Dự đoán XSMN & Soi Cầu hôm nay ngày 21/06/2024 chính xác nhất - XSHomNay

Dưới đây là nội dung Dự Đoán XSMN ngày 21/06/2024 dựa theo phương pháp tổng hợp xác suất, mời anh chị em cùng tham khảo!

Xem thêm: Thống kê XSMN lên đến 500 ngày

Dự Đoán XSMN các đài ngày 21/06/2024

Để tiện so sánh, mỗi khi chốt số tỉnh nào, XSHomNay sẽ thống kê nhanh lại Kết Quả Xổ Số nhiều ngày của tỉnh đó tính đến ngày gần đây nhất. Và sẽ chốt ra con số phù hợp thỏa mãn, ngay bên dưới bảng thống kê.

✅ Số lô dự đoán Xổ Số Vĩnh Long - XSVL - 21/06/2024

Xem chi tiết hơn Dự Đoán Xổ Số Vĩnh Long

Bảng Thống Kê Nhanh Xổ Số Vĩnh Long

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày
03: 13 lần 16: 13 lần 67: 13 lần 34: 12 lần 21: 12 lần
69: 12 lần 94: 12 lần 87: 11 lần 60: 11 lần 47: 10 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày
58: 2 lần 70: 2 lần 77: 2 lần 76: 2 lần 20: 3 lần
78: 3 lần 11: 3 lần 92: 3 lần 66: 4 lần 25: 4 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
3_2: 17 ngày 7: 16 ngày 4_5: 7 ngày 4_6: 6 ngày 3_1: 5 ngày
4_7: 3 ngày 4_2: 3 ngày 1: 2 ngày 4_1: 2 ngày ĐB: 2 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
77: 22 ngày 28: 18 ngày 57: 15 ngày 23: 14 ngày 58: 14 ngày
54: 14 ngày 01: 13 ngày 07: 13 ngày 86: 13 ngày 45: 12 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 79 lần 1: 68 lần 2: 72 lần 3: 75 lần 4: 78 lần
5: 65 lần 6: 86 lần 7: 49 lần 8: 81 lần 9: 67 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 67 lần 1: 71 lần 2: 72 lần 3: 84 lần 4: 85 lần
5: 66 lần 6: 66 lần 7: 74 lần 8: 66 lần 9: 69 lần
☛ Xem thêm: Thống kê Câm, Xiên Vĩnh Long
☛ Xem thêm: Trực Tiếp Kết Quả Vĩnh Long

Soi Cầu Bạch Thủ Vĩnh Long

Đầu 0 00 1 lần 04 1 lần 09 1 lần
Đầu 1 10 1 lần 11 1 lần
Đầu 2 25 1 lần
Đầu 3 36 1 lần
Đầu 4 45 1 lần
Đầu 5 54 2 lần 57 1 lần
Đầu 6 63 1 lần
Đầu 7 74 1 lần 77 1 lần
Đầu 8
Đầu 9 90 2 lần 96 1 lần 97 1 lần

Chốt số Dự Đoán XSVL

🌟 Giải tám: 78
🌟 Đặc biệt: đầu, đuôi: 01
🌟 Bao lô 2 số: 88 - 97 - 64

✅ Số lô dự đoán Xổ Số Bình Dương - XSBD - 21/06/2024

Xem chi tiết hơn Dự Đoán Xổ Số Bình Dương

Bảng Thống Kê Nhanh Xổ Số Bình Dương

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày
32: 15 lần 85: 13 lần 08: 12 lần 48: 12 lần 62: 12 lần
71: 12 lần 30: 12 lần 50: 11 lần 58: 11 lần 28: 11 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày
04: 1 lần 99: 2 lần 84: 2 lần 14: 2 lần 03: 3 lần
45: 3 lần 36: 3 lần 98: 4 lần 51: 4 lần 21: 4 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
2: 18 ngày 4_3: 16 ngày 8: 14 ngày 4_1: 9 ngày 4_5: 8 ngày
5: 7 ngày 3_2: 6 ngày 4_7: 6 ngày 6_2: 5 ngày 4_6: 4 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
16: 18 ngày 67: 18 ngày 71: 17 ngày 87: 16 ngày 10: 14 ngày
51: 14 ngày 57: 14 ngày 05: 13 ngày 66: 12 ngày 56: 12 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 61 lần 1: 64 lần 2: 77 lần 3: 77 lần 4: 71 lần
5: 74 lần 6: 72 lần 7: 82 lần 8: 73 lần 9: 69 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 81 lần 1: 69 lần 2: 82 lần 3: 74 lần 4: 50 lần
5: 73 lần 6: 67 lần 7: 71 lần 8: 85 lần 9: 68 lần
☛ Xem thêm: Thống kê Câm, Xiên Bình Dương
☛ Xem thêm: Trực Tiếp Kết Quả Bình Dương

Soi Cầu Bạch Thủ Bình Dương

Đầu 0 00 1 lần 02 3 lần 03 1 lần
Đầu 1 12 2 lần 13 2 lần
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7 70 1 lần 78 1 lần
Đầu 8 82 2 lần
Đầu 9 97 1 lần

Chốt số Dự Đoán XSBD

🌟 Giải tám: 96
🌟 Đặc biệt: đầu, đuôi: 36
🌟 Bao lô 2 số: 12 - 62 - 38

✅ Số lô dự đoán Xổ Số Trà Vinh - XSTV - 21/06/2024

Xem chi tiết hơn Dự Đoán Xổ Số Trà Vinh

Bảng Thống Kê Nhanh Xổ Số Trà Vinh

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày
57: 17 lần 26: 13 lần 62: 12 lần 80: 12 lần 93: 12 lần
47: 11 lần 14: 11 lần 00: 11 lần 67: 11 lần 34: 11 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày
43: 1 lần 69: 2 lần 23: 2 lần 61: 2 lần 71: 2 lần
63: 2 lần 24: 3 lần 49: 3 lần 46: 3 lần 07: 4 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
4_2: 35 ngày 4_5: 10 ngày 2: 9 ngày 6_2: 7 ngày 6_3: 7 ngày
4_7: 6 ngày 4_4: 6 ngày 4_1: 6 ngày 3_2: 5 ngày 6_1: 5 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
43: 33 ngày 46: 25 ngày 61: 22 ngày 16: 15 ngày 24: 14 ngày
12: 14 ngày 77: 14 ngày 78: 14 ngày 71: 13 ngày 48: 12 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 65 lần 1: 69 lần 2: 65 lần 3: 73 lần 4: 58 lần
5: 85 lần 6: 72 lần 7: 70 lần 8: 83 lần 9: 80 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 80 lần 1: 61 lần 2: 77 lần 3: 61 lần 4: 83 lần
5: 66 lần 6: 70 lần 7: 77 lần 8: 73 lần 9: 72 lần
☛ Xem thêm: Thống kê Câm, Xiên Trà Vinh
☛ Xem thêm: Trực Tiếp Kết Quả Trà Vinh

Soi Cầu Bạch Thủ Trà Vinh

Đầu 0
Đầu 1 18 1 lần
Đầu 2 24 1 lần 27 1 lần
Đầu 3 34 1 lần
Đầu 4 42 2 lần
Đầu 5 50 1 lần 58 1 lần
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8 82 1 lần 88 1 lần
Đầu 9 92 1 lần 94 1 lần

Chốt số Dự Đoán XSTV

🌟 Giải tám: 86
🌟 Đặc biệt: đầu, đuôi: 26
🌟 Bao lô 2 số: 90 - 51 - 55

Soi cầu XSMN ngày 21/06/2024 bằng PP Pascal

Cầu Pascal Vĩnh Long

Giải đặc biệt: 908718

Giải nhất: 68104

Bảng cầu:

9 0 8 7 1 8 6 8 1 0 4
9 8 5 8 9 4 4 9 1 4
7 3 3 7 3 8 3 0 5
0 6 0 0 1 1 3 5
6 6 0 1 2 4 8
2 6 1 3 6 2
8 7 4 9 8
5 1 3 7
6 4 0

Kết quả tạo cầu:

0404
Cầu Pascal Bình Dương

Giải đặc biệt: 042247

Giải nhất: 65547

Bảng cầu:

0 4 2 2 4 7 6 5 5 4 7
4 6 4 6 1 3 1 0 9 1
0 0 0 7 4 4 1 9 0
0 0 7 1 8 5 0 9
0 7 8 9 3 5 9
7 5 7 2 8 4
2 2 9 0 2
4 1 9 2
5 0 1

Kết quả tạo cầu:

5151
Cầu Pascal Trà Vinh

Giải đặc biệt: 817276

Giải nhất: 18454

Bảng cầu:

8 1 7 2 7 6 1 8 4 5 4
9 8 9 9 3 7 9 2 9 9
7 7 8 2 0 6 1 1 8
4 5 0 2 6 7 2 9
9 5 2 8 3 9 1
4 7 0 1 2 0
1 7 1 3 2
8 8 4 5
6 2 9

Kết quả tạo cầu:

8181

Dự Đoán XSMN ngày 21/06/2024
Dự Đoán XSMN ngày 21/06/2024

⇒ Xem thêm Lịch Sử Dự Đoán: