Dự đoán XSMN & Soi Cầu hôm nay ngày 11/06/2024 chính xác nhất - XSHomNay

Dưới đây là nội dung Dự Đoán XSMN ngày 11/06/2024 dựa theo phương pháp tổng hợp xác suất, mời anh chị em cùng tham khảo!

Xem thêm: Thống kê XSMN lên đến 500 ngày

Dự Đoán XSMN các đài ngày 11/06/2024

Để tiện so sánh, mỗi khi chốt số tỉnh nào, XSHomNay sẽ thống kê nhanh lại Kết Quả Xổ Số nhiều ngày của tỉnh đó tính đến ngày gần đây nhất. Và sẽ chốt ra con số phù hợp thỏa mãn, ngay bên dưới bảng thống kê.

✅ Số lô dự đoán Xổ Số Vũng Tàu - XSVT - 11/06/2024

Xem chi tiết hơn Dự Đoán Xổ Số Vũng Tàu

Bảng Thống Kê Nhanh Xổ Số Vũng Tàu

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày
95: 15 lần 44: 13 lần 27: 13 lần 19: 12 lần 61: 12 lần
36: 12 lần 59: 11 lần 01: 11 lần 78: 11 lần 89: 11 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày
08: 1 lần 30: 2 lần 72: 2 lần 41: 3 lần 45: 3 lần
65: 3 lần 16: 3 lần 86: 3 lần 94: 3 lần 43: 3 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
4_1: 25 ngày 8: 22 ngày 4_4: 20 ngày 4_5: 19 ngày 7: 9 ngày
6_1: 5 ngày 3_2: 5 ngày ĐB: 5 ngày 1: 4 ngày 4_6: 3 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
08: 22 ngày 81: 21 ngày 86: 20 ngày 30: 18 ngày 31: 16 ngày
72: 16 ngày 98: 16 ngày 75: 15 ngày 65: 14 ngày 32: 14 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 71 lần 1: 73 lần 2: 72 lần 3: 68 lần 4: 69 lần
5: 79 lần 6: 73 lần 7: 65 lần 8: 74 lần 9: 76 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 78 lần 1: 73 lần 2: 64 lần 3: 66 lần 4: 75 lần
5: 66 lần 6: 62 lần 7: 81 lần 8: 68 lần 9: 87 lần
☛ Xem thêm: Thống kê Câm, Xiên Vũng Tàu
☛ Xem thêm: Trực Tiếp Kết Quả Vũng Tàu

Soi Cầu Bạch Thủ Vũng Tàu

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2 22 1 lần 26 1 lần
Đầu 3 38 1 lần
Đầu 4
Đầu 5 55 1 lần 56 1 lần 58 1 lần
Đầu 6 65 1 lần
Đầu 7
Đầu 8 82 1 lần
Đầu 9

Chốt số Dự Đoán XSVT

🌟 Giải tám: 32
🌟 Đặc biệt: đầu, đuôi: 81
🌟 Bao lô 2 số: 16 - 39 - 56

✅ Số lô dự đoán Xổ Số Bến Tre - XSBTR - 11/06/2024

Xem chi tiết hơn Dự Đoán Xổ Số Bến Tre

Bảng Thống Kê Nhanh Xổ Số Bến Tre

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày
44: 13 lần 68: 13 lần 07: 12 lần 74: 12 lần 11: 11 lần
48: 11 lần 22: 11 lần 23: 11 lần 81: 11 lần 90: 11 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày
30: 2 lần 69: 2 lần 85: 2 lần 47: 3 lần 86: 3 lần
89: 3 lần 53: 3 lần 29: 4 lần 67: 4 lần 97: 4 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
4_5: 11 ngày 5: 11 ngày 4_4: 8 ngày 6_3: 8 ngày 4_2: 7 ngày
4_7: 6 ngày ĐB: 5 ngày 3_1: 5 ngày 4_1: 5 ngày 7: 5 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
43: 28 ngày 83: 19 ngày 06: 16 ngày 48: 15 ngày 03: 15 ngày
75: 14 ngày 82: 13 ngày 02: 12 ngày 76: 12 ngày 45: 12 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 71 lần 1: 76 lần 2: 78 lần 3: 58 lần 4: 77 lần
5: 71 lần 6: 76 lần 7: 83 lần 8: 59 lần 9: 71 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 75 lần 1: 83 lần 2: 77 lần 3: 64 lần 4: 84 lần
5: 58 lần 6: 63 lần 7: 73 lần 8: 77 lần 9: 66 lần
☛ Xem thêm: Thống kê Câm, Xiên Bến Tre
☛ Xem thêm: Trực Tiếp Kết Quả Bến Tre

Soi Cầu Bạch Thủ Bến Tre

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2 24 1 lần 26 1 lần 28 1 lần
Đầu 3
Đầu 4 42 1 lần 44 1 lần
Đầu 5 51 1 lần 53 1 lần 55 1 lần 57 1 lần 58 1 lần
Đầu 6
Đầu 7 71 1 lần 75 1 lần 78 1 lần
Đầu 8
Đầu 9 94 1 lần

Chốt số Dự Đoán XSBTR

🌟 Giải tám: 53
🌟 Đặc biệt: đầu, đuôi: 47
🌟 Bao lô 2 số: 80 - 42 - 43

✅ Số lô dự đoán Xổ Số Bạc Liêu - XSBL - 11/06/2024

Xem chi tiết hơn Dự Đoán Xổ Số Bạc Liêu

Bảng Thống Kê Nhanh Xổ Số Bạc Liêu

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày
32: 15 lần 05: 14 lần 40: 14 lần 23: 13 lần 26: 13 lần
69: 12 lần 16: 11 lần 75: 11 lần 20: 10 lần 45: 10 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày
49: 2 lần 96: 3 lần 17: 3 lần 88: 3 lần 82: 4 lần
21: 4 lần 97: 4 lần 42: 4 lần 18: 4 lần 08: 4 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
6_1: 18 ngày 4_3: 12 ngày 6_2: 12 ngày 4_6: 10 ngày 1: 6 ngày
4_2: 6 ngày 6_3: 6 ngày 4_1: 4 ngày 5: 3 ngày 3_1: 3 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
49: 35 ngày 03: 20 ngày 53: 20 ngày 08: 15 ngày 89: 14 ngày
64: 13 ngày 79: 13 ngày 01: 13 ngày 96: 13 ngày 37: 12 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 74 lần 1: 60 lần 2: 80 lần 3: 82 lần 4: 76 lần
5: 64 lần 6: 73 lần 7: 81 lần 8: 57 lần 9: 73 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 85 lần 1: 67 lần 2: 69 lần 3: 72 lần 4: 68 lần
5: 85 lần 6: 73 lần 7: 68 lần 8: 67 lần 9: 66 lần
☛ Xem thêm: Thống kê Câm, Xiên Bạc Liêu
☛ Xem thêm: Trực Tiếp Kết Quả Bạc Liêu

Soi Cầu Bạch Thủ Bạc Liêu

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2 23 2 lần
Đầu 3
Đầu 4 44 1 lần 45 1 lần
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Chốt số Dự Đoán XSBL

🌟 Giải tám: 63
🌟 Đặc biệt: đầu, đuôi: 06
🌟 Bao lô 2 số: 89 - 32 - 25

Soi cầu XSMN ngày 11/06/2024 bằng PP Pascal

Cầu Pascal Vũng Tàu

Giải đặc biệt: 208587

Giải nhất: 82250

Bảng cầu:

2 0 8 5 8 7 8 2 2 5 0
2 8 3 3 5 5 0 4 7 5
0 1 6 8 0 5 4 1 2
1 7 4 8 5 9 5 3
8 1 2 3 4 4 8
9 3 5 7 8 2
2 8 2 5 0
0 0 7 5
0 7 2

Kết quả tạo cầu:

7979
Cầu Pascal Bến Tre

Giải đặc biệt: 907431

Giải nhất: 00832

Bảng cầu:

9 0 7 4 3 1 0 0 8 3 2
9 7 1 7 4 1 0 8 1 5
6 8 8 1 5 1 8 9 6
4 6 9 6 6 9 7 5
0 5 5 2 5 6 2
5 0 7 7 1 8
5 7 4 8 9
2 1 2 7
3 3 9

Kết quả tạo cầu:

6262
Cầu Pascal Bạc Liêu

Giải đặc biệt: 593027

Giải nhất: 34128

Bảng cầu:

5 9 3 0 2 7 3 4 1 2 8
4 2 3 2 9 0 7 5 3 0
6 5 5 1 9 7 2 8 3
1 0 6 0 6 9 0 1
1 6 6 6 5 9 1
7 2 2 1 4 0
9 4 3 5 4
3 7 8 9
0 5 7

Kết quả tạo cầu:

5252

Dự Đoán XSMN ngày 11/06/2024
Dự Đoán XSMN ngày 11/06/2024

⇒ Xem thêm Lịch Sử Dự Đoán: