Xổ Số Miền Nam Thứ Năm Hàng Tuần

Xổ Số Miền Nam Thứ Năm Hàng Tuần ( XSMN Thứ 5 ), là tổng hợp Kết Quả Quay SốTrực Tiếp của các tỉnh: An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận Xem chi tiết bên dưới!

⬇️Xem Bảng Thống Kê Nhanh⬇️

XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN ngày 11/07/2024

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8
37
54
82
G7
233
165
381
G6
4921
9077
0170
5003
2456
8039
3506
8056
6321
G5
2754
0709
8452
G4
89120
19638
29389
10930
76461
26072
28893
54043
99310
82410
37471
75257
59042
84711
12801
22748
87228
22168
80673
18087
87790
G3
69208
46055
88162
59205
52562
72574
G2
77878
84699
77010
G1
68728
35094
27936
ĐB
342343
582249
432449
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 8 3,5,9 1,6
1 0,0,1 0
2 0,1,8 1,8
3 0,3,7,8 9 6
4 3 2,3,9 8,9
5 4,5 4,6,7 2,6
6 1 2,5 2,8
7 0,2,7,8 1 3,4
8 9 1,2,7
9 3 4,9 0

XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN ngày 04/07/2024

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8
47
70
66
G7
275
794
092
G6
9242
9359
2570
8794
0405
0208
9064
7441
0240
G5
8592
5532
4470
G4
11058
63605
58672
89197
37185
81980
19651
66797
40506
24267
96618
93922
23793
86043
04828
09748
23882
97468
04314
01115
81802
G3
53966
64654
17203
03796
39353
90159
G2
81568
26419
42351
G1
57766
24569
94489
ĐB
393008
762914
693659
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 5,8 3,5,6,8 2
1 4,8,9 4,5
2 2 8
3 2
4 2,7 3 0,1,8
5 1,4,8,9 1,3,9,9
6 6,6,8 7,9 4,6,8
7 0,2,5 0 0
8 0,5 2,9
9 2,7 3,4,4,6,7 2
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN ngày 27/06/2024

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8
61
62
97
G7
232
708
166
G6
0689
5088
4895
1846
5578
8704
0367
5713
5806
G5
2165
4780
6724
G4
30708
32586
28256
28836
50772
47318
03382
21188
51414
62663
30981
39943
48237
16796
36787
02967
11171
97444
89027
48484
12322
G3
94487
02574
16487
22534
97053
60700
G2
03186
05783
21452
G1
34252
43503
80362
ĐB
912197
264194
492889
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 8 3,4,8 0,6
1 8 4 3
2 2,4,7
3 2,6 4,7
4 3,6 4
5 2,6 2,3
6 1,5 2,3 2,6,7,7
7 2,4 8 1
8 2,6,6,7,8,9 0,1,3,7,8 4,7,9
9 5,7 4,6 7

XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN ngày 20/06/2024

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8
49
98
33
G7
425
766
179
G6
0207
7391
0796
8848
1371
6456
7614
0127
8950
G5
6874
7300
4179
G4
82830
52289
48550
15347
96269
61648
02911
35647
37991
81625
08299
72460
65712
87533
58429
06011
55184
39840
17711
73976
99612
G3
85614
85776
75169
10992
03671
58819
G2
26838
42982
19835
G1
53058
50300
67754
ĐB
541574
817743
897706
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 7 0,0 6
1 1,4 2 1,1,2,4,9
2 5 5 7,9
3 0,8 3 3,5
4 7,8,9 3,7,8 0
5 0,8 6 0,4
6 9 0,6,9
7 4,4,6 1 1,6,9,9
8 9 2 4
9 1,6 1,2,8,9

XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN ngày 13/06/2024

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8
70
40
66
G7
578
804
506
G6
5762
1974
9945
9009
8269
6226
1975
9598
5550
G5
8741
0446
2123
G4
99974
91504
02345
17595
21499
27161
41437
33959
83808
49695
56892
09727
55603
61864
42107
48198
22172
19520
40710
89817
00957
G3
64895
15941
86443
11006
34750
01939
G2
41846
90223
92265
G1
11512
76930
58281
ĐB
154433
582311
186832
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 4 3,4,6,8,9 6,7
1 2 1 0,7
2 3,6,7 0,3
3 3,7 0 2,9
4 1,1,5,5,6 0,3,6
5 9 0,0,7
6 1,2 4,9 5,6
7 0,4,4,8 2,5
8 1
9 5,5,9 2,5 8,8

XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN ngày 06/06/2024

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8
93
88
00
G7
670
347
100
G6
6601
1231
3616
3442
4286
5307
0743
0793
7877
G5
9704
2497
7807
G4
89370
13061
99402
71162
00766
02991
21219
45520
50700
15241
71780
84134
15882
56208
77921
51291
26107
34326
03333
78283
99980
G3
14865
42497
77880
98407
44785
57365
G2
13036
84370
96787
G1
93497
21373
28563
ĐB
320999
049816
012022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 1,2,4 0,7,7,8 0,0,7,7
1 6,9 6
2 0 1,2,6
3 1,6 4 3
4 1,2,7 3
5
6 1,2,5,6 3,5
7 0,0 0,3 7
8 0,0,2,6,8 0,3,5,7
9 1,3,7,7,9 7 1,3

XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN ngày 30/05/2024

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8
79
81
41
G7
701
276
774
G6
4173
1433
9859
2983
0215
5055
6354
7421
6045
G5
7285
6916
3860
G4
17998
61705
14702
47549
09570
03201
77375
95878
97984
57653
87306
16809
51906
18619
12634
92941
60028
02228
68334
45130
68001
G3
74747
05359
54906
75394
60511
31880
G2
98379
44584
80167
G1
04751
57543
81965
ĐB
284641
495466
863973
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 1,1,2,5 6,6,6,9 1
1 5,6,9 1
2 1,8,8
3 3 0,4,4
4 1,7,9 3 1,1,5
5 1,9,9 3,5 4
6 6 0,5,7
7 0,3,5,9,9 6,8 3,4
8 5 1,3,4,4 0
9 8 4

Thống Kê Nhanh Xổ Số An Giang 18/07/2024

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày
43: 15 lần 60: 13 lần 69: 13 lần 94: 13 lần 00: 12 lần
42: 11 lần 06: 11 lần 59: 11 lần 14: 11 lần 34: 11 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày
68: 2 lần 58: 3 lần 57: 3 lần 51: 3 lần 55: 3 lần
30: 3 lần 25: 4 lần 02: 4 lần 13: 4 lần 22: 4 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
2: 27 ngày 3_2: 11 ngày 4_1: 10 ngày 4_3: 9 ngày 6_3: 7 ngày
4_6: 6 ngày 8: 6 ngày 5: 5 ngày 4_4: 3 ngày 4_2: 1 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
21: 22 ngày 74: 21 ngày 75: 21 ngày 61: 20 ngày 68: 18 ngày
13: 17 ngày 50: 16 ngày 36: 15 ngày 90: 14 ngày 77: 13 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 71 lần 1: 76 lần 2: 64 lần 3: 66 lần 4: 88 lần
5: 55 lần 6: 81 lần 7: 61 lần 8: 77 lần 9: 81 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 82 lần 1: 64 lần 2: 67 lần 3: 78 lần 4: 79 lần
5: 73 lần 6: 78 lần 7: 67 lần 8: 58 lần 9: 74 lần

Thống Kê Nhanh Xổ Số Tây Ninh 18/07/2024

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày
30: 13 lần 91: 13 lần 96: 13 lần 61: 12 lần 08: 12 lần
54: 12 lần 97: 12 lần 31: 11 lần 92: 11 lần 41: 11 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày
67: 2 lần 71: 2 lần 35: 2 lần 55: 3 lần 64: 3 lần
27: 3 lần 07: 3 lần 60: 4 lần 43: 4 lần 03: 4 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
2: 23 ngày 6_1: 10 ngày 4_7: 7 ngày 1: 7 ngày 8: 7 ngày
3_1: 6 ngày 4_6: 5 ngày 7: 4 ngày 4_4: 4 ngày 6_2: 3 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
71: 32 ngày 64: 26 ngày 27: 23 ngày 60: 22 ngày 39: 19 ngày
57: 18 ngày 67: 18 ngày 35: 18 ngày 06: 15 ngày 53: 14 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 64 lần 1: 75 lần 2: 67 lần 3: 79 lần 4: 70 lần
5: 73 lần 6: 62 lần 7: 72 lần 8: 72 lần 9: 86 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 74 lần 1: 90 lần 2: 78 lần 3: 58 lần 4: 69 lần
5: 66 lần 6: 71 lần 7: 66 lần 8: 79 lần 9: 69 lần

Thống Kê Nhanh Xổ Số Bình Thuận 18/07/2024

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày
24: 16 lần 14: 13 lần 42: 12 lần 06: 11 lần 33: 11 lần
23: 11 lần 51: 11 lần 64: 11 lần 73: 11 lần 87: 11 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày
94: 0 lần 37: 2 lần 25: 3 lần 47: 3 lần 97: 3 lần
60: 3 lần 49: 3 lần 69: 3 lần 58: 3 lần 12: 4 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
2: 34 ngày 4_5: 17 ngày 4_7: 17 ngày 8: 12 ngày 6_1: 10 ngày
4_6: 8 ngày 1: 5 ngày 3_2: 4 ngày 5: 4 ngày 6_3: 3 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
55: 31 ngày 05: 23 ngày 47: 22 ngày 96: 21 ngày 18: 18 ngày
37: 16 ngày 08: 14 ngày 03: 14 ngày 25: 13 ngày 58: 12 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 77 lần 1: 77 lần 2: 88 lần 3: 71 lần 4: 60 lần
5: 69 lần 6: 72 lần 7: 84 lần 8: 67 lần 9: 55 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 76 lần 1: 85 lần 2: 78 lần 3: 86 lần 4: 82 lần
5: 53 lần 6: 72 lần 7: 64 lần 8: 59 lần 9: 65 lần