Dự đoán XSMN & Soi Cầu hôm nay ngày 04/07/2024 chính xác nhất - XSHomNay

Dưới đây là nội dung Dự Đoán XSMN ngày 04/07/2024 dựa theo phương pháp tổng hợp xác suất, mời anh chị em cùng tham khảo!

Xem thêm: Thống kê XSMN lên đến 500 ngày

Dự Đoán XSMN các đài ngày 04/07/2024

Để tiện so sánh, mỗi khi chốt số tỉnh nào, XSHomNay sẽ thống kê nhanh lại Kết Quả Xổ Số nhiều ngày của tỉnh đó tính đến ngày gần đây nhất. Và sẽ chốt ra con số phù hợp thỏa mãn, ngay bên dưới bảng thống kê.

✅ Số lô dự đoán Xổ Số An Giang - XSAG - 04/07/2024

Xem chi tiết hơn Dự Đoán Xổ Số An Giang

Bảng Thống Kê Nhanh Xổ Số An Giang

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày
43: 14 lần 14: 13 lần 00: 13 lần 60: 13 lần 69: 12 lần
41: 11 lần 06: 11 lần 59: 11 lần 34: 11 lần 40: 11 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày
68: 2 lần 51: 3 lần 55: 3 lần 09: 3 lần 08: 3 lần
30: 3 lần 57: 3 lần 39: 4 lần 61: 4 lần 70: 4 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
4_2: 26 ngày 2: 25 ngày 3_2: 9 ngày 4_1: 8 ngày 4_3: 7 ngày
6_1: 7 ngày 4_5: 6 ngày 1: 6 ngày 6_3: 5 ngày 7: 5 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
21: 20 ngày 54: 19 ngày 74: 19 ngày 75: 19 ngày 61: 18 ngày
22: 16 ngày 68: 16 ngày 13: 15 ngày 50: 14 ngày 18: 13 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 71 lần 1: 75 lần 2: 67 lần 3: 66 lần 4: 86 lần
5: 56 lần 6: 77 lần 7: 63 lần 8: 80 lần 9: 79 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 82 lần 1: 65 lần 2: 70 lần 3: 75 lần 4: 79 lần
5: 73 lần 6: 79 lần 7: 69 lần 8: 60 lần 9: 68 lần
☛ Xem thêm: Thống kê Câm, Xiên An Giang
☛ Xem thêm: Trực Tiếp Kết Quả An Giang

Soi Cầu Bạch Thủ An Giang

Đầu 0 03 1 lần
Đầu 1 14 1 lần 18 1 lần
Đầu 2 21 1 lần
Đầu 3 34 1 lần
Đầu 4
Đầu 5 54 1 lần 57 1 lần
Đầu 6 61 1 lần 64 2 lần 65 2 lần 66 1 lần 68 2 lần
Đầu 7 71 1 lần
Đầu 8 83 1 lần 85 1 lần
Đầu 9 90 1 lần

Chốt số Dự Đoán XSAG

🌟 Giải tám: 27
🌟 Đặc biệt: đầu, đuôi: 87
🌟 Bao lô 2 số: 73 - 76 - 35

✅ Số lô dự đoán Xổ Số Tây Ninh - XSTN - 04/07/2024

Xem chi tiết hơn Dự Đoán Xổ Số Tây Ninh

Bảng Thống Kê Nhanh Xổ Số Tây Ninh

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày
91: 14 lần 96: 14 lần 41: 12 lần 61: 12 lần 30: 12 lần
31: 12 lần 97: 11 lần 54: 10 lần 08: 10 lần 62: 10 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày
67: 2 lần 35: 2 lần 93: 3 lần 77: 3 lần 55: 3 lần
71: 3 lần 27: 3 lần 07: 3 lần 18: 4 lần 00: 4 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
2: 21 ngày 6_3: 21 ngày 6_1: 8 ngày 3_2: 6 ngày 1: 5 ngày
4_7: 5 ngày 8: 5 ngày 3_1: 4 ngày 4_5: 3 ngày 4_6: 3 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
71: 30 ngày 64: 24 ngày 27: 21 ngày 60: 20 ngày 39: 17 ngày
57: 16 ngày 67: 16 ngày 35: 16 ngày 43: 15 ngày 68: 13 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 61 lần 1: 80 lần 2: 68 lần 3: 76 lần 4: 72 lần
5: 70 lần 6: 64 lần 7: 67 lần 8: 74 lần 9: 88 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 73 lần 1: 92 lần 2: 79 lần 3: 58 lần 4: 72 lần
5: 66 lần 6: 72 lần 7: 62 lần 8: 75 lần 9: 71 lần
☛ Xem thêm: Thống kê Câm, Xiên Tây Ninh
☛ Xem thêm: Trực Tiếp Kết Quả Tây Ninh

Soi Cầu Bạch Thủ Tây Ninh

Đầu 0 00 1 lần 04 1 lần
Đầu 1 16 1 lần
Đầu 2 20 1 lần
Đầu 3 31 1 lần 33 1 lần 35 1 lần 39 1 lần
Đầu 4 42 1 lần
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7 72 1 lần 73 1 lần 74 1 lần
Đầu 8 83 2 lần
Đầu 9 91 1 lần

Chốt số Dự Đoán XSTN

🌟 Giải tám: 03
🌟 Đặc biệt: đầu, đuôi: 53
🌟 Bao lô 2 số: 50 - 88 - 93

✅ Số lô dự đoán Xổ Số Bình Thuận - XSBTH - 04/07/2024

Xem chi tiết hơn Dự Đoán Xổ Số Bình Thuận

Bảng Thống Kê Nhanh Xổ Số Bình Thuận

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày
24: 16 lần 42: 13 lần 14: 12 lần 23: 11 lần 00: 11 lần
33: 11 lần 17: 11 lần 51: 11 lần 72: 11 lần 73: 11 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày
49: 2 lần 37: 2 lần 94: 2 lần 60: 3 lần 69: 3 lần
25: 3 lần 47: 3 lần 02: 4 lần 98: 4 lần 97: 4 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
2: 32 ngày 4_5: 15 ngày 4_7: 15 ngày 4_1: 11 ngày 8: 10 ngày
6_1: 8 ngày 4_2: 7 ngày 4_6: 6 ngày 4_4: 6 ngày 1: 3 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
94: 38 ngày 55: 29 ngày 05: 21 ngày 70: 20 ngày 47: 20 ngày
96: 19 ngày 90: 16 ngày 18: 16 ngày 15: 16 ngày 48: 14 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 76 lần 1: 79 lần 2: 86 lần 3: 72 lần 4: 57 lần
5: 70 lần 6: 70 lần 7: 86 lần 8: 66 lần 9: 58 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 75 lần 1: 83 lần 2: 77 lần 3: 87 lần 4: 83 lần
5: 54 lần 6: 75 lần 7: 67 lần 8: 57 lần 9: 62 lần
☛ Xem thêm: Thống kê Câm, Xiên Bình Thuận
☛ Xem thêm: Trực Tiếp Kết Quả Bình Thuận

Soi Cầu Bạch Thủ Bình Thuận

Đầu 0 00 1 lần 02 2 lần 03 1 lần 08 1 lần
Đầu 1 12 1 lần
Đầu 2
Đầu 3 38 1 lần
Đầu 4 41 1 lần 42 2 lần 43 1 lần
Đầu 5
Đầu 6 60 1 lần
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Chốt số Dự Đoán XSBTH

🌟 Giải tám: 28
🌟 Đặc biệt: đầu, đuôi: 38
🌟 Bao lô 2 số: 41 - 13 - 80

Soi cầu XSMN ngày 04/07/2024 bằng PP Pascal

Cầu Pascal An Giang

Giải đặc biệt: 264194

Giải nhất: 43503

Bảng cầu:

2 6 4 1 9 4 4 3 5 0 3
8 0 5 0 3 8 7 8 5 3
8 5 5 3 1 5 5 3 8
3 0 8 4 6 0 8 1
3 8 2 0 6 8 9
1 0 2 6 4 7
1 2 8 0 1
3 0 8 1
3 8 9

Kết quả tạo cầu:

1717
Cầu Pascal Tây Ninh

Giải đặc biệt: 912197

Giải nhất: 34252

Bảng cầu:

9 1 2 1 9 7 3 4 2 5 2
0 3 3 0 6 0 7 6 7 7
3 6 3 6 6 7 3 3 4
9 9 9 2 3 0 6 7
8 8 1 5 3 6 3
6 9 6 8 9 9
5 5 4 7 8
0 9 1 5
9 0 6

Kết quả tạo cầu:

9696
Cầu Pascal Bình Thuận

Giải đặc biệt: 492889

Giải nhất: 80362

Bảng cầu:

4 9 2 8 8 9 8 0 3 6 2
3 1 0 6 7 7 8 3 9 8
4 1 6 3 4 5 1 2 7
5 7 9 7 9 6 3 9
2 6 6 6 5 9 2
8 2 2 1 4 1
0 4 3 5 5
4 7 8 0
1 5 8

Kết quả tạo cầu:

6363

Dự Đoán XSMN ngày 04/07/2024
Dự Đoán XSMN ngày 04/07/2024

⇒ Xem thêm Lịch Sử Dự Đoán: