Thống Kê & Kết Quả Xổ Số Quảng Ninh ( XSQN ) Hôm Nay

XSQN - XS đài Quảng Ninh 16/07/2024

XSMB » XSQN Thứ 3 » XSQN 16/07/2024
18QB - 7QB - 1QB - 2QB - 6QB - 11QB - 9QB - 19QB
ĐB 79496
Giải 1 54389
Giải 2 1487999309
Giải 3 863010217009978474418320910665
Giải 4 6962079753440621
Giải 5 776621890312585050038386
Giải 6 359794639
Giải 7 45126022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đuôi
0 1,3,9,9
1 2,2
2 1,2
3 9
4 1,4,5
5 0,9
6 0,2,5,6
7 0,8,9
8 6,9,9
9 4,6,7
Đầu Đuôi
5,6,7 0
0,2,4 1
1,1,2,6 2
0 3
4,9 4
4,6 5
6,8,9 6
9 7
7 8
0,0,3,5,7,8,8 9

SXQN - XS đài Quảng Ninh 09/07/2024

XSMB » XSQN Thứ 3 » XSQN 09/07/2024
3PT - 17PT - 1PT - 18PT - 10PT - 11PT - 9PT - 2PT
ĐB 09466
Giải 1 96676
Giải 2 0899343413
Giải 3 295077714213259051594825963945
Giải 4 7304200180735968
Giải 5 800355042222125213989231
Giải 6 955966994
Giải 7 72787348
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đuôi
0 1,3,4,4,7
1 3
2 2
3 1
4 2,5,8
5 2,5,9,9,9
6 6,6,8
7 2,3,3,6,8
8
9 3,4,8
Đầu Đuôi
0
0,3 1
2,4,5,7 2
0,1,7,7,9 3
0,0,9 4
4,5 5
6,6,7 6
0 7
4,6,7,9 8
5,5,5 9

SXQN - So xo Quảng Ninh 02/07/2024

XSMB » XSQN Thứ 3 » XSQN 02/07/2024
8PK - 17PK - 19PK - 11PK - 14PK - 5PK - 16PK - 4PK
ĐB 77620
Giải 1 88861
Giải 2 5480192539
Giải 3 114633675240043377316371235521
Giải 4 6614984347778339
Giải 5 521897360989878302277844
Giải 6 994721669
Giải 7 95748907
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đuôi
0 1,7
1 2,4,8
2 0,1,1,7
3 1,6,9,9
4 3,3,4
5 2
6 1,3,9
7 4,7
8 3,9,9
9 4,5
Đầu Đuôi
2 0
0,2,2,3,6 1
1,5 2
4,4,6,8 3
1,4,7,9 4
9 5
3 6
0,2,7 7
1 8
3,3,6,8,8 9

XSQN - SX Quảng Ninh 25/06/2024

XSMB » XSQN Thứ 3 » XSQN 25/06/2024
8PB - 19PB - 7PB - 1PB - 15PB - 5PB - 2PB - 4PB
ĐB 60082
Giải 1 56295
Giải 2 5887142384
Giải 3 843367492828100899353035015825
Giải 4 0820235691754416
Giải 5 389421688203820000979537
Giải 6 945843698
Giải 7 76280992
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đuôi
0 0,0,3,9
1 6
2 0,5,8,8
3 5,6,7
4 3,5
5 0,6
6 8
7 1,5,6
8 2,4
9 2,4,5,7,8
Đầu Đuôi
0,0,2,5 0
7 1
8,9 2
0,4 3
8,9 4
2,3,4,7,9 5
1,3,5,7 6
3,9 7
2,2,6,9 8
0 9

KQXS QN - KQXS Quảng Ninh 18/06/2024

XSMB » XSQN Thứ 3 » XSQN 18/06/2024
15NT - 6NT - 18NT - 17NT - 8NT - 5NT - 13NT - 7NT - -
ĐB 74990
Giải 1 57985
Giải 2 7748433052
Giải 3 813645867412602836953177454774
Giải 4 0166149935619098
Giải 5 856136865040924988683006
Giải 6 726553932
Giải 7 70105646
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đuôi
0 2,6
1 0
2 6
3 2
4 0,6,9
5 2,3,6
6 1,1,4,6,8
7 0,4,4,4
8 4,5,6
9 0,5,8,9
Đầu Đuôi
1,4,7,9 0
6,6 1
0,3,5 2
5 3
6,7,7,7,8 4
8,9 5
0,2,4,5,6,8 6
7
6,9 8
4,9 9

Xổ số kiến thiết Quảng Ninh 11/06/2024

XSMB » XSQN Thứ 3 » XSQN 11/06/2024
12NK - 7NK - 17NK - 3NK - 1NK - 11NK - 5NK - 19NK
ĐB 17409
Giải 1 34794
Giải 2 0249177554
Giải 3 051507760092021429317334440793
Giải 4 6405997337429996
Giải 5 252277553264263792157973
Giải 6 460970823
Giải 7 07535214
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đuôi
0 0,5,7,9
1 4,5
2 1,2,3
3 1,7
4 2,4
5 0,2,3,4,5
6 0,4
7 0,3,3
8
9 1,3,4,6
Đầu Đuôi
0,5,6,7 0
2,3,9 1
2,4,5 2
2,5,7,7,9 3
1,4,5,6,9 4
0,1,5 5
9 6
0,3 7
8
0 9

XSKTQN - XSKT Quảng Ninh 04/06/2024

XSMB » XSQN Thứ 3 » XSQN 04/06/2024
13NB - 4NB - 12NB - 9NB - 6NB - 20NB - 18NB - 11NB
ĐB 86127
Giải 1 95915
Giải 2 8684137274
Giải 3 108291945885562075218570170057
Giải 4 1080380962675179
Giải 5 526061109746151865044996
Giải 6 942278257
Giải 7 15821855
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đuôi
0 1,4,9
1 0,5,5,8,8
2 1,7,9
3
4 1,2,6
5 5,7,7,8
6 0,2,7
7 4,8,9
8 0,2
9 6
Đầu Đuôi
1,6,8 0
0,2,4 1
4,6,8 2
3
0,7 4
1,1,5 5
4,9 6
2,5,5,6 7
1,1,5,7 8
0,2,7 9

Thống Kê Nhanh Xổ Số Quảng Ninh 18/07/2024

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày
66: 19 lần 10: 17 lần 73: 17 lần 83: 17 lần 28: 16 lần
41: 16 lần 09: 16 lần 02: 16 lần 18: 16 lần 01: 15 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày
34: 2 lần 33: 3 lần 38: 4 lần 85: 5 lần 27: 5 lần
35: 6 lần 64: 6 lần 84: 6 lần 19: 6 lần 47: 6 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
3_1: 13 ngày 5: 8 ngày 8: 8 ngày 6_3: 6 ngày 6_1: 3 ngày
3_2: 2 ngày 4_6: 2 ngày 1: 2 ngày 4_1: 1 ngày 2: 1 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
51: 13 ngày 33: 12 ngày 08: 12 ngày 19: 11 ngày 24: 11 ngày
17: 10 ngày 38: 9 ngày 34: 9 ngày 47: 8 ngày 87: 8 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 128 lần 1: 123 lần 2: 104 lần 3: 77 lần 4: 104 lần
5: 112 lần 6: 107 lần 7: 110 lần 8: 101 lần 9: 114 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 105 lần 1: 120 lần 2: 122 lần 3: 109 lần 4: 85 lần
5: 103 lần 6: 116 lần 7: 101 lần 8: 109 lần 9: 110 lần