Dự đoán XSMN & Soi Cầu hôm nay ngày 01/06/2024 chính xác nhất - XSHomNay

Dưới đây là nội dung Dự Đoán XSMN ngày 01/06/2024 dựa theo phương pháp tổng hợp xác suất, mời anh chị em cùng tham khảo!

Xem thêm: Thống kê XSMN lên đến 500 ngày

Dự Đoán XSMN các đài ngày 01/06/2024

Để tiện so sánh, mỗi khi chốt số tỉnh nào, XSHN sẽ thống kê nhanh lại Kết Quả Xổ Số nhiều ngày của tỉnh đó tính đến ngày gần đây nhất. Và sẽ chốt ra con số phù hợp thỏa mãn, ngay bên dưới bảng thống kê.

✅ Số lô dự đoán Xổ Số TP.HCM - XSHCM - 01/06/2024

Xem chi tiết hơn Dự Đoán Xổ Số TP.HCM

Bảng Thống Kê Nhanh Xổ Số TP.HCM

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày
58: 15 lần 91: 14 lần 77: 13 lần 46: 13 lần 98: 13 lần
30: 12 lần 99: 12 lần 48: 11 lần 24: 11 lần 56: 10 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày
04: 1 lần 69: 2 lần 17: 2 lần 87: 3 lần 29: 3 lần
47: 3 lần 05: 3 lần 03: 3 lần 82: 3 lần 51: 4 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
6_1: 12 ngày 2: 9 ngày 4_2: 7 ngày 3_1: 7 ngày 4_1: 6 ngày
4_5: 5 ngày 4_7: 4 ngày 4_4: 3 ngày 4_3: 3 ngày 3_2: 2 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
04: 30 ngày 45: 17 ngày 17: 16 ngày 75: 15 ngày 47: 14 ngày
43: 14 ngày 15: 13 ngày 02: 13 ngày 70: 13 ngày 09: 13 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 59 lần 1: 67 lần 2: 74 lần 3: 82 lần 4: 73 lần
5: 71 lần 6: 61 lần 7: 70 lần 8: 64 lần 9: 99 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 74 lần 1: 73 lần 2: 74 lần 3: 65 lần 4: 58 lần
5: 64 lần 6: 82 lần 7: 67 lần 8: 92 lần 9: 71 lần
☛ Xem thêm: Thống kê Câm, Xiên TP.HCM
☛ Xem thêm: Trực Tiếp Kết Quả TP.HCM

Soi Cầu Bạch Thủ TP.HCM

Đầu 0 09 1 lần
Đầu 1 14 1 lần 15 1 lần
Đầu 2 24 1 lần 25 1 lần
Đầu 3 31 1 lần 32 1 lần 33 1 lần 34 1 lần
Đầu 4 44 1 lần 45 1 lần 47 1 lần 49 1 lần
Đầu 5 51 1 lần 52 1 lần 55 1 lần 59 1 lần
Đầu 6 61 1 lần 62 1 lần 64 1 lần 65 1 lần 67 1 lần
Đầu 7 74 1 lần 75 1 lần 79 1 lần
Đầu 8 81 1 lần
Đầu 9 95 1 lần

Chốt số Dự Đoán XSHCM

🌟 Giải tám: 11
🌟 Đặc biệt: đầu, đuôi: 37
🌟 Bao lô 2 số: 40 - 16 - 46

✅ Số lô dự đoán Xổ Số Long An - XSLA - 01/06/2024

Xem chi tiết hơn Dự Đoán Xổ Số Long An

Bảng Thống Kê Nhanh Xổ Số Long An

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày
44: 13 lần 35: 12 lần 72: 12 lần 77: 12 lần 78: 12 lần
90: 12 lần 91: 12 lần 75: 11 lần 42: 11 lần 33: 11 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày
95: 2 lần 99: 3 lần 98: 3 lần 11: 3 lần 71: 3 lần
58: 3 lần 41: 3 lần 21: 4 lần 18: 4 lần 66: 4 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
3_2: 12 ngày 3_1: 6 ngày 4_6: 5 ngày 6_1: 5 ngày 4_2: 4 ngày
6_2: 4 ngày 7: 4 ngày 4_4: 3 ngày 4_5: 3 ngày 8: 3 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
71: 30 ngày 98: 24 ngày 11: 22 ngày 14: 18 ngày 29: 15 ngày
48: 15 ngày 18: 14 ngày 16: 13 ngày 01: 13 ngày 58: 12 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 72 lần 1: 61 lần 2: 66 lần 3: 79 lần 4: 75 lần
5: 77 lần 6: 60 lần 7: 86 lần 8: 70 lần 9: 74 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 75 lần 1: 58 lần 2: 83 lần 3: 75 lần 4: 75 lần
5: 79 lần 6: 63 lần 7: 76 lần 8: 64 lần 9: 72 lần
☛ Xem thêm: Thống kê Câm, Xiên Long An
☛ Xem thêm: Trực Tiếp Kết Quả Long An

Soi Cầu Bạch Thủ Long An

Đầu 0 03 1 lần 04 1 lần
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5 50 1 lần 51 1 lần 53 1 lần 54 1 lần 57 1 lần
Đầu 6
Đầu 7 73 2 lần 74 1 lần
Đầu 8 80 1 lần
Đầu 9

Chốt số Dự Đoán XSLA

🌟 Giải tám: 07
🌟 Đặc biệt: đầu, đuôi: 51
🌟 Bao lô 2 số: 93 - 71 - 59

✅ Số lô dự đoán Xổ Số Bình Phước - XSBP - 01/06/2024

Xem chi tiết hơn Dự Đoán Xổ Số Bình Phước

Bảng Thống Kê Nhanh Xổ Số Bình Phước

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày
68: 16 lần 89: 13 lần 71: 12 lần 79: 12 lần 51: 12 lần
95: 12 lần 15: 11 lần 25: 11 lần 72: 11 lần 42: 11 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày
84: 0 lần 58: 1 lần 80: 3 lần 24: 3 lần 21: 3 lần
00: 4 lần 98: 4 lần 61: 4 lần 96: 4 lần 19: 4 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
1: 26 ngày 3_1: 9 ngày 8: 8 ngày 6_1: 7 ngày 4_5: 7 ngày
4_3: 6 ngày ĐB: 6 ngày 6_3: 5 ngày 7: 5 ngày 4_4: 5 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
11: 20 ngày 23: 17 ngày 58: 16 ngày 91: 16 ngày 83: 15 ngày
49: 14 ngày 26: 14 ngày 89: 13 ngày 01: 12 ngày 24: 12 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 64 lần 1: 71 lần 2: 63 lần 3: 69 lần 4: 71 lần
5: 67 lần 6: 87 lần 7: 84 lần 8: 71 lần 9: 73 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 73 lần 1: 68 lần 2: 75 lần 3: 69 lần 4: 68 lần
5: 84 lần 6: 65 lần 7: 71 lần 8: 75 lần 9: 72 lần
☛ Xem thêm: Thống kê Câm, Xiên Bình Phước
☛ Xem thêm: Trực Tiếp Kết Quả Bình Phước

Soi Cầu Bạch Thủ Bình Phước

Đầu 0 00 1 lần 04 1 lần 07 2 lần 09 1 lần
Đầu 1 17 1 lần 19 1 lần
Đầu 2 22 1 lần 28 1 lần
Đầu 3 30 2 lần 33 1 lần 34 1 lần 35 1 lần
Đầu 4
Đầu 5 54 2 lần
Đầu 6
Đầu 7 75 1 lần
Đầu 8
Đầu 9 90 1 lần 97 1 lần 98 1 lần

Chốt số Dự Đoán XSBP

🌟 Giải tám: 91
🌟 Đặc biệt: đầu, đuôi: 90
🌟 Bao lô 2 số: 52 - 57 - 36

✅ Số lô dự đoán Xổ Số Hậu Giang - XSHG - 01/06/2024

Xem chi tiết hơn Dự Đoán Xổ Số Hậu Giang

Bảng Thống Kê Nhanh Xổ Số Hậu Giang

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày
61: 14 lần 90: 13 lần 50: 12 lần 16: 12 lần 68: 12 lần
31: 12 lần 54: 11 lần 28: 11 lần 11: 11 lần 70: 11 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày
87: 2 lần 58: 2 lần 04: 2 lần 02: 3 lần 49: 3 lần
91: 3 lần 29: 4 lần 98: 4 lần 20: 4 lần 62: 4 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
ĐB: 18 ngày 4_3: 15 ngày 4_6: 14 ngày 1: 11 ngày 4_4: 6 ngày
4_1: 5 ngày 6_2: 4 ngày 6_1: 3 ngày 6_3: 3 ngày 8: 3 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
58: 29 ngày 36: 19 ngày 88: 16 ngày 04: 15 ngày 94: 15 ngày
22: 14 ngày 44: 13 ngày 03: 13 ngày 35: 12 ngày 12: 12 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 62 lần 1: 86 lần 2: 65 lần 3: 68 lần 4: 69 lần
5: 75 lần 6: 76 lần 7: 85 lần 8: 64 lần 9: 70 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 79 lần 1: 90 lần 2: 59 lần 3: 73 lần 4: 61 lần
5: 73 lần 6: 79 lần 7: 69 lần 8: 69 lần 9: 68 lần
☛ Xem thêm: Thống kê Câm, Xiên Hậu Giang
☛ Xem thêm: Trực Tiếp Kết Quả Hậu Giang

Soi Cầu Bạch Thủ Hậu Giang

Đầu 0 00 1 lần
Đầu 1
Đầu 2 26 1 lần 27 1 lần
Đầu 3 39 2 lần
Đầu 4
Đầu 5 50 2 lần 56 1 lần
Đầu 6 65 1 lần
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Chốt số Dự Đoán XSHG

🌟 Giải tám: 87
🌟 Đặc biệt: đầu, đuôi: 80
🌟 Bao lô 2 số: 52 - 51 - 87

Soi cầu XSMN ngày 01/06/2024 bằng PP Pascal

Cầu Pascal TP.HCM

Giải đặc biệt: 409833

Giải nhất: 17601

Bảng cầu:

4 0 9 8 3 3 1 7 6 0 1
4 9 7 1 6 4 8 3 6 1
3 6 8 7 0 2 1 9 7
9 4 5 7 2 3 0 6
3 9 2 9 5 3 6
2 1 1 4 8 9
3 2 5 2 7
5 7 7 9
2 4 6

Kết quả tạo cầu:

6060
Cầu Pascal Long An

Giải đặc biệt: 881616

Giải nhất: 31161

Bảng cầu:

8 8 1 6 1 6 3 1 1 6 1
6 9 7 7 7 9 4 2 7 7
5 6 4 4 6 3 6 9 4
1 0 8 0 9 9 5 3
1 8 8 9 8 4 8
9 6 7 7 2 2
5 3 4 9 4
8 7 3 3
5 0 6

Kết quả tạo cầu:

5656
Cầu Pascal Bình Phước

Giải đặc biệt: 070194

Giải nhất: 52962

Bảng cầu:

0 7 0 1 9 4 5 2 9 6 2
7 7 1 0 3 9 7 1 5 8
4 8 1 3 2 6 8 6 3
2 9 4 5 8 4 4 9
1 3 9 3 2 8 3
4 2 2 5 0 1
6 4 7 5 1
0 1 2 6
1 3 8

Kết quả tạo cầu:

4141
Cầu Pascal Hậu Giang

Giải đặc biệt: 903513

Giải nhất: 71371

Bảng cầu:

9 0 3 5 1 3 7 1 3 7 1
9 3 8 6 4 0 8 4 0 8
2 1 4 0 4 8 2 4 8
3 5 4 4 2 0 6 2
8 9 8 6 2 6 8
7 7 4 8 8 4
4 1 2 6 2
5 3 8 8
8 1 6

Kết quả tạo cầu:

9797

Dự Đoán XSMN ngày 01/06/2024
Dự Đoán XSMN ngày 01/06/2024

⇒ Xem thêm Lịch Sử Dự Đoán: