Thống kê Mega 6/45

Bảng thống kê kết quả xổ số Mega 6/45 tính tới thời điểm hiện tại

Bộ số Thống kê XS Mega từ 18/06/2024 đến 18/07/2024
11
6.41% 5 lần
23
6.41% 5 lần
09
3.85% 3 lần
04
3.85% 3 lần
16
3.85% 3 lần
08
3.85% 3 lần
26
3.85% 3 lần
29
3.85% 3 lần
30
3.85% 3 lần
33
3.85% 3 lần
38
3.85% 3 lần
40
3.85% 3 lần
43
3.85% 3 lần
44
3.85% 3 lần
18
2.56% 2 lần
19
2.56% 2 lần
10
2.56% 2 lần
37
2.56% 2 lần
24
2.56% 2 lần
25
2.56% 2 lần
17
2.56% 2 lần
28
2.56% 2 lần
45
2.56% 2 lần
22
1.28% 1 lần
31
1.28% 1 lần
32
1.28% 1 lần
12
1.28% 1 lần
34
1.28% 1 lần
35
1.28% 1 lần
36
1.28% 1 lần
03
1.28% 1 lần
05
1.28% 1 lần
06
1.28% 1 lần
41
1.28% 1 lần
27
1.28% 1 lần
07
1.28% 1 lần
21
1.28% 1 lần
20
0% 0 lần
39
0% 0 lần
15
0% 0 lần
01
0% 0 lần
42
0% 0 lần
02
0% 0 lần
13
0% 0 lần
14
0% 0 lần