Dự đoán XSMT & Soi Cầu hôm nay ngày 04/07/2024 chính xác nhất - XSHomNay

Dưới đây là nội dung Dự Đoán XSMT ngày 04/07/2024 dựa theo phương pháp tổng hợp xác suất, mời anh chị em cùng tham khảo!

Xem thêm: Thống kê XSMT lên đến 500 ngày

Dự Đoán XSMT các đài ngày 04/07/2024

Để tiện so sánh, XSHomNay sẽ thống kê nhanh lại Kết Quả Xổ Số nhiều ngày của tỉnh đó tính đến ngày gần đây nhất. Và sẽ chốt ra con số đẹp thỏa mãn, ngay bên dưới bảng thống kê.

✅ Số lô dự đoán Xổ Số Bình Định - XSBDI - 04/07/2024

Xem chi tiết hơn Dự Đoán Xổ Số Bình Định

Bảng Thống Kê Nhanh Xổ Số Bình Định

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày xổ số Bình Định
33: 13 lần 87: 13 lần 83: 12 lần 09: 12 lần 98: 12 lần
93: 11 lần 29: 10 lần 31: 10 lần 10: 10 lần 35: 10 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày xổ số Bình Định
44: 2 lần 99: 3 lần 80: 3 lần 03: 3 lần 90: 4 lần
27: 4 lần 96: 4 lần 88: 4 lần 01: 4 lần 53: 4 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất xổ số Bình Định
3_2: 12 ngày 1: 11 ngày 6_1: 11 ngày 6_2: 10 ngày 4_2: 9 ngày
4_3: 8 ngày 4_5: 6 ngày 7: 6 ngày 4_6: 5 ngày 4_1: 5 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
64: 18 ngày 80: 18 ngày 95: 16 ngày 96: 16 ngày 67: 15 ngày
94: 15 ngày 16: 14 ngày 53: 14 ngày 99: 11 ngày 84: 10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 68 lần 1: 76 lần 2: 76 lần 3: 87 lần 4: 72 lần
5: 58 lần 6: 76 lần 7: 66 lần 8: 71 lần 9: 70 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 73 lần 1: 72 lần 2: 70 lần 3: 78 lần 4: 70 lần
5: 69 lần 6: 67 lần 7: 76 lần 8: 74 lần 9: 71 lần
☛ Xem thêm: Thống kê Câm, Xiên Bình Định
☛ Xem thêm: Trực Tiếp Kết Quả Bình Định

Soi Cầu Bạch Thủ Bình Định

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2 25 1 lần 26 1 lần
Đầu 3
Đầu 4 42 1 lần 46 1 lần
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7 74 1 lần
Đầu 8
Đầu 9

Chốt số Dự Đoán XSBDI

🌟 Giải tám: 34
🌟 Đặc biệt: đầu, đuôi: 07
🌟 Bao lô 2 số: 59 - 39 - 12

✅ Số lô dự đoán Xổ Số Quảng Bình - XSQB - 04/07/2024

Xem chi tiết hơn Dự Đoán Xổ Số Quảng Bình

Bảng Thống Kê Nhanh Xổ Số Quảng Bình

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày xổ số Quảng Bình
49: 13 lần 16: 12 lần 28: 11 lần 25: 11 lần 52: 11 lần
54: 11 lần 86: 11 lần 89: 11 lần 91: 11 lần 92: 11 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày xổ số Quảng Bình
36: 0 lần 84: 3 lần 77: 3 lần 58: 3 lần 88: 3 lần
78: 4 lần 87: 4 lần 61: 4 lần 53: 4 lần 37: 4 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất xổ số Quảng Bình
4_4: 26 ngày 8: 22 ngày 4_2: 17 ngày 4_3: 13 ngày 6_2: 12 ngày
4_7: 6 ngày 5: 5 ngày 3_2: 4 ngày 7: 4 ngày 4_5: 4 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
77: 22 ngày 57: 19 ngày 88: 19 ngày 94: 19 ngày 72: 17 ngày
11: 17 ngày 98: 17 ngày 84: 16 ngày 78: 16 ngày 12: 15 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 71 lần 1: 75 lần 2: 81 lần 3: 67 lần 4: 78 lần
5: 73 lần 6: 73 lần 7: 60 lần 8: 62 lần 9: 80 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 68 lần 1: 73 lần 2: 79 lần 3: 59 lần 4: 72 lần
5: 87 lần 6: 68 lần 7: 68 lần 8: 63 lần 9: 83 lần
☛ Xem thêm: Thống kê Câm, Xiên Quảng Bình
☛ Xem thêm: Trực Tiếp Kết Quả Quảng Bình

Soi Cầu Bạch Thủ Quảng Bình

Đầu 0 03 2 lần 08 1 lần
Đầu 1 13 1 lần 14 1 lần
Đầu 2 21 1 lần 22 1 lần 23 1 lần 26 1 lần 28 1 lần
Đầu 3 31 1 lần
Đầu 4 41 1 lần
Đầu 5 53 1 lần 57 2 lần
Đầu 6
Đầu 7 70 2 lần 71 2 lần 77 1 lần
Đầu 8 81 1 lần 86 1 lần
Đầu 9 91 1 lần 93 1 lần

Chốt số Dự Đoán XSQB

🌟 Giải tám: 10
🌟 Đặc biệt: đầu, đuôi: 90
🌟 Bao lô 2 số: 72 - 34 - 13

✅ Số lô dự đoán Xổ Số Quảng Trị - XSQT - 04/07/2024

Xem chi tiết hơn Dự Đoán Xổ Số Quảng Trị

Bảng Thống Kê Nhanh Xổ Số Quảng Trị

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày xổ số Quảng Trị
11: 14 lần 48: 12 lần 40: 11 lần 13: 11 lần 54: 11 lần
32: 10 lần 37: 10 lần 38: 10 lần 07: 10 lần 41: 10 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày xổ số Quảng Trị
26: 2 lần 44: 2 lần 69: 3 lần 52: 3 lần 21: 3 lần
47: 3 lần 00: 3 lần 72: 4 lần 12: 4 lần 46: 4 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất xổ số Quảng Trị
2: 14 ngày 3_1: 14 ngày 4_3: 9 ngày 7: 8 ngày 4_6: 7 ngày
4_5: 5 ngày 1: 5 ngày 4_4: 5 ngày 5: 4 ngày 8: 4 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
61: 25 ngày 00: 23 ngày 44: 22 ngày 87: 21 ngày 09: 20 ngày
26: 19 ngày 21: 18 ngày 24: 17 ngày 98: 17 ngày 46: 15 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 70 lần 1: 79 lần 2: 64 lần 3: 77 lần 4: 73 lần
5: 73 lần 6: 62 lần 7: 79 lần 8: 71 lần 9: 72 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 75 lần 1: 79 lần 2: 62 lần 3: 76 lần 4: 67 lần
5: 72 lần 6: 62 lần 7: 75 lần 8: 78 lần 9: 74 lần
☛ Xem thêm: Thống kê Câm, Xiên Quảng Trị
☛ Xem thêm: Trực Tiếp Kết Quả Quảng Trị

Soi Cầu Bạch Thủ Quảng Trị

Đầu 0 09 1 lần
Đầu 1 10 1 lần 15 2 lần 19 1 lần
Đầu 2 29 1 lần
Đầu 3 39 1 lần
Đầu 4
Đầu 5 50 2 lần 52 1 lần 53 1 lần 55 1 lần 56 1 lần 58 1 lần 59 1 lần
Đầu 6 63 1 lần 69 1 lần
Đầu 7 79 1 lần
Đầu 8 86 1 lần 89 3 lần
Đầu 9 93 1 lần

Chốt số Dự Đoán XSQT

🌟 Giải tám: 93
🌟 Đặc biệt: đầu, đuôi: 54
🌟 Bao lô 2 số: 87 - 16 - 83

Soi cầu XSMT ngày 04/07/2024 bằng PP Pascal

Cầu Pascal Bình Định

Giải đặc biệt: 660713

Giải nhất: 65543

Bảng cầu:

6 6 0 7 1 3 6 5 5 4 3
2 6 7 8 4 9 1 0 9 7
8 3 5 2 3 0 1 9 6
1 8 7 5 3 1 0 5
9 5 2 8 4 1 5
4 7 0 2 5 6
1 7 2 7 1
8 9 9 8
7 8 7

Kết quả tạo cầu:

5555

Cầu Pascal Quảng Bình

Giải đặc biệt: 983989

Giải nhất: 40800

Bảng cầu:

9 8 3 9 8 9 4 0 8 0 0
7 1 2 7 7 3 4 8 8 0
8 3 9 4 0 7 2 6 8
1 2 3 4 7 9 8 4
3 5 7 1 6 7 2
8 2 8 7 3 9
0 0 5 0 2
0 5 5 2
5 0 7

Kết quả tạo cầu:

5757

Cầu Pascal Quảng Trị

Giải đặc biệt: 641417

Giải nhất: 15391

Bảng cầu:

6 4 1 4 1 7 1 5 3 9 1
0 5 5 5 8 8 6 8 2 0
5 0 0 3 6 4 4 0 2
5 0 3 9 0 8 4 2
5 3 2 9 8 2 6
8 5 1 7 0 8
3 6 8 7 8
9 4 5 5
3 9 0

Kết quả tạo cầu:

2929

Dự Đoán XSMT ngày 04/07/2024
Dự Đoán XSMT ngày 04/07/2024

⇒ Xem thêm Lịch Sử Dự Đoán: