Xổ Số Miền Trung Thứ Năm Hàng Tuần

Xổ Số Miền Trung Thứ Năm Hàng Tuần ( XSMT Thứ 5 ), là tổng hợp Kết Quả Quay SốTrực Tiếp của các tỉnh: Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị Xem chi tiết bên dưới!

⬇️Xem Bảng Thống Kê Nhanh⬇️

XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT ngày 11/07/2024

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8
03
92
97
G7
865
026
147
G6
6439
5926
1088
4941
7304
9950
3524
2588
1322
G5
0548
8033
3157
G4
53705
29150
39931
91609
25097
06601
84199
97543
97160
39984
65523
43871
89400
25537
05676
01056
98298
53077
58186
47030
89736
G3
73536
11081
73985
86652
03357
74353
G2
95895
38408
29324
G1
50561
59119
01672
ĐB
402055
698911
514214
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 1,3,5,9 0,4,8
1 1,9 4
2 6 3,6 2,4,4
3 1,6,9 3,7 0,6
4 8 1,3 7
5 0,5 0,2 3,6,7,7
6 1,5 0
7 1 2,6,7
8 1,8 4,5 6,8
9 5,7,9 2 7,8

XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT ngày 04/07/2024

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8
62
03
50
G7
321
217
878
G6
6824
8142
3205
9199
8789
1054
1234
7611
1875
G5
9575
3598
8764
G4
16818
56381
77601
24348
65655
50117
84052
88248
13875
16653
11259
45415
87866
08649
42022
89440
72258
11004
54322
06507
19054
G3
52263
16516
10711
11277
36184
48839
G2
70678
56877
34556
G1
96621
82343
02291
ĐB
563819
326890
667402
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 1,5 3 2,4,7
1 6,7,8,9 1,5,7 1
2 1,1,4 2,2
3 4,9
4 2,8 3,8,9 0
5 2,5 3,4,9 0,4,6,8
6 2,3 6 4
7 5,8 5,7,7 5,8
8 1 9 4
9 0,8,9 1
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT ngày 27/06/2024

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8
05
82
29
G7
351
323
734
G6
6466
5326
5636
2163
5654
7881
3748
3150
4122
G5
7674
6222
0602
G4
97691
24974
96647
65120
56808
52423
49927
58123
09689
65297
30411
22156
37750
88537
45816
67125
46049
73707
35197
78720
59869
G3
36172
33265
62136
30176
07218
39079
G2
78029
92053
89301
G1
65543
15391
40800
ĐB
660713
641417
983989
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 5,8 0,1,2,7
1 3 1,7 6,8
2 0,3,6,7,9 2,3,3 0,2,5,9
3 6 6,7 4
4 3,7 8,9
5 1 0,3,4,6 0
6 5,6 3 9
7 2,4,4 6 9
8 1,2,9 9
9 1 1,7 7

XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT ngày 20/06/2024

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8
72
51
13
G7
519
010
255
G6
3975
8568
6961
2556
5755
7792
8095
7309
4963
G5
3888
0603
3837
G4
37128
82228
11071
11578
83814
45221
39178
99576
31976
49249
17940
29171
42108
90765
80507
72924
79075
97868
63137
12134
48406
G3
40083
04298
33877
42297
68369
42245
G2
26771
25357
27969
G1
01968
21567
98027
ĐB
283930
904097
325633
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 3,8 6,7,9
1 4,9 0 3
2 1,8,8 4,7
3 0 3,4,7,7
4 0,9 5
5 1,5,6,7 5
6 1,8,8 5,7 3,8,9,9
7 1,1,2,5,8,8 1,6,6,7 5
8 3,8
9 8 2,7,7 5

XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT ngày 13/06/2024

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8
32
59
70
G7
655
223
683
G6
6342
0448
6202
5053
0045
2950
6647
0593
8352
G5
7141
1232
7130
G4
23089
62436
21031
07927
96222
61079
01714
11815
04168
05264
04864
51517
01231
00965
10260
99781
07493
26615
58886
51426
86473
G3
08921
28777
90322
38691
47466
45625
G2
37098
72395
04855
G1
99204
22050
37000
ĐB
866431
289941
106727
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 2,4 0
1 4 5,7 5
2 1,2,7 2,3 5,6,7
3 1,1,2,6 1,2 0
4 1,2,8 1,5 7
5 5 0,0,3,9 2,5
6 4,4,5,8 0,6
7 7,9 0,3
8 9 1,3,6
9 8 1,5 3,3

XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT ngày 06/06/2024

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8
66
40
53
G7
851
692
990
G6
7392
9523
1698
7440
9950
4115
4086
2953
6625
G5
4302
7085
1128
G4
53119
22969
65963
29968
39687
75973
80658
11894
95565
69818
02596
32228
37013
79139
93551
40246
31750
40031
20434
22726
36554
G3
59842
69307
09718
81075
81924
34899
G2
45036
26596
52675
G1
37126
86356
22060
ĐB
609435
574749
033997
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 2,7
1 9 3,5,8,8
2 3,6 8 4,5,6,8
3 5,6 9 1,4
4 2 0,0,9 6
5 1,8 0,6 0,1,3,3,4
6 3,6,8,9 5 0
7 3 5 5
8 7 5 6
9 2,8 2,4,6,6 0,7,9

XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT ngày 30/05/2024

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8
43
01
58
G7
908
151
321
G6
9865
5283
6960
5608
7774
6502
9291
0270
1862
G5
6822
6041
1589
G4
36001
06062
56804
77846
63843
10965
83734
80342
13395
13625
61962
13382
11466
57550
64552
28620
74029
63065
48133
13244
09830
G3
79868
30470
53572
73770
12231
97185
G2
70133
78893
02029
G1
46203
94252
41291
ĐB
109868
791206
929844
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 1,3,4,8 1,2,6,8
1
2 2 5 0,1,9,9
3 3,4 0,1,3
4 3,3,6 1,2 4,4
5 0,1,2 2,8
6 0,2,5,5,8,8 2,6 2,5
7 0 0,2,4 0
8 3 2 5,9
9 3,5 1,1

Thống Kê Nhanh Xổ Số Bình Định 14/07/2024

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày
33: 13 lần 09: 12 lần 98: 12 lần 48: 11 lần 83: 11 lần
87: 11 lần 93: 11 lần 31: 11 lần 35: 10 lần 38: 10 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày
44: 2 lần 99: 3 lần 80: 3 lần 02: 4 lần 85: 4 lần
96: 4 lần 51: 4 lần 73: 4 lần 57: 4 lần 71: 4 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
3_2: 14 ngày 1: 13 ngày 6_1: 13 ngày 6_2: 12 ngày 7: 8 ngày
4_6: 7 ngày 4_1: 7 ngày ĐB: 5 ngày 5: 4 ngày 2: 3 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
64: 20 ngày 80: 20 ngày 96: 18 ngày 94: 17 ngày 67: 17 ngày
53: 16 ngày 40: 12 ngày 49: 12 ngày 84: 12 ngày 15: 12 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 68 lần 1: 77 lần 2: 76 lần 3: 86 lần 4: 74 lần
5: 58 lần 6: 77 lần 7: 66 lần 8: 68 lần 9: 70 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 66 lần 1: 77 lần 2: 67 lần 3: 78 lần 4: 66 lần
5: 75 lần 6: 69 lần 7: 71 lần 8: 79 lần 9: 72 lần

Thống Kê Nhanh Xổ Số Quảng Bình 14/07/2024

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày
49: 13 lần 16: 12 lần 54: 12 lần 39: 11 lần 22: 11 lần
28: 11 lần 86: 11 lần 89: 11 lần 91: 11 lần 47: 10 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày
36: 1 lần 61: 4 lần 77: 4 lần 43: 4 lần 88: 4 lần
87: 4 lần 37: 4 lần 58: 4 lần 84: 4 lần 83: 5 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
8: 24 ngày 4_2: 19 ngày 4_3: 15 ngày 4_7: 8 ngày 3_2: 6 ngày
6_1: 4 ngày 1: 4 ngày ĐB: 3 ngày 4_6: 2 ngày 3_1: 2 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
94: 21 ngày 82: 17 ngày 12: 17 ngày 59: 16 ngày 41: 13 ngày
61: 13 ngày 87: 12 ngày 80: 11 ngày 42: 11 ngày 17: 10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 71 lần 1: 73 lần 2: 85 lần 3: 65 lần 4: 77 lần
5: 76 lần 6: 72 lần 7: 63 lần 8: 63 lần 9: 75 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 69 lần 1: 72 lần 2: 76 lần 3: 58 lần 4: 76 lần
5: 83 lần 6: 70 lần 7: 72 lần 8: 64 lần 9: 80 lần

Thống Kê Nhanh Xổ Số Quảng Trị 14/07/2024

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày
11: 15 lần 48: 13 lần 54: 12 lần 40: 11 lần 43: 11 lần
13: 11 lần 37: 11 lần 77: 11 lần 38: 10 lần 10: 10 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày
26: 2 lần 44: 2 lần 21: 2 lần 69: 3 lần 00: 3 lần
47: 3 lần 78: 4 lần 87: 4 lần 16: 4 lần 68: 4 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
4_3: 11 ngày 7: 10 ngày 4_6: 9 ngày 4_5: 7 ngày 5: 6 ngày
8: 6 ngày 6_3: 4 ngày 4_7: 3 ngày 4_1: 2 ngày 3_2: 2 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
61: 27 ngày 44: 24 ngày 87: 23 ngày 09: 22 ngày 21: 20 ngày
24: 19 ngày 34: 17 ngày 46: 17 ngày 69: 16 ngày 47: 15 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 70 lần 1: 81 lần 2: 62 lần 3: 77 lần 4: 73 lần
5: 76 lần 6: 62 lần 7: 78 lần 8: 71 lần 9: 70 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 73 lần 1: 78 lần 2: 63 lần 3: 77 lần 4: 68 lần
5: 71 lần 6: 60 lần 7: 75 lần 8: 80 lần 9: 75 lần