Thống Kê & Kết Quả Xổ Số Nam Định ( XSND ) Hôm Nay

XSND - XS đài Nam Định 13/07/2024

XSMB » XSND Thứ 7 » XSND 13/07/2024
2PY - 6PY - 16PY - 4PY - 5PY - 1PY - 11PY - 9PY
ĐB 83060
Giải 1 19484
Giải 2 6151436996
Giải 3 861011992067112399372886849815
Giải 4 2833727658521955
Giải 5 103377826976285382656672
Giải 6 365270589
Giải 7 35848297
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đuôi
0 1
1 2,4,5
2 0
3 3,3,5,7
4
5 2,3,5
6 0,5,5,8
7 0,2,6,6
8 2,2,4,4,9
9 6,7
Đầu Đuôi
2,6,7 0
0 1
1,5,7,8,8 2
3,3,5 3
1,8,8 4
1,3,5,6,6 5
7,7,9 6
3,9 7
6 8
8 9

SXND - XS đài Nam Định 06/07/2024

XSMB » XSND Thứ 7 » XSND 06/07/2024
18PQ - 2PQ - 8PQ - 3PQ - 15PQ - 13PQ - 9PQ - 16PQ
ĐB 30003
Giải 1 52054
Giải 2 2162847381
Giải 3 822219532976777835566238974592
Giải 4 2127324074895748
Giải 5 526779207688252912462007
Giải 6 884437996
Giải 7 13086151
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đuôi
0 3,7,8
1 3
2 0,1,7,8,9,9
3 7
4 0,6,8
5 1,4,6
6 1,7
7 7
8 1,4,8,9,9
9 2,6
Đầu Đuôi
2,4 0
2,5,6,8 1
9 2
0,1 3
5,8 4
5
4,5,9 6
0,2,3,6,7 7
0,2,4,8 8
2,2,8,8 9

SXND - So xo Nam Định 29/06/2024

XSMB » XSND Thứ 7 » XSND 29/06/2024
5PF - 1PF - 2PF - 13PF - 11PF - 14PF - 16PF - 8PF
ĐB 78049
Giải 1 78125
Giải 2 7135456545
Giải 3 855300146142672623400770500214
Giải 4 9704492538368243
Giải 5 082388425739577842418133
Giải 6 656085359
Giải 7 00900466
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đuôi
0 0,4,4,5
1 4
2 3,5,5
3 0,3,6,9
4 0,1,2,3,5,9
5 4,6,9
6 1,6
7 2,8
8 5
9 0
Đầu Đuôi
0,3,4,9 0
4,6 1
4,7 2
2,3,4 3
0,0,1,5 4
0,2,2,4,8 5
3,5,6 6
7
7 8
3,4,5 9

XSND - SX Nam Định 22/06/2024

XSMB » XSND Thứ 7 » XSND 22/06/2024
9NY - 7NY - 1NY - 14NY - 4NY - 19NY - 11NY - 2NY
ĐB 24362
Giải 1 36143
Giải 2 8075988565
Giải 3 865848492360925166114743294039
Giải 4 2964191567060171
Giải 5 724911793059963684234066
Giải 6 803059596
Giải 7 70871001
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đuôi
0 1,3,6
1 0,1,5
2 3,3,5
3 2,6,9
4 3,9
5 9,9,9
6 2,4,5,6
7 0,1,9
8 4,7
9 6
Đầu Đuôi
1,7 0
0,1,7 1
3,6 2
0,2,2,4 3
6,8 4
1,2,6 5
0,3,6,9 6
8 7
8
3,4,5,5,5,7 9

KQXS ND - KQXS Nam Định 15/06/2024

XSMB » XSND Thứ 7 » XSND 15/06/2024
8NQ - 2NQ - 17NQ - 16NQ - 13NQ - 9NQ - 4NQ - 10NQ
ĐB 40369
Giải 1 61635
Giải 2 8588589164
Giải 3 823630511815616003830111213463
Giải 4 4569184513534889
Giải 5 217304780898715917693106
Giải 6 121026567
Giải 7 13779652
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đuôi
0 6
1 2,3,6,8
2 1,6
3 5
4 5
5 2,3,9
6 3,3,4,7,9,9,9
7 3,7,8
8 3,5,9
9 6,8
Đầu Đuôi
0
2 1
1,5 2
1,5,6,6,7,8 3
6 4
3,4,8 5
0,1,2,9 6
6,7 7
1,7,9 8
5,6,6,6,8 9

Xổ số kiến thiết Nam Định 08/06/2024

XSMB » XSND Thứ 7 » XSND 08/06/2024
13NF - 4NF - 16NF - 8NF - 20NF - 9NF - 3NF - 14NF
ĐB 63333
Giải 1 06115
Giải 2 0360447710
Giải 3 208141288790480761290540967246
Giải 4 8973263640153549
Giải 5 260586191376646477305679
Giải 6 140887883
Giải 7 24895866
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đuôi
0 4,5,9
1 0,4,5,5,9
2 4,9
3 0,3,6
4 0,6,9
5 8
6 4,6
7 3,6,9
8 0,3,7,7,9
9
Đầu Đuôi
1,3,4,8 0
1
2
3,7,8 3
0,1,2,6 4
0,1,1 5
3,4,6,7 6
8,8 7
5 8
0,1,2,4,7,8 9

XSKTND - XSKT Nam Định 01/06/2024

XSMB » XSND Thứ 7 » XSND 01/06/2024
2MY - 16MY - 8MY - 12MY - 3MY - 6MY - 20MY - 17MY
ĐB 12612
Giải 1 12229
Giải 2 5244578001
Giải 3 355408418627880367308678311313
Giải 4 4189885579702800
Giải 5 848278011359665954414180
Giải 6 019239877
Giải 7 70496819
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đuôi
0 0,1,1
1 2,3,9,9
2 9
3 0,9
4 0,1,5,9
5 5,9,9
6 8
7 0,0,7
8 0,0,2,3,6,9
9
Đầu Đuôi
0,3,4,7,7,8,8 0
0,0,4 1
1,8 2
1,8 3
4
4,5 5
8 6
7 7
6 8
1,1,2,3,4,5,5,8 9

Thống Kê Nhanh Xổ Số Nam Định 18/07/2024

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày
89: 21 lần 33: 20 lần 12: 19 lần 20: 18 lần 69: 17 lần
77: 17 lần 65: 17 lần 10: 16 lần 82: 16 lần 19: 16 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày
02: 4 lần 74: 4 lần 88: 4 lần 11: 5 lần 46: 6 lần
48: 6 lần 38: 6 lần 93: 7 lần 81: 7 lần 51: 7 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
ĐB: 8 ngày 6_1: 8 ngày 4_7: 7 ngày 3_2: 5 ngày 4_6: 4 ngày
3_1: 3 ngày 1: 2 ngày 4_2: 2 ngày 4_5: 2 ngày 6_2: 2 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
38: 24 ngày 31: 15 ngày 44: 15 ngày 91: 11 ngày 74: 10 ngày
02: 9 ngày 99: 9 ngày 34: 8 ngày 22: 8 ngày 17: 8 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 87 lần 1: 120 lần 2: 119 lần 3: 107 lần 4: 100 lần
5: 105 lần 6: 113 lần 7: 103 lần 8: 118 lần 9: 108 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 128 lần 1: 92 lần 2: 114 lần 3: 109 lần 4: 98 lần
5: 117 lần 6: 100 lần 7: 106 lần 8: 81 lần 9: 135 lần