Dự đoán XSMN & Soi Cầu hôm nay ngày 11/07/2024 chính xác nhất - XSHomNay

Dưới đây là nội dung Dự Đoán XSMN ngày 11/07/2024 dựa theo phương pháp tổng hợp xác suất, mời anh chị em cùng tham khảo!

Xem thêm: Thống kê XSMN lên đến 500 ngày

Dự Đoán XSMN các đài ngày 11/07/2024

Để tiện so sánh, mỗi khi chốt số tỉnh nào, XSHomNay sẽ thống kê nhanh lại Kết Quả Xổ Số nhiều ngày của tỉnh đó tính đến ngày gần đây nhất. Và sẽ chốt ra con số phù hợp thỏa mãn, ngay bên dưới bảng thống kê.

✅ Số lô dự đoán Xổ Số An Giang - XSAG - 11/07/2024

Xem chi tiết hơn Dự Đoán Xổ Số An Giang

Bảng Thống Kê Nhanh Xổ Số An Giang

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày
43: 15 lần 14: 14 lần 60: 13 lần 69: 13 lần 00: 12 lần
06: 12 lần 94: 12 lần 59: 11 lần 34: 11 lần 41: 11 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày
68: 2 lần 09: 3 lần 55: 3 lần 51: 3 lần 30: 3 lần
58: 3 lần 57: 3 lần 13: 4 lần 61: 4 lần 25: 4 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
2: 26 ngày 3_2: 10 ngày 4_1: 9 ngày 4_3: 8 ngày 6_1: 8 ngày
6_3: 6 ngày 4_6: 5 ngày 8: 5 ngày 5: 4 ngày 6_2: 2 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
21: 21 ngày 54: 20 ngày 74: 20 ngày 75: 20 ngày 61: 19 ngày
68: 17 ngày 13: 16 ngày 50: 15 ngày 36: 14 ngày 90: 13 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 71 lần 1: 77 lần 2: 67 lần 3: 66 lần 4: 86 lần
5: 53 lần 6: 79 lần 7: 62 lần 8: 78 lần 9: 81 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 81 lần 1: 64 lần 2: 71 lần 3: 77 lần 4: 80 lần
5: 73 lần 6: 78 lần 7: 68 lần 8: 58 lần 9: 70 lần
☛ Xem thêm: Thống kê Câm, Xiên An Giang
☛ Xem thêm: Trực Tiếp Kết Quả An Giang

Soi Cầu Bạch Thủ An Giang

Đầu 0 06 1 lần
Đầu 1 11 1 lần
Đầu 2 23 1 lần 24 1 lần 25 2 lần
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6 64 1 lần 65 1 lần 69 3 lần
Đầu 7 73 1 lần 74 1 lần 76 1 lần 79 1 lần
Đầu 8 81 1 lần 82 2 lần 84 2 lần 85 1 lần 86 1 lần 87 1 lần
Đầu 9 94 1 lần 96 1 lần

Chốt số Dự Đoán XSAG

🌟 Giải tám: 60
🌟 Đặc biệt: đầu, đuôi: 37
🌟 Bao lô 2 số: 08 - 31 - 68

✅ Số lô dự đoán Xổ Số Tây Ninh - XSTN - 11/07/2024

Xem chi tiết hơn Dự Đoán Xổ Số Tây Ninh

Bảng Thống Kê Nhanh Xổ Số Tây Ninh

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày
96: 14 lần 91: 13 lần 41: 12 lần 61: 12 lần 30: 12 lần
31: 12 lần 97: 12 lần 92: 11 lần 08: 11 lần 54: 11 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày
71: 2 lần 67: 2 lần 35: 2 lần 55: 2 lần 77: 3 lần
93: 3 lần 07: 3 lần 64: 3 lần 27: 3 lần 18: 4 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
2: 22 ngày 6_3: 22 ngày 6_1: 9 ngày 3_2: 7 ngày 1: 6 ngày
4_7: 6 ngày 8: 6 ngày 3_1: 5 ngày 4_3: 4 ngày 4_6: 4 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
71: 31 ngày 64: 25 ngày 27: 22 ngày 60: 21 ngày 39: 18 ngày
57: 17 ngày 67: 17 ngày 35: 17 ngày 43: 16 ngày 06: 14 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 63 lần 1: 77 lần 2: 66 lần 3: 76 lần 4: 73 lần
5: 72 lần 6: 64 lần 7: 69 lần 8: 73 lần 9: 87 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 74 lần 1: 91 lần 2: 79 lần 3: 57 lần 4: 70 lần
5: 66 lần 6: 72 lần 7: 64 lần 8: 77 lần 9: 70 lần
☛ Xem thêm: Thống kê Câm, Xiên Tây Ninh
☛ Xem thêm: Trực Tiếp Kết Quả Tây Ninh

Soi Cầu Bạch Thủ Tây Ninh

Đầu 0 03 1 lần 06 2 lần 07 1 lần 08 1 lần
Đầu 1
Đầu 2 26 1 lần
Đầu 3
Đầu 4 43 1 lần
Đầu 5 52 1 lần 57 1 lần 59 1 lần
Đầu 6 66 1 lần
Đầu 7 76 1 lần 79 1 lần
Đầu 8 84 1 lần 86 1 lần
Đầu 9 90 1 lần 98 1 lần

Chốt số Dự Đoán XSTN

🌟 Giải tám: 93
🌟 Đặc biệt: đầu, đuôi: 12
🌟 Bao lô 2 số: 96 - 30 - 18

✅ Số lô dự đoán Xổ Số Bình Thuận - XSBTH - 11/07/2024

Xem chi tiết hơn Dự Đoán Xổ Số Bình Thuận

Bảng Thống Kê Nhanh Xổ Số Bình Thuận

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày
24: 16 lần 14: 13 lần 42: 13 lần 51: 12 lần 00: 11 lần
33: 11 lần 17: 11 lần 23: 11 lần 64: 11 lần 87: 11 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày
94: 1 lần 37: 2 lần 49: 2 lần 69: 3 lần 25: 3 lần
97: 3 lần 47: 3 lần 60: 3 lần 44: 4 lần 98: 4 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
2: 33 ngày 4_5: 16 ngày 4_7: 16 ngày 4_1: 12 ngày 8: 11 ngày
6_1: 9 ngày 4_2: 8 ngày 4_6: 7 ngày 4_4: 7 ngày 1: 4 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
94: 39 ngày 55: 30 ngày 05: 22 ngày 47: 21 ngày 96: 20 ngày
18: 17 ngày 90: 17 ngày 37: 15 ngày 08: 13 ngày 03: 13 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 76 lần 1: 79 lần 2: 86 lần 3: 72 lần 4: 59 lần
5: 71 lần 6: 72 lần 7: 83 lần 8: 66 lần 9: 56 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 76 lần 1: 83 lần 2: 77 lần 3: 87 lần 4: 84 lần
5: 54 lần 6: 70 lần 7: 66 lần 8: 59 lần 9: 64 lần
☛ Xem thêm: Thống kê Câm, Xiên Bình Thuận
☛ Xem thêm: Trực Tiếp Kết Quả Bình Thuận

Soi Cầu Bạch Thủ Bình Thuận

Đầu 0 04 1 lần 08 1 lần 09 1 lần
Đầu 1 11 1 lần 14 1 lần
Đầu 2 23 1 lần 24 1 lần
Đầu 3 31 1 lần 33 1 lần 34 1 lần
Đầu 4 48 1 lần
Đầu 5 53 1 lần
Đầu 6 61 1 lần
Đầu 7
Đầu 8 89 1 lần
Đầu 9 91 1 lần 94 1 lần

Chốt số Dự Đoán XSBTH

🌟 Giải tám: 80
🌟 Đặc biệt: đầu, đuôi: 26
🌟 Bao lô 2 số: 16 - 49 - 94

Soi cầu XSMN ngày 11/07/2024 bằng PP Pascal

Cầu Pascal An Giang

Giải đặc biệt: 762914

Giải nhất: 24569

Bảng cầu:

7 6 2 9 1 4 2 4 5 6 9
3 8 1 0 5 6 6 9 1 5
1 9 1 5 1 2 5 0 6
0 0 6 6 3 7 5 6
0 6 2 9 0 2 1
6 8 1 9 2 3
4 9 0 1 5
3 9 1 6
2 0 7

Kết quả tạo cầu:

2727
Cầu Pascal Tây Ninh

Giải đặc biệt: 393008

Giải nhất: 57766

Bảng cầu:

3 9 3 0 0 8 5 7 7 6 6
2 2 3 0 8 3 2 4 3 2
4 5 3 8 1 5 6 7 5
9 8 1 9 6 1 3 2
7 9 0 5 7 4 5
6 9 5 2 1 9
5 4 7 3 0
9 1 0 3
0 1 3

Kết quả tạo cầu:

1414
Cầu Pascal Bình Thuận

Giải đặc biệt: 693659

Giải nhất: 94489

Bảng cầu:

6 9 3 6 5 9 9 4 4 8 9
5 2 9 1 4 8 3 8 2 7
7 1 0 5 2 1 1 0 9
8 1 5 7 3 2 1 9
9 6 2 0 5 3 0
5 8 2 5 8 3
3 0 7 3 1
3 7 0 4
0 7 4

Kết quả tạo cầu:

7171

Dự Đoán XSMN ngày 11/07/2024
Dự Đoán XSMN ngày 11/07/2024

⇒ Xem thêm Lịch Sử Dự Đoán: