Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu Hàng Tuần

Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu Hàng Tuần ( XSMT Thứ 6 ), là tổng hợp Kết Quả Quay SốTrực Tiếp của các tỉnh: Ninh Thuận, Gia Lai Xem chi tiết bên dưới!

⬇️Xem Bảng Thống Kê Nhanh⬇️

XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT ngày 12/07/2024

Gia Lai Ninh Thuận
G8
67
73
G7
703
890
G6
3852
6758
6704
8743
0554
2494
G5
4526
4928
G4
90425
20282
20690
36481
64005
22689
97102
70292
17477
26385
77985
36605
91050
15086
G3
33341
71175
31684
12795
G2
12855
47903
G1
20450
58523
ĐB
622589
958925
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 2,3,4,5 3,5
1
2 5,6 3,5,8
3
4 1 3
5 0,2,5,8 0,4
6 7
7 5 3,7
8 1,2,9,9 4,5,5,6
9 0 0,2,4,5

XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT ngày 05/07/2024

Gia Lai Ninh Thuận
G8
73
32
G7
561
396
G6
1687
5872
6531
0934
6010
1871
G5
4588
0486
G4
89517
51650
46354
27761
04102
77346
90951
88974
85995
87011
37811
61045
62384
30944
G3
68843
57494
29031
58904
G2
46542
86749
G1
72622
96627
ĐB
022294
926307
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 2 4,7
1 7 0,1,1
2 2 7
3 1 1,2,4
4 2,3,6 4,5,9
5 0,1,4
6 1,1
7 2,3 1,4
8 7,8 4,6
9 4,4 5,6
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT ngày 28/06/2024

Gia Lai Ninh Thuận
G8
51
99
G7
639
036
G6
2611
3168
0981
7567
4759
4767
G5
7189
0735
G4
37383
70288
06859
12798
47088
46921
44922
42925
92347
36311
98746
54581
28210
96143
G3
64515
15997
54401
81072
G2
67958
66698
G1
11653
24366
ĐB
866075
805487
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1
1 1,5 0,1
2 1,2 5
3 9 5,6
4 3,6,7
5 1,3,8,9 9
6 8 6,7,7
7 5 2
8 1,3,8,8,9 1,7
9 7,8 8,9

XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT ngày 21/06/2024

Gia Lai Ninh Thuận
G8
45
80
G7
290
526
G6
2283
0628
6094
7235
5810
6074
G5
3704
9863
G4
48516
96362
54329
53374
45531
06159
71118
75104
88198
67904
27263
31435
72927
16289
G3
44103
18973
00756
39628
G2
01375
48107
G1
36786
23195
ĐB
452758
745454
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 3,4 4,4,7
1 6,8 0
2 8,9 6,7,8
3 1 5,5
4 5
5 8,9 4,6
6 2 3,3
7 3,4,5 4
8 3,6 0,9
9 0,4 5,8

XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT ngày 14/06/2024

Gia Lai Ninh Thuận
G8
78
80
G7
584
936
G6
9372
7352
2498
0544
8895
5307
G5
0429
4849
G4
58376
92812
63438
97336
07622
22355
39897
60225
40961
90668
23601
84943
79812
78764
G3
21790
44607
30265
33615
G2
87941
03707
G1
29235
54744
ĐB
275418
338892
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 7 1,7,7
1 2,8 2,5
2 2,9 5
3 5,6,8 6
4 1 3,4,4,9
5 2,5
6 1,4,5,8
7 2,6,8
8 4 0
9 0,7,8 2,5

XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT ngày 07/06/2024

Gia Lai Ninh Thuận
G8
19
47
G7
643
332
G6
8898
8885
4683
5717
2965
6926
G5
9758
4170
G4
91634
52490
42283
53641
07631
40391
98878
08537
37651
87964
72772
96217
89693
95308
G3
38236
16018
18558
60480
G2
64352
83476
G1
07295
41537
ĐB
247798
060422
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 8
1 8,9 7,7
2 2,6
3 1,4,6 2,7,7
4 1,3 7
5 2,8 1,8
6 4,5
7 8 0,2,6
8 3,3,5 0
9 0,1,5,8,8 3

XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT ngày 31/05/2024

Gia Lai Ninh Thuận
G8
09
00
G7
042
300
G6
3917
8194
4411
5366
7215
6839
G5
5788
7674
G4
78502
29821
60088
48029
13555
93104
22573
00616
94510
60698
15099
54310
06816
70525
G3
87368
16721
49308
62799
G2
69805
05664
G1
29502
55029
ĐB
087970
467613
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 2,2,4,5,9 0,0,8
1 1,7 0,0,3,5,6,6
2 1,1,9 5,9
3 9
4 2
5 5
6 8 4,6
7 0,3 4
8 8,8
9 4 8,9,9

Thống Kê Nhanh Xổ Số Ninh Thuận 14/07/2024

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày
15: 14 lần 25: 14 lần 64: 14 lần 11: 13 lần 89: 13 lần
94: 12 lần 95: 12 lần 56: 11 lần 18: 11 lần 26: 11 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày
33: 2 lần 91: 2 lần 97: 2 lần 02: 2 lần 60: 3 lần
21: 3 lần 77: 3 lần 71: 3 lần 55: 3 lần 42: 3 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
4_4: 20 ngày 4_1: 18 ngày ĐB: 18 ngày 1: 9 ngày 7: 9 ngày
4_7: 8 ngày 3_1: 5 ngày 3_2: 4 ngày 6_3: 3 ngày 2: 3 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
97: 26 ngày 88: 24 ngày 79: 23 ngày 75: 16 ngày 19: 15 ngày
24: 14 ngày 14: 14 ngày 91: 14 ngày 78: 14 ngày 55: 13 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 61 lần 1: 89 lần 2: 75 lần 3: 73 lần 4: 66 lần
5: 67 lần 6: 79 lần 7: 56 lần 8: 80 lần 9: 74 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 63 lần 1: 64 lần 2: 62 lần 3: 56 lần 4: 85 lần
5: 83 lần 6: 88 lần 7: 70 lần 8: 70 lần 9: 79 lần

Thống Kê Nhanh Xổ Số Gia Lai 14/07/2024

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày
83: 15 lần 50: 13 lần 11: 13 lần 90: 13 lần 60: 12 lần
51: 12 lần 88: 12 lần 58: 12 lần 28: 11 lần 36: 11 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày
10: 2 lần 80: 2 lần 09: 2 lần 47: 3 lần 57: 3 lần
56: 3 lần 44: 3 lần 70: 3 lần 12: 3 lần 92: 4 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
4_1: 15 ngày 6_2: 14 ngày 7: 13 ngày 1: 9 ngày 6_3: 7 ngày
4_3: 6 ngày 4_4: 4 ngày 3_2: 4 ngày 5: 3 ngày 3_1: 3 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
48: 22 ngày 66: 22 ngày 57: 21 ngày 92: 19 ngày 14: 16 ngày
40: 16 ngày 44: 14 ngày 47: 14 ngày 24: 14 ngày 10: 13 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 76 lần 1: 63 lần 2: 77 lần 3: 78 lần 4: 50 lần
5: 80 lần 6: 69 lần 7: 67 lần 8: 78 lần 9: 82 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 71 lần 1: 82 lần 2: 73 lần 3: 74 lần 4: 73 lần
5: 63 lần 6: 66 lần 7: 61 lần 8: 86 lần 9: 71 lần