Dự đoán XSMT & Soi Cầu hôm nay ngày 20/06/2024 chính xác nhất - XSHomNay

Dưới đây là nội dung Dự Đoán XSMT ngày 20/06/2024 dựa theo phương pháp tổng hợp xác suất, mời anh chị em cùng tham khảo!

Xem thêm: Thống kê XSMT lên đến 500 ngày

Dự Đoán XSMT các đài ngày 20/06/2024

Để tiện so sánh, XSHomNay sẽ thống kê nhanh lại Kết Quả Xổ Số nhiều ngày của tỉnh đó tính đến ngày gần đây nhất. Và sẽ chốt ra con số đẹp thỏa mãn, ngay bên dưới bảng thống kê.

✅ Số lô dự đoán Xổ Số Bình Định - XSBDI - 20/06/2024

Xem chi tiết hơn Dự Đoán Xổ Số Bình Định

Bảng Thống Kê Nhanh Xổ Số Bình Định

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày xổ số Bình Định
33: 14 lần 87: 13 lần 09: 12 lần 41: 11 lần 83: 11 lần
40: 11 lần 92: 11 lần 93: 11 lần 98: 11 lần 10: 10 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày xổ số Bình Định
71: 2 lần 44: 2 lần 99: 3 lần 88: 3 lần 03: 3 lần
72: 3 lần 27: 3 lần 80: 3 lần 13: 4 lần 53: 4 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất xổ số Bình Định
3_2: 10 ngày 1: 9 ngày 6_1: 9 ngày 6_2: 8 ngày 4_2: 7 ngày
4_3: 6 ngày 8: 5 ngày 4_7: 4 ngày 7: 4 ngày 4_5: 4 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
13: 20 ngày 61: 20 ngày 64: 16 ngày 80: 16 ngày 95: 14 ngày
96: 14 ngày 94: 13 ngày 67: 13 ngày 30: 13 ngày 53: 12 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 71 lần 1: 73 lần 2: 70 lần 3: 90 lần 4: 76 lần
5: 63 lần 6: 76 lần 7: 58 lần 8: 72 lần 9: 71 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 74 lần 1: 69 lần 2: 75 lần 3: 76 lần 4: 72 lần
5: 70 lần 6: 66 lần 7: 79 lần 8: 68 lần 9: 71 lần
☛ Xem thêm: Thống kê Câm, Xiên Bình Định
☛ Xem thêm: Trực Tiếp Kết Quả Bình Định

Soi Cầu Bạch Thủ Bình Định

Đầu 0 00 1 lần 07 1 lần
Đầu 1 12 1 lần
Đầu 2
Đầu 3 31 1 lần 32 1 lần 33 1 lần
Đầu 4 42 1 lần 47 1 lần
Đầu 5 53 1 lần
Đầu 6 60 1 lần
Đầu 7 70 1 lần 71 1 lần 72 1 lần
Đầu 8
Đầu 9 91 1 lần 92 1 lần 96 1 lần

Chốt số Dự Đoán XSBDI

🌟 Giải tám: 99
🌟 Đặc biệt: đầu, đuôi: 75
🌟 Bao lô 2 số: 34 - 79 - 01

✅ Số lô dự đoán Xổ Số Quảng Bình - XSQB - 20/06/2024

Xem chi tiết hơn Dự Đoán Xổ Số Quảng Bình

Bảng Thống Kê Nhanh Xổ Số Quảng Bình

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày xổ số Quảng Bình
16: 13 lần 28: 12 lần 49: 12 lần 86: 12 lần 89: 12 lần
92: 12 lần 39: 11 lần 52: 11 lần 91: 11 lần 54: 11 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày xổ số Quảng Bình
36: 0 lần 37: 2 lần 77: 3 lần 84: 3 lần 58: 4 lần
88: 4 lần 87: 4 lần 79: 4 lần 53: 4 lần 70: 5 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất xổ số Quảng Bình
4_4: 24 ngày 8: 20 ngày 4_1: 15 ngày 4_2: 15 ngày ĐB: 14 ngày
4_3: 11 ngày 6_2: 10 ngày 2: 10 ngày 4_7: 4 ngày 5: 3 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
77: 20 ngày 57: 17 ngày 88: 17 ngày 94: 17 ngày 48: 16 ngày
72: 15 ngày 11: 15 ngày 98: 15 ngày 78: 14 ngày 79: 14 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 65 lần 1: 77 lần 2: 80 lần 3: 65 lần 4: 76 lần
5: 74 lần 6: 72 lần 7: 63 lần 8: 67 lần 9: 81 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 68 lần 1: 75 lần 2: 83 lần 3: 60 lần 4: 73 lần
5: 82 lần 6: 73 lần 7: 63 lần 8: 64 lần 9: 79 lần
☛ Xem thêm: Thống kê Câm, Xiên Quảng Bình
☛ Xem thêm: Trực Tiếp Kết Quả Quảng Bình

Soi Cầu Bạch Thủ Quảng Bình

Đầu 0 00 1 lần 08 1 lần
Đầu 1
Đầu 2 23 1 lần 25 1 lần
Đầu 3
Đầu 4 41 1 lần
Đầu 5 50 1 lần
Đầu 6 61 1 lần 68 1 lần 69 1 lần
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Chốt số Dự Đoán XSQB

🌟 Giải tám: 90
🌟 Đặc biệt: đầu, đuôi: 20
🌟 Bao lô 2 số: 20 - 23 - 90

✅ Số lô dự đoán Xổ Số Quảng Trị - XSQT - 20/06/2024

Xem chi tiết hơn Dự Đoán Xổ Số Quảng Trị

Bảng Thống Kê Nhanh Xổ Số Quảng Trị

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày xổ số Quảng Trị
11: 13 lần 10: 12 lần 13: 12 lần 48: 12 lần 43: 11 lần
40: 11 lần 96: 11 lần 30: 10 lần 32: 10 lần 38: 10 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày xổ số Quảng Trị
26: 2 lần 44: 2 lần 21: 3 lần 22: 4 lần 67: 4 lần
16: 4 lần 47: 4 lần 52: 4 lần 83: 4 lần 72: 4 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất xổ số Quảng Trị
2: 12 ngày 3_1: 12 ngày 3_2: 8 ngày 6_1: 8 ngày 4_3: 7 ngày
7: 6 ngày 4_6: 5 ngày 4_1: 4 ngày 4_5: 3 ngày 1: 3 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
61: 23 ngày 00: 21 ngày 44: 20 ngày 87: 19 ngày 09: 18 ngày
26: 17 ngày 21: 16 ngày 24: 15 ngày 98: 15 ngày 46: 13 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 72 lần 1: 83 lần 2: 66 lần 3: 78 lần 4: 75 lần
5: 69 lần 6: 62 lần 7: 74 lần 8: 71 lần 9: 70 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 80 lần 1: 75 lần 2: 61 lần 3: 75 lần 4: 71 lần
5: 75 lần 6: 59 lần 7: 69 lần 8: 80 lần 9: 75 lần
☛ Xem thêm: Thống kê Câm, Xiên Quảng Trị
☛ Xem thêm: Trực Tiếp Kết Quả Quảng Trị

Soi Cầu Bạch Thủ Quảng Trị

Đầu 0 03 1 lần 05 1 lần 08 1 lần 09 1 lần
Đầu 1 18 1 lần 19 1 lần
Đầu 2 21 1 lần 25 1 lần 28 2 lần 29 1 lần
Đầu 3 31 1 lần 35 1 lần
Đầu 4 41 1 lần 49 1 lần
Đầu 5 51 1 lần 58 1 lần 59 1 lần
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Chốt số Dự Đoán XSQT

🌟 Giải tám: 15
🌟 Đặc biệt: đầu, đuôi: 43
🌟 Bao lô 2 số: 70 - 20 - 22

Soi cầu XSMT ngày 20/06/2024 bằng PP Pascal

Cầu Pascal Bình Định

Giải đặc biệt: 866431

Giải nhất: 99204

Bảng cầu:

8 6 6 4 3 1 9 9 2 0 4
4 2 0 7 4 0 8 1 2 4
6 2 7 1 4 8 9 3 6
8 9 8 5 2 7 2 9
7 7 3 7 9 9 1
4 0 0 6 8 0
4 0 6 4 8
4 6 0 2
0 6 2

Kết quả tạo cầu:

6868

Cầu Pascal Quảng Bình

Giải đặc biệt: 106727

Giải nhất: 37000

Bảng cầu:

1 0 6 7 2 7 3 7 0 0 0
1 6 3 9 9 0 0 7 0 0
7 9 2 8 9 0 7 7 0
6 1 0 7 9 7 4 7
7 1 7 6 6 1 1
8 8 3 2 7 2
6 1 5 9 9
7 6 4 8
3 0 2

Kết quả tạo cầu:

3232

Cầu Pascal Quảng Trị

Giải đặc biệt: 289941

Giải nhất: 22050

Bảng cầu:

2 8 9 9 4 1 2 2 0 5 0
0 7 8 3 5 3 4 2 5 5
7 5 1 8 8 7 6 7 0
2 6 9 6 5 3 3 7
8 5 5 1 8 6 0
3 0 6 9 4 6
3 6 5 3 0
9 1 8 3
0 9 1

Kết quả tạo cầu:

9090

Dự Đoán XSMT ngày 20/06/2024
Dự Đoán XSMT ngày 20/06/2024

⇒ Xem thêm Lịch Sử Dự Đoán: