Dự đoán XSMN & Soi Cầu hôm nay ngày 24/06/2024 chính xác nhất - XSHomNay

Dưới đây là nội dung Dự Đoán XSMN ngày 24/06/2024 dựa theo phương pháp tổng hợp xác suất, mời anh chị em cùng tham khảo!

Xem thêm: Thống kê XSMN lên đến 500 ngày

Dự Đoán XSMN các đài ngày 24/06/2024

Để tiện so sánh, mỗi khi chốt số tỉnh nào, XSHomNay sẽ thống kê nhanh lại Kết Quả Xổ Số nhiều ngày của tỉnh đó tính đến ngày gần đây nhất. Và sẽ chốt ra con số phù hợp thỏa mãn, ngay bên dưới bảng thống kê.

✅ Số lô dự đoán Xổ Số Đồng Tháp - XSDT - 24/06/2024

Xem chi tiết hơn Dự Đoán Xổ Số Đồng Tháp

Bảng Thống Kê Nhanh Xổ Số Đồng Tháp

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày
77: 15 lần 49: 12 lần 56: 12 lần 65: 12 lần 48: 12 lần
15: 11 lần 19: 11 lần 21: 11 lần 72: 11 lần 10: 11 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày
60: 2 lần 05: 3 lần 63: 3 lần 04: 3 lần 18: 3 lần
51: 3 lần 66: 4 lần 03: 4 lần 79: 4 lần 11: 4 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
4_3: 10 ngày 3_1: 9 ngày 4_1: 8 ngày 2: 5 ngày 6_2: 5 ngày
5: 4 ngày 6_1: 3 ngày 6_3: 3 ngày 8: 3 ngày 4_7: 2 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
03: 23 ngày 16: 23 ngày 06: 16 ngày 34: 15 ngày 87: 15 ngày
74: 13 ngày 92: 12 ngày 61: 11 ngày 51: 11 ngày 78: 10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 50 lần 1: 72 lần 2: 83 lần 3: 70 lần 4: 87 lần
5: 70 lần 6: 59 lần 7: 83 lần 8: 72 lần 9: 74 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 67 lần 1: 67 lần 2: 67 lần 3: 67 lần 4: 74 lần
5: 77 lần 6: 66 lần 7: 77 lần 8: 77 lần 9: 81 lần
☛ Xem thêm: Thống kê Câm, Xiên Đồng Tháp
☛ Xem thêm: Trực Tiếp Kết Quả Đồng Tháp

Soi Cầu Bạch Thủ Đồng Tháp

Đầu 0 05 1 lần
Đầu 1
Đầu 2 20 1 lần 27 2 lần 29 2 lần
Đầu 3 35 1 lần
Đầu 4 42 1 lần 43 1 lần 44 1 lần 49 1 lần
Đầu 5 55 1 lần
Đầu 6 60 1 lần 62 1 lần 63 1 lần 69 2 lần
Đầu 7
Đầu 8 85 1 lần 89 1 lần
Đầu 9 97 1 lần

Chốt số Dự Đoán XSDT

🌟 Giải tám: 32
🌟 Đặc biệt: đầu, đuôi: 24
🌟 Bao lô 2 số: 07 - 00 - 89

✅ Số lô dự đoán Xổ Số TP.HCM - XSHCM - 24/06/2024

Xem chi tiết hơn Dự Đoán Xổ Số TP.HCM

Bảng Thống Kê Nhanh Xổ Số TP.HCM

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày
46: 14 lần 56: 13 lần 58: 13 lần 77: 13 lần 89: 13 lần
99: 13 lần 48: 12 lần 36: 11 lần 95: 11 lần 30: 11 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày
05: 3 lần 17: 3 lần 29: 3 lần 04: 3 lần 68: 4 lần
87: 4 lần 40: 4 lần 47: 4 lần 03: 4 lần 45: 4 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
2: 16 ngày 4_2: 14 ngày 4_7: 11 ngày 4_4: 10 ngày 4_3: 10 ngày
3_2: 9 ngày 6_3: 9 ngày 6_2: 7 ngày ĐB: 6 ngày 7: 6 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
15: 20 ngày 70: 20 ngày 40: 18 ngày 67: 16 ngày 88: 15 ngày
30: 14 ngày 34: 12 ngày 29: 12 ngày 64: 12 ngày 24: 11 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 67 lần 1: 74 lần 2: 65 lần 3: 81 lần 4: 73 lần
5: 70 lần 6: 62 lần 7: 72 lần 8: 65 lần 9: 91 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 77 lần 1: 72 lần 2: 78 lần 3: 63 lần 4: 54 lần
5: 64 lần 6: 89 lần 7: 65 lần 8: 85 lần 9: 73 lần
☛ Xem thêm: Thống kê Câm, Xiên TP.HCM
☛ Xem thêm: Trực Tiếp Kết Quả TP.HCM

Soi Cầu Bạch Thủ TP.HCM

Đầu 0 09 1 lần
Đầu 1 13 1 lần
Đầu 2 26 1 lần
Đầu 3 38 1 lần
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6 62 1 lần
Đầu 7 77 1 lần 78 1 lần
Đầu 8 82 1 lần 84 1 lần
Đầu 9 93 1 lần 98 1 lần

Chốt số Dự Đoán XSHCM

🌟 Giải tám: 66
🌟 Đặc biệt: đầu, đuôi: 53
🌟 Bao lô 2 số: 73 - 37 - 52

✅ Số lô dự đoán Xổ Số Cà Mau - XSCM - 24/06/2024

Xem chi tiết hơn Dự Đoán Xổ Số Cà Mau

Bảng Thống Kê Nhanh Xổ Số Cà Mau

10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày
39: 15 lần 72: 14 lần 40: 13 lần 58: 12 lần 75: 12 lần
86: 12 lần 70: 11 lần 96: 11 lần 61: 10 lần 42: 10 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày
47: 2 lần 99: 3 lần 93: 3 lần 19: 3 lần 24: 3 lần
63: 3 lần 94: 3 lần 69: 4 lần 59: 4 lần 52: 4 lần
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan)
4_5: 38 ngày 2: 17 ngày 8: 14 ngày 3_1: 8 ngày ĐB: 6 ngày
6_2: 5 ngày 4_6: 5 ngày 4_7: 4 ngày 5: 4 ngày 3_2: 3 ngày
Bộ số không ra 10 ngày trở lên (Lô khan)
47: 37 ngày 59: 26 ngày 44: 19 ngày 34: 14 ngày 25: 14 ngày
66: 14 ngày 81: 14 ngày 08: 13 ngày 22: 12 ngày 67: 12 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày
0: 65 lần 1: 68 lần 2: 60 lần 3: 72 lần 4: 80 lần
5: 66 lần 6: 63 lần 7: 92 lần 8: 88 lần 9: 66 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày
0: 76 lần 1: 74 lần 2: 72 lần 3: 61 lần 4: 66 lần
5: 77 lần 6: 81 lần 7: 65 lần 8: 84 lần 9: 64 lần
☛ Xem thêm: Thống kê Câm, Xiên Cà Mau
☛ Xem thêm: Trực Tiếp Kết Quả Cà Mau

Soi Cầu Bạch Thủ Cà Mau

Đầu 0 02 1 lần
Đầu 1 12 1 lần 14 2 lần 16 1 lần 18 1 lần
Đầu 2 27 1 lần 28 1 lần
Đầu 3 38 1 lần
Đầu 4 42 2 lần
Đầu 5
Đầu 6 60 1 lần 67 1 lần 69 1 lần
Đầu 7
Đầu 8 82 2 lần 84 1 lần
Đầu 9 91 1 lần

Chốt số Dự Đoán XSCM

🌟 Giải tám: 91
🌟 Đặc biệt: đầu, đuôi: 19
🌟 Bao lô 2 số: 76 - 48 - 28

Soi cầu XSMN ngày 24/06/2024 bằng PP Pascal

Cầu Pascal Đồng Tháp

Giải đặc biệt: 029715

Giải nhất: 93735

Bảng cầu:

0 2 9 7 1 5 9 3 7 3 5
2 1 6 8 6 4 2 0 0 8
3 7 4 4 0 6 2 0 8
0 1 8 4 6 8 2 8
1 9 2 0 4 0 0
0 1 2 4 4 0
1 3 6 8 4
4 9 4 2
3 3 6

Kết quả tạo cầu:

6969
Cầu Pascal TP.HCM

Giải đặc biệt: 632991

Giải nhất: 73409

Bảng cầu:

6 3 2 9 9 1 7 3 4 0 9
9 5 1 8 0 8 0 7 4 9
4 6 9 8 8 8 7 1 3
0 5 7 6 6 5 8 4
5 2 3 2 1 3 2
7 5 5 3 4 5
2 0 8 7 9
2 8 5 6
0 3 1

Kết quả tạo cầu:

3434
Cầu Pascal Cà Mau

Giải đặc biệt: 147788

Giải nhất: 10705

Bảng cầu:

1 4 7 7 8 8 1 0 7 0 5
5 1 4 5 6 9 1 7 7 5
6 5 9 1 5 0 8 4 2
1 4 0 6 5 8 2 6
5 4 6 1 3 0 8
9 0 7 4 3 8
9 7 1 7 1
6 8 8 8
4 6 6

Kết quả tạo cầu:

0202

Dự Đoán XSMN ngày 24/06/2024
Dự Đoán XSMN ngày 24/06/2024

⇒ Xem thêm Lịch Sử Dự Đoán: