Dự đoán XSMN & Soi Cầu hôm nay ngày 08/07/2024 chính xác nhất - XSHomNay

Dưới đây là nội dung Dự Đoán XSMN ngày 08/07/2024 dựa theo phương pháp tổng hợp xác suất, mời anh chị em cùng tham khảo!

Xem thêm: Thống kê XSMN lên đến 500 ngày

Dự Đoán XSMN các đài ngày 08/07/2024

Để tiện so sánh, mỗi khi chốt số tỉnh nào, XSHomNay sẽ thống kê nhanh lại Kết Quả Xổ Số nhiều ngày của tỉnh đó tính đến ngày gần đây nhất. Và sẽ chốt ra con số phù hợp thỏa mãn, ngay bên dưới bảng thống kê.

✅ Số lô dự đoán Xổ Số Đồng Tháp - XSDT - 08/07/2024

Xem chi tiết hơn Dự Đoán Xổ Số Đồng Tháp

Bảng Thống Kê Nhanh Xổ Số Đồng Tháp

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày
77: 15 lần 49: 12 lần 19: 12 lần 89: 12 lần 10: 11 lần
56: 11 lần 65: 11 lần 72: 11 lần 21: 11 lần 48: 11 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày
04: 2 lần 60: 2 lần 63: 3 lần 06: 3 lần 18: 3 lần
05: 3 lần 61: 4 lần 51: 4 lần 87: 4 lần 66: 4 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
4_3: 12 ngày 3_1: 11 ngày 4_1: 10 ngày 2: 7 ngày 6_2: 7 ngày
5: 6 ngày 6_1: 5 ngày 6_3: 5 ngày 8: 5 ngày 4_7: 4 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
06: 18 ngày 87: 17 ngày 74: 15 ngày 24: 12 ngày 25: 12 ngày
27: 11 ngày 44: 11 ngày 04: 10 ngày 90: 10 ngày 83: 9 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 51 lần 1: 72 lần 2: 82 lần 3: 73 lần 4: 85 lần
5: 70 lần 6: 59 lần 7: 84 lần 8: 67 lần 9: 77 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 66 lần 1: 65 lần 2: 72 lần 3: 70 lần 4: 71 lần
5: 71 lần 6: 67 lần 7: 77 lần 8: 75 lần 9: 86 lần
☛ Xem thêm: Thống kê Câm, Xiên Đồng Tháp
☛ Xem thêm: Trực Tiếp Kết Quả Đồng Tháp

Soi Cầu Bạch Thủ Đồng Tháp

Đầu 0 01 1 lần 02 1 lần 04 1 lần 09 1 lần
Đầu 1 10 1 lần 19 2 lần
Đầu 2 21 1 lần 24 1 lần 27 1 lần 29 1 lần
Đầu 3 31 2 lần 33 1 lần 38 1 lần 39 1 lần
Đầu 4 49 2 lần
Đầu 5 51 1 lần 59 1 lần
Đầu 6 64 1 lần 67 1 lần 69 2 lần
Đầu 7 77 1 lần
Đầu 8 81 1 lần 87 1 lần 88 1 lần 89 3 lần
Đầu 9 93 1 lần 97 2 lần 99 1 lần

Chốt số Dự Đoán XSDT

🌟 Giải tám: 36
🌟 Đặc biệt: đầu, đuôi: 12
🌟 Bao lô 2 số: 36 - 26 - 50

✅ Số lô dự đoán Xổ Số TP.HCM - XSHCM - 08/07/2024

Xem chi tiết hơn Dự Đoán Xổ Số TP.HCM

Bảng Thống Kê Nhanh Xổ Số TP.HCM

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày
46: 14 lần 30: 13 lần 56: 13 lần 48: 12 lần 58: 12 lần
77: 12 lần 98: 12 lần 99: 12 lần 36: 11 lần 18: 11 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày
29: 3 lần 38: 3 lần 17: 3 lần 27: 3 lần 69: 4 lần
68: 4 lần 40: 4 lần 21: 4 lần 28: 4 lần 05: 4 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
2: 20 ngày 4_2: 18 ngày 4_4: 14 ngày ĐB: 10 ngày 7: 10 ngày
4_1: 7 ngày 5: 6 ngày 8: 6 ngày 4_5: 4 ngày 4_3: 3 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
40: 22 ngày 67: 20 ngày 88: 19 ngày 34: 16 ngày 29: 16 ngày
49: 15 ngày 54: 13 ngày 53: 12 ngày 22: 12 ngày 58: 10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 65 lần 1: 76 lần 2: 62 lần 3: 76 lần 4: 75 lần
5: 70 lần 6: 64 lần 7: 69 lần 8: 71 lần 9: 92 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 81 lần 1: 71 lần 2: 76 lần 3: 63 lần 4: 59 lần
5: 66 lần 6: 86 lần 7: 64 lần 8: 83 lần 9: 71 lần
☛ Xem thêm: Thống kê Câm, Xiên TP.HCM
☛ Xem thêm: Trực Tiếp Kết Quả TP.HCM

Soi Cầu Bạch Thủ TP.HCM

Đầu 0 06 1 lần
Đầu 1 14 1 lần
Đầu 2 23 1 lần 26 1 lần 27 1 lần
Đầu 3 34 1 lần
Đầu 4 42 2 lần
Đầu 5 51 1 lần 52 1 lần
Đầu 6 60 1 lần 61 1 lần
Đầu 7 71 1 lần 77 1 lần
Đầu 8 81 1 lần 84 1 lần
Đầu 9 94 1 lần

Chốt số Dự Đoán XSHCM

🌟 Giải tám: 84
🌟 Đặc biệt: đầu, đuôi: 69
🌟 Bao lô 2 số: 90 - 64 - 25

✅ Số lô dự đoán Xổ Số Cà Mau - XSCM - 08/07/2024

Xem chi tiết hơn Dự Đoán Xổ Số Cà Mau

Bảng Thống Kê Nhanh Xổ Số Cà Mau

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày
39: 15 lần 40: 13 lần 56: 12 lần 58: 12 lần 72: 12 lần
91: 12 lần 49: 11 lần 88: 11 lần 70: 11 lần 96: 11 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày
47: 1 lần 24: 2 lần 99: 3 lần 63: 3 lần 93: 3 lần
60: 3 lần 19: 3 lần 59: 4 lần 52: 4 lần 32: 4 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
2: 19 ngày 3_1: 10 ngày 4_6: 7 ngày 4_2: 4 ngày 4_1: 4 ngày
7: 4 ngày 6_1: 2 ngày 4_3: 2 ngày ĐB: 1 ngày 5: 1 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
47: 39 ngày 59: 28 ngày 44: 21 ngày 34: 16 ngày 25: 16 ngày
81: 16 ngày 45: 14 ngày 22: 14 ngày 03: 12 ngày 07: 12 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 63 lần 1: 68 lần 2: 60 lần 3: 72 lần 4: 76 lần
5: 70 lần 6: 63 lần 7: 89 lần 8: 86 lần 9: 73 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 77 lần 1: 77 lần 2: 69 lần 3: 61 lần 4: 63 lần
5: 79 lần 6: 76 lần 7: 63 lần 8: 87 lần 9: 68 lần
☛ Xem thêm: Thống kê Câm, Xiên Cà Mau
☛ Xem thêm: Trực Tiếp Kết Quả Cà Mau

Soi Cầu Bạch Thủ Cà Mau

Đầu 0 02 1 lần
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3 34 1 lần
Đầu 4 46 1 lần 47 1 lần
Đầu 5 56 1 lần 57 1 lần
Đầu 6 64 1 lần 68 1 lần
Đầu 7 73 1 lần
Đầu 8 84 1 lần
Đầu 9

Chốt số Dự Đoán XSCM

🌟 Giải tám: 61
🌟 Đặc biệt: đầu, đuôi: 30
🌟 Bao lô 2 số: 08 - 81 - 19

Soi cầu XSMN ngày 08/07/2024 bằng PP Pascal

Cầu Pascal Đồng Tháp

Giải đặc biệt: 499909

Giải nhất: 99992

Bảng cầu:

4 9 9 9 0 9 9 9 9 9 2
3 8 8 9 9 8 8 8 8 1
1 6 7 8 7 6 6 6 9
7 3 5 5 3 2 2 5
0 8 0 8 5 4 7
8 8 8 3 9 1
6 6 1 2 0
2 7 3 2
9 0 5

Kết quả tạo cầu:

9595
Cầu Pascal TP.HCM

Giải đặc biệt: 219520

Giải nhất: 62355

Bảng cầu:

2 1 9 5 2 0 6 2 3 5 5
3 0 4 7 2 6 8 5 8 0
3 4 1 9 8 4 3 3 8
7 5 0 7 2 7 6 1
2 5 7 9 9 3 7
7 2 6 8 2 0
9 8 4 0 2
7 2 4 2
9 6 6

Kết quả tạo cầu:

5252
Cầu Pascal Cà Mau

Giải đặc biệt: 783767

Giải nhất: 80130

Bảng cầu:

7 8 3 7 6 7 8 0 1 3 0
5 1 0 3 3 5 8 1 4 3
6 1 3 6 8 3 9 5 7
7 4 9 4 1 2 4 2
1 3 3 5 3 6 6
4 6 8 8 9 2
0 4 6 7 1
4 0 3 8
4 3 1

Kết quả tạo cầu:

7474

Dự Đoán XSMN ngày 08/07/2024
Dự Đoán XSMN ngày 08/07/2024

⇒ Xem thêm Lịch Sử Dự Đoán: