7
4 5
5 8
6 3,9
7 0,3,6,7,8,9
8 0,1,6
9 2,4,4,9
Đầu Đuôi
0,7,8 0
1,8 1
0,9 2
6,7 3
1,9,9 4
4 5
1,2,3,7,8 6
1,3,7 7
2,5,7 8
6,7,9 9

XSTB - SX Thái Bình 30/06/2024

XSMB » XSTB Chủ Nhật » XSTB 30/06/2024
14PG - 20PG - 17PG - 18PG - 6PG - 2PG - 19PG - 7PG
ĐB 44529
Giải 1 97547
Giải 2 4407629381
Giải 3 589586848151093991062324561102
Giải 4 9146448274115298
Giải 5 372951745314297966820037
Giải 6 523819023
Giải 7 46714856
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đuôi
0 2,6
1 1,4,9
2 3,3,9,9
3 7
4 5,6,6,7,8
5 6,8
6
7 1,4,6,9
8 1,1,2,2
9 3,8
Đầu Đuôi
0
1,7,8,8 1
0,8,8 2
2,2,9 3
1,7 4
4 5
0,4,4,5,7 6
3,4 7
4,5,9 8
1,2,2,7 9

KQXS TB - KQXS Thái Bình 23/06/2024

XSMB » XSTB Chủ Nhật » XSTB 23/06/2024
11NZ - 12NZ - 19NZ - 8NZ - 5NZ - 9NZ - 10NZ - 20NZ
ĐB 28501
Giải 1 82333
Giải 2 7075512632
Giải 3 666794509622032034945677844165
Giải 4 3608490839792964
Giải 5 065716058402015564596512
Giải 6 582872699
Giải 7 16364349
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đuôi
0 1,2,5,8,8
1 2,6
2
3 2,2,3,6
4 3,9
5 5,5,7,9
6 4,5
7 2,8,9,9
8 2
9 4,6,9
Đầu Đuôi
0
0 1
0,1,3,3,7,8 2
3,4 3
6,9 4
0,5,5,6 5
1,3,9 6
5 7
0,0,7 8
4,5,7,7,9 9

Xổ số kiến thiết Thái Bình 16/06/2024

XSMB » XSTB Chủ Nhật » XSTB 16/06/2024
13NR - 18NR - 14NR - 19NR - 4NR - 17NR - 1NR - 8NR
ĐB 17597
Giải 1 14213
Giải 2 8205725910
Giải 3 340169562066695910891914996769
Giải 4 6324937193419350
Giải 5 251624375066683996694629
Giải 6 254366156
Giải 7 70329681
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đuôi
0
1 0,3,6,6
2 0,4,9
3 2,7,9
4 1,9
5 0,4,6,7
6 6,6,9,9
7 0,1
8 1,9
9 5,6,7
Đầu Đuôi
1,2,5,7 0
4,7,8 1
3 2
1 3
2,5 4
9 5
1,1,5,6,6,9 6
3,5,9 7
8
2,3,4,6,6,8 9

XSKTTB - XSKT Thái Bình 09/06/2024

XSMB » XSTB Chủ Nhật » XSTB 09/06/2024
20NG - 18NG - 9NG - 10NG - 15NG - 7NG - 16NG - 4NG
ĐB 29226
Giải 1 12081
Giải 2 0497889159
Giải 3 757650876658006280800924462832
Giải 4 7153694432783322
Giải 5 012094189965989897011674
Giải 6 166197692
Giải 7 22538419
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đuôi
0 1,6
1 8,9
2 0,2,2,6
3 2
4 4,4
5 3,3,9
6 5,5,6,6
7 4,8,8
8 0,1,4
9 2,7,8
Đầu Đuôi
2,8 0
0,8 1
2,2,3,9 2
5,5 3
4,4,7,8 4
6,6 5
0,2,6,6 6
9 7
1,7,7,9 8
1,5 9

Thống Kê Nhanh Xổ Số Thái Bình 25/07/2024

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày
96: 20 lần 79: 18 lần 92: 17 lần 32: 17 lần 69: 16 lần
43: 16 lần 20: 15 lần 90: 15 lần 57: 15 lần 16: 15 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày
31: 4 lần 60: 4 lần 56: 6 lần 51: 6 lần 04: 6 lần
35: 7 lần 87: 7 lần 76: 7 lần 85: 7 lần 40: 7 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
4_3: 15 ngày 6_3: 10 ngày 4_7: 7 ngày 6_1: 6 ngày 1: 5 ngày
6_2: 4 ngày 5: 2 ngày 4_1: 2 ngày 2: 2 ngày 3_1: 2 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
04: 21 ngày 87: 16 ngày 60: 12 ngày 83: 11 ngày 35: 9 ngày
25: 9 ngày 52: 8 ngày 34: 8 ngày 61: 8 ngày 67: 8 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 97 lần 1: 112 lần 2: 101 lần 3: 97 lần 4: 96 lần
5: 99 lần 6: 113 lần 7: 119 lần 8: 111 lần 9: 135 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 107 lần 1: 88 lần 2: 123 lần 3: 112 lần 4: 98 lần
5: 102 lần 6: 109 lần 7: 107 lần 8: 111 lần 9: 123 lần