Dự đoán XSMN & Soi Cầu hôm nay ngày 22/06/2024 chính xác nhất - XSHomNay

Dưới đây là nội dung Dự Đoán XSMN ngày 22/06/2024 dựa theo phương pháp tổng hợp xác suất, mời anh chị em cùng tham khảo!

Xem thêm: Thống kê XSMN lên đến 500 ngày

Dự Đoán XSMN các đài ngày 22/06/2024

Để tiện so sánh, mỗi khi chốt số tỉnh nào, XSHomNay sẽ thống kê nhanh lại Kết Quả Xổ Số nhiều ngày của tỉnh đó tính đến ngày gần đây nhất. Và sẽ chốt ra con số phù hợp thỏa mãn, ngay bên dưới bảng thống kê.

✅ Số lô dự đoán Xổ Số TP.HCM - XSHCM - 22/06/2024

Xem chi tiết hơn Dự Đoán Xổ Số TP.HCM

Bảng Thống Kê Nhanh Xổ Số TP.HCM

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày
46: 14 lần 58: 14 lần 56: 13 lần 99: 13 lần 77: 12 lần
30: 11 lần 36: 11 lần 11: 11 lần 89: 11 lần 91: 11 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày
05: 3 lần 17: 3 lần 29: 3 lần 04: 3 lần 55: 4 lần
54: 4 lần 47: 4 lần 71: 4 lần 82: 4 lần 21: 4 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
2: 15 ngày 4_2: 13 ngày 4_7: 10 ngày 4_4: 9 ngày 4_3: 9 ngày
3_2: 8 ngày 6_3: 8 ngày 6_2: 6 ngày ĐB: 5 ngày 7: 5 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
75: 21 ngày 70: 19 ngày 15: 19 ngày 40: 17 ngày 21: 15 ngày
67: 15 ngày 88: 14 ngày 30: 13 ngày 28: 11 ngày 34: 11 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 67 lần 1: 74 lần 2: 66 lần 3: 81 lần 4: 74 lần
5: 72 lần 6: 62 lần 7: 69 lần 8: 64 lần 9: 91 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 78 lần 1: 73 lần 2: 77 lần 3: 63 lần 4: 56 lần
5: 64 lần 6: 90 lần 7: 64 lần 8: 85 lần 9: 70 lần
☛ Xem thêm: Thống kê Câm, Xiên TP.HCM
☛ Xem thêm: Trực Tiếp Kết Quả TP.HCM

Soi Cầu Bạch Thủ TP.HCM

Đầu 0 07 1 lần 08 1 lần
Đầu 1
Đầu 2 20 1 lần 27 1 lần
Đầu 3 35 1 lần
Đầu 4 43 1 lần
Đầu 5 50 1 lần 57 1 lần
Đầu 6 62 1 lần
Đầu 7
Đầu 8 80 1 lần 87 1 lần
Đầu 9 95 1 lần

Chốt số Dự Đoán XSHCM

🌟 Giải tám: 28
🌟 Đặc biệt: đầu, đuôi: 31
🌟 Bao lô 2 số: 47 - 26 - 17

✅ Số lô dự đoán Xổ Số Long An - XSLA - 22/06/2024

Xem chi tiết hơn Dự Đoán Xổ Số Long An

Bảng Thống Kê Nhanh Xổ Số Long An

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày
91: 13 lần 44: 12 lần 72: 12 lần 77: 12 lần 78: 12 lần
22: 12 lần 54: 11 lần 35: 11 lần 42: 11 lần 30: 11 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày
41: 3 lần 98: 3 lần 18: 3 lần 71: 3 lần 58: 3 lần
11: 3 lần 99: 4 lần 48: 4 lần 34: 4 lần 95: 4 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
3_2: 15 ngày 3_1: 9 ngày 4_6: 8 ngày 6_2: 7 ngày 7: 7 ngày
4_5: 6 ngày 8: 6 ngày ĐB: 5 ngày 4_7: 3 ngày 1: 3 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
71: 33 ngày 14: 21 ngày 48: 18 ngày 18: 17 ngày 01: 16 ngày
58: 15 ngày 41: 13 ngày 32: 12 ngày 17: 11 ngày 25: 11 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 71 lần 1: 60 lần 2: 68 lần 3: 75 lần 4: 74 lần
5: 77 lần 6: 61 lần 7: 85 lần 8: 73 lần 9: 76 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 76 lần 1: 58 lần 2: 83 lần 3: 75 lần 4: 71 lần
5: 78 lần 6: 63 lần 7: 80 lần 8: 60 lần 9: 76 lần
☛ Xem thêm: Thống kê Câm, Xiên Long An
☛ Xem thêm: Trực Tiếp Kết Quả Long An

Soi Cầu Bạch Thủ Long An

Đầu 0
Đầu 1 13 1 lần
Đầu 2 27 1 lần
Đầu 3 30 1 lần 31 1 lần
Đầu 4 41 1 lần
Đầu 5
Đầu 6 61 1 lần 63 1 lần
Đầu 7
Đầu 8 81 1 lần 86 1 lần
Đầu 9 90 1 lần 96 1 lần 98 1 lần

Chốt số Dự Đoán XSLA

🌟 Giải tám: 05
🌟 Đặc biệt: đầu, đuôi: 96
🌟 Bao lô 2 số: 03 - 89 - 04

✅ Số lô dự đoán Xổ Số Bình Phước - XSBP - 22/06/2024

Xem chi tiết hơn Dự Đoán Xổ Số Bình Phước

Bảng Thống Kê Nhanh Xổ Số Bình Phước

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày
68: 14 lần 95: 13 lần 51: 12 lần 55: 12 lần 06: 12 lần
89: 12 lần 42: 12 lần 71: 11 lần 72: 11 lần 79: 11 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày
84: 1 lần 58: 2 lần 05: 3 lần 34: 3 lần 99: 4 lần
76: 4 lần 01: 4 lần 24: 4 lần 80: 4 lần 41: 4 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
1: 29 ngày 8: 11 ngày 6_1: 10 ngày ĐB: 9 ngày 4_3: 9 ngày
7: 8 ngày 6_3: 8 ngày 4_1: 7 ngày 3_2: 6 ngày 2: 4 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
23: 20 ngày 91: 19 ngày 26: 17 ngày 89: 16 ngày 01: 15 ngày
33: 14 ngày 54: 13 ngày 56: 13 ngày 12: 13 ngày 53: 13 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 67 lần 1: 73 lần 2: 61 lần 3: 69 lần 4: 72 lần
5: 67 lần 6: 84 lần 7: 82 lần 8: 68 lần 9: 77 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 73 lần 1: 67 lần 2: 78 lần 3: 67 lần 4: 67 lần
5: 85 lần 6: 63 lần 7: 74 lần 8: 76 lần 9: 70 lần
☛ Xem thêm: Thống kê Câm, Xiên Bình Phước
☛ Xem thêm: Trực Tiếp Kết Quả Bình Phước

Soi Cầu Bạch Thủ Bình Phước

Đầu 0
Đầu 1 10 1 lần 16 1 lần
Đầu 2
Đầu 3 36 1 lần
Đầu 4
Đầu 5 55 1 lần
Đầu 6 64 1 lần
Đầu 7 70 2 lần 76 1 lần
Đầu 8
Đầu 9

Chốt số Dự Đoán XSBP

🌟 Giải tám: 33
🌟 Đặc biệt: đầu, đuôi: 42
🌟 Bao lô 2 số: 40 - 31 - 77

✅ Số lô dự đoán Xổ Số Hậu Giang - XSHG - 22/06/2024

Xem chi tiết hơn Dự Đoán Xổ Số Hậu Giang

Bảng Thống Kê Nhanh Xổ Số Hậu Giang

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày
61: 14 lần 68: 13 lần 71: 13 lần 50: 12 lần 11: 12 lần
31: 11 lần 45: 11 lần 16: 11 lần 90: 11 lần 93: 11 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày
04: 2 lần 58: 2 lần 49: 3 lần 62: 3 lần 91: 3 lần
77: 3 lần 02: 3 lần 88: 3 lần 20: 4 lần 44: 4 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
ĐB: 21 ngày 4_6: 17 ngày 6_1: 6 ngày 6_3: 6 ngày 8: 6 ngày
7: 5 ngày 2: 5 ngày 3_2: 4 ngày 3_1: 4 ngày 4_7: 3 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
58: 32 ngày 88: 19 ngày 04: 18 ngày 94: 18 ngày 22: 17 ngày
44: 16 ngày 03: 16 ngày 12: 15 ngày 91: 14 ngày 53: 14 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 62 lần 1: 82 lần 2: 69 lần 3: 72 lần 4: 70 lần
5: 73 lần 6: 77 lần 7: 81 lần 8: 68 lần 9: 66 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 80 lần 1: 92 lần 2: 53 lần 3: 73 lần 4: 59 lần
5: 71 lần 6: 83 lần 7: 69 lần 8: 72 lần 9: 68 lần
☛ Xem thêm: Thống kê Câm, Xiên Hậu Giang
☛ Xem thêm: Trực Tiếp Kết Quả Hậu Giang

Soi Cầu Bạch Thủ Hậu Giang

Đầu 0 02 1 lần 08 1 lần 09 1 lần
Đầu 1
Đầu 2 28 1 lần
Đầu 3 38 1 lần
Đầu 4 43 1 lần 45 1 lần
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7 70 1 lần 77 1 lần 79 1 lần
Đầu 8
Đầu 9 97 1 lần 98 1 lần

Chốt số Dự Đoán XSHG

🌟 Giải tám: 08
🌟 Đặc biệt: đầu, đuôi: 98
🌟 Bao lô 2 số: 23 - 53 - 83

Soi cầu XSMN ngày 22/06/2024 bằng PP Pascal

Cầu Pascal TP.HCM

Giải đặc biệt: 327882

Giải nhất: 67157

Bảng cầu:

3 2 7 8 8 2 6 7 1 5 7
5 9 5 6 0 8 3 8 6 2
4 4 1 6 8 1 1 4 8
8 5 7 4 9 2 5 2
3 2 1 3 1 7 7
5 3 4 4 8 4
8 7 8 2 2
5 5 0 4
0 5 4

Kết quả tạo cầu:

5959
Cầu Pascal Long An

Giải đặc biệt: 449449

Giải nhất: 08283

Bảng cầu:

4 4 9 4 4 9 0 8 2 8 3
8 3 3 8 3 9 8 0 0 1
1 6 1 1 2 7 8 0 1
7 7 2 3 9 5 8 1
4 9 5 2 4 3 9
3 4 7 6 7 2
7 1 3 3 9
8 4 6 2
2 0 8

Kết quả tạo cầu:

2828
Cầu Pascal Bình Phước

Giải đặc biệt: 464697

Giải nhất: 28535

Bảng cầu:

4 6 4 6 9 7 2 8 5 3 5
0 0 0 5 6 9 0 3 8 8
0 0 5 1 5 9 3 1 6
0 5 6 6 4 2 4 7
5 1 2 0 6 6 1
6 3 2 6 2 7
9 5 8 8 9
4 3 6 7
7 9 3

Kết quả tạo cầu:

6262
Cầu Pascal Hậu Giang

Giải đặc biệt: 097421

Giải nhất: 87087

Bảng cầu:

0 9 7 4 2 1 8 7 0 8 7
9 6 1 6 3 9 5 7 8 5
5 7 7 9 2 4 2 5 3
2 4 6 1 6 6 7 8
6 0 7 7 2 3 5
6 7 4 9 5 8
3 1 3 4 3
4 4 7 7
8 1 4

Kết quả tạo cầu:

9595

Dự Đoán XSMN ngày 22/06/2024
Dự Đoán XSMN ngày 22/06/2024

⇒ Xem thêm Lịch Sử Dự Đoán: