Thống Kê & Kết Quả Xổ Số Hải Phòng ( XSHP ) Hôm Nay

XSHP - XS đài Hải Phòng 12/07/2024

XSMB » XSHP Thứ 6 » XSHP 12/07/2024
1PX - 19PX - 11PX - 7PX - 4PX - 13PX - 6PX - 5PX
ĐB 92619
Giải 1 11319
Giải 2 9819929744
Giải 3 270671197808680338932215271172
Giải 4 8758254063251020
Giải 5 573776141159314817695866
Giải 6 359476412
Giải 7 66367206
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đuôi
0 6
1 2,4,9,9
2 0,5
3 6,7
4 0,4,8
5 2,8,9,9
6 6,6,7,9
7 2,2,6,8
8 0
9 3,9
Đầu Đuôi
2,4,8 0
1
1,5,7,7 2
9 3
1,4 4
2 5
0,3,6,6,7 6
3,6 7
4,5,7 8
1,1,5,5,6,9 9

SXHP - XS đài Hải Phòng 05/07/2024

XSMB » XSHP Thứ 6 » XSHP 05/07/2024
13PN - 15PN - 19PN - 2PN - 5PN - 18PN - 7PN - 20PN
ĐB 49735
Giải 1 38572
Giải 2 7514620529
Giải 3 526689484125676793093412605236
Giải 4 4465966017578299
Giải 5 972480251801015008319196
Giải 6 818731990
Giải 7 00398549
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đuôi
0 0,1,9
1 8
2 4,5,6,9
3 1,1,5,6,9
4 1,6,9
5 0,7
6 0,5,8
7 2,6
8 5
9 0,6,9
Đầu Đuôi
0,5,6,9 0
0,3,3,4 1
7 2
3
2 4
2,3,6,8 5
2,3,4,7,9 6
5 7
1,6 8
0,2,3,4,9 9

SXHP - So xo Hải Phòng 28/06/2024

XSMB » XSHP Thứ 6 » XSHP 28/06/2024
7PE - 3PE - 16PE - 10PE - 8PE - 17PE - 5PE - 14PE
ĐB 71368
Giải 1 37047
Giải 2 8444256225
Giải 3 694178905936448340543139257409
Giải 4 9191786624179124
Giải 5 857376836096353469759627
Giải 6 151127565
Giải 7 04841882
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đuôi
0 4,9
1 7,7,8
2 4,5,7,7
3 4
4 2,7,8
5 1,4,9
6 5,6,8
7 3,5
8 2,3,4
9 1,2,6
Đầu Đuôi
0
5,9 1
4,8,9 2
7,8 3
0,2,3,5,8 4
2,6,7 5
6,9 6
1,1,2,2,4 7
1,4,6 8
0,5 9

XSHP - SX Hải Phòng 21/06/2024

XSMB » XSHP Thứ 6 » XSHP 21/06/2024
4NX - 15NX - 3NX - 12NX - 6NX - 8NX - 7NX - 9NX
ĐB 14296
Giải 1 22522
Giải 2 1641377472
Giải 3 128450483556642038060778515529
Giải 4 0992554710990542
Giải 5 068945198337672898975595
Giải 6 389051276
Giải 7 11521761
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đuôi
0 6
1 1,3,7,9
2 2,8,9
3 5,7
4 2,2,5,7
5 1,2
6 1
7 2,6
8 5,9,9
9 2,5,6,7,9
Đầu Đuôi
0
1,5,6 1
2,4,4,5,7,9 2
1 3
4
3,4,8,9 5
0,7,9 6
1,3,4,9 7
2 8
1,2,8,8,9 9

KQXS HP - KQXS Hải Phòng 14/06/2024

XSMB » XSHP Thứ 6 » XSHP 14/06/2024
16NP - 6NP - 7NP - 14NP - 11NP - 12NP - 8NP - 19NP
ĐB 80287
Giải 1 34741
Giải 2 1660476482
Giải 3 801633302210306289505294414753
Giải 4 8777054534014633
Giải 5 210801418279622881456843
Giải 6 716160396
Giải 7 59091290
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đuôi
0 1,4,6,8,9
1 2,6
2 2,8
3 3
4 1,1,3,4,5,5
5 0,3,9
6 0,3
7 7,9
8 2,7
9 0,6
Đầu Đuôi
5,6,9 0
0,4,4 1
1,2,8 2
3,4,5,6 3
0,4 4
4,4 5
0,1,9 6
7,8 7
0,2 8
0,5,7 9

Xổ số kiến thiết Hải Phòng 07/06/2024

XSMB » XSHP Thứ 6 » XSHP 07/06/2024
11NE - 12NE - 3NE - 18NE - 5NE - 19NE - 8NE - 4NE
ĐB 04651
Giải 1 66342
Giải 2 0391251761
Giải 3 534847645006690809446452599819
Giải 4 3903916694597593
Giải 5 304304404161733391268586
Giải 6 047611685
Giải 7 32965701
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đuôi
0 1,3
1 1,2,9
2 5,6
3 2,3
4 0,2,3,4,7
5 0,1,7,9
6 1,1,6
7
8 4,5,6
9 0,3,6
Đầu Đuôi
4,5,9 0
0,1,5,6,6 1
1,3,4 2
0,3,4,9 3
4,8 4
2,8 5
2,6,8,9 6
4,5 7
8
1,5 9

XSKTHP - XSKT Hải Phòng 31/05/2024

XSMB » XSHP Thứ 6 » XSHP 31/05/2024
14MX - 15MX - 16MX - 18MX - 8MX - 19MX - 11MX - 13MX
ĐB 06102
Giải 1 01933
Giải 2 0598582337
Giải 3 660920977831470863445133993810
Giải 4 6817011585279928
Giải 5 878621823849879428603424
Giải 6 109070092
Giải 7 35729004
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đuôi
0 2,4,9
1 0,5,7
2 4,7,8
3 3,5,7,9
4 4,9
5
6 0
7 0,0,2,8
8 2,5,6
9 0,2,2,4
Đầu Đuôi
1,6,7,7,9 0
1
0,7,8,9,9 2
3 3
0,2,4,9 4
1,3,8 5
8 6
1,2,3 7
2,7 8
0,3,4 9

Thống Kê Nhanh Xổ Số Hải Phòng 15/07/2024

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày
35: 19 lần 41: 18 lần 59: 18 lần 60: 17 lần 11: 16 lần
79: 16 lần 82: 16 lần 86: 16 lần 47: 15 lần 10: 15 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày
29: 5 lần 34: 5 lần 54: 6 lần 03: 6 lần 46: 6 lần
48: 6 lần 75: 6 lần 14: 7 lần 05: 7 lần 28: 7 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
4_4: 11 ngày 3_2: 7 ngày 4_3: 4 ngày 2: 4 ngày 5: 4 ngày
6_2: 4 ngày 4_1: 3 ngày 8: 3 ngày 4_7: 2 ngày 4_6: 2 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
05: 14 ngày 07: 14 ngày 56: 12 ngày 74: 11 ngày 55: 9 ngày
38: 8 ngày 62: 8 ngày 23: 8 ngày 30: 7 ngày 64: 7 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 97 lần 1: 111 lần 2: 101 lần 3: 101 lần 4: 114 lần
5: 102 lần 6: 113 lần 7: 109 lần 8: 114 lần 9: 118 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 124 lần 1: 116 lần 2: 114 lần 3: 104 lần 4: 97 lần
5: 103 lần 6: 108 lần 7: 110 lần 8: 87 lần 9: 117 lần