Thống Kê & Kết Quả Xổ Số Quảng Nam ( XSQNA ) Hôm Nay

XSQNA - XS đài Quảng Nam 09/07/2024

XSMT » XSQNA Thứ 3 » XSQNA 09/07/2024
Giải 8 80
Giải 7 382
Giải 6 796148872577
Giải 5 1204
Giải 4 69471149021423273173331980508614552
Giải 3 3005925682
Giải 2 61698
Giải 1 21519
ĐB 557763
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đuôi
0 2,4
1 9
2
3 2
4
5 2,9
6 1,3
7 1,3,7
8 0,2,2,6,7
9 8,8
Đầu Đuôi
8 0
6,7 1
0,3,5,8,8 2
6,7 3
0 4
5
8 6
7,8 7
9,9 8
1,5 9
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

SXQNA - XS đài Quảng Nam 02/07/2024

XSMT » XSQNA Thứ 3 » XSQNA 02/07/2024
Giải 8 19
Giải 7 200
Giải 6 472719977548
Giải 5 7219
Giải 4 01684765108988268339368096634386901
Giải 3 9520274127
Giải 2 32732
Giải 1 87343
ĐB 685646
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đuôi
0 0,1,2,9
1 0,9,9
2 7,7
3 2,9
4 3,3,6,8
5
6
7
8 2,4
9 7
Đầu Đuôi
0,1 0
0 1
0,3,8 2
4,4 3
8 4
5
4 6
2,2,9 7
4 8
0,1,1,3 9
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

SXQNA - So xo Quảng Nam 25/06/2024

XSMT » XSQNA Thứ 3 » XSQNA 25/06/2024
Giải 8 65
Giải 7 866
Giải 6 884725912773
Giải 5 7687
Giải 4 30388371521314475752857682530673585
Giải 3 5663281797
Giải 2 11830
Giải 1 36540
ĐB 555714
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đuôi
0 6
1 4
2
3 0,2
4 0,4,7
5 2,2
6 5,6,8
7 3
8 5,7,8
9 1,7
Đầu Đuôi
3,4 0
9 1
3,5,5 2
7 3
1,4 4
6,8 5
0,6 6
4,8,9 7
6,8 8
9

XSQNA - SX Quảng Nam 18/06/2024

XSMT » XSQNA Thứ 3 » XSQNA 18/06/2024
Giải 8 17
Giải 7 177
Giải 6 614880709175
Giải 5 8157
Giải 4 83863350302937605703657539462363446
Giải 3 5064096348
Giải 2 44930
Giải 1 43591
ĐB 602502
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đuôi
0 2,3
1 7
2 3
3 0,0
4 0,6,8,8
5 3,7
6 3
7 0,5,6,7
8
9 1
Đầu Đuôi
3,3,4,7 0
9 1
0 2
0,2,5,6 3
4
7 5
4,7 6
1,5,7 7
4,4 8
9

KQXS QNA - KQXS Quảng Nam 11/06/2024

XSMT » XSQNA Thứ 3 » XSQNA 11/06/2024
Giải 8 77
Giải 7 735
Giải 6 619976473710
Giải 5 1766
Giải 4 31577807084622409289424860526189473
Giải 3 9827847080
Giải 2 28103
Giải 1 21513
ĐB 772841
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đuôi
0 3,8
1 0,3
2 4
3 5
4 1,7
5
6 1,6
7 3,7,7,8
8 0,6,9
9 9
Đầu Đuôi
1,8 0
4,6 1
2
0,1,7 3
2 4
3 5
6,8 6
4,7,7 7
0,7 8
8,9 9

Xổ số kiến thiết Cà Mau 19-06-2023

XSMT » XSQNA Thứ 3 » XSQNA 04/06/2024
Giải 8 13
Giải 7 195
Giải 6 119986076479
Giải 5 1765
Giải 4 05406384400440872469806871884545682
Giải 3 5930102884
Giải 2 50136
Giải 1 67993
ĐB 436116
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đuôi
0 1,6,7,8
1 3,6
2
3 6
4 0,5
5
6 5,9
7 9
8 2,4,7
9 3,5,9
Đầu Đuôi
4 0
0 1
8 2
1,9 3
8 4
4,6,9 5
0,1,3 6
0,8 7
0 8
6,7,9 9

XSKTQNA - XSKT Quảng Nam 28/05/2024

XSMT » XSQNA Thứ 3 » XSQNA 28/05/2024
Giải 8 45
Giải 7 261
Giải 6 351652886026
Giải 5 4768
Giải 4 19957949177075286176334097479777024
Giải 3 0955438341
Giải 2 60767
Giải 1 69249
ĐB 461903
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đuôi
0 3,9
1 6,7
2 4,6
3
4 1,5,9
5 2,4,7
6 1,7,8
7 6
8 8
9 7
Đầu Đuôi
0
4,6 1
5 2
0 3
2,5 4
4 5
1,2,7 6
1,5,6,9 7
6,8 8
0,4 9

Thống Kê Nhanh Xổ Số Quảng Nam 14/07/2024

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày
77: 14 lần 02: 13 lần 48: 12 lần 10: 12 lần 52: 11 lần
55: 11 lần 30: 11 lần 37: 10 lần 38: 10 lần 40: 10 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày
08: 2 lần 64: 3 lần 86: 3 lần 76: 3 lần 21: 3 lần
83: 3 lần 05: 3 lần 60: 4 lần 14: 4 lần 79: 4 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
4_7: 15 ngày 7: 12 ngày ĐB: 11 ngày 6_3: 11 ngày 4_6: 11 ngày
4_4: 7 ngày 4_5: 6 ngày 6_2: 6 ngày 6_1: 4 ngày 4_1: 3 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
60: 24 ngày 28: 19 ngày 15: 17 ngày 21: 17 ngày 56: 16 ngày
42: 16 ngày 58: 14 ngày 33: 13 ngày 64: 13 ngày 37: 12 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 74 lần 1: 68 lần 2: 61 lần 3: 86 lần 4: 88 lần
5: 74 lần 6: 65 lần 7: 70 lần 8: 59 lần 9: 75 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 74 lần 1: 78 lần 2: 85 lần 3: 70 lần 4: 61 lần
5: 67 lần 6: 57 lần 7: 84 lần 8: 69 lần 9: 75 lần